Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene H

Počet nalezených zmínek: 459    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   
halloweenanglosas. svátek čarodějnic 31.října [koledování, strašení v kostýmech, vyřez. dýně s vnitř. svíčkou]
halloweenský = strašid. večírek aj.
halogeny(dříve prvky halové: fluor, chlor, brom a jod) nejreakčnější prvky, slučující se s vodíkem na halogenovodíky, s většinou prvků tvoří halogenidy
- viz halit
haltýřrybářské zařízení [rybí sádka - nádržka s průtokem vody]
- viz jikry, potěr, sak, vezírek
halucinace[zrakové sluchové], pseudohalucinace/ bludy [paranoidní, megalomatické, mikromanické], iluze, klamy, vidiny, blouznění, přeludy
(patolog.) vjemy bez reálného podnětu [biopsie - po pokoji běhají trpaslíci/ myši aj.]
- viz ACh, delirium, eidetismus, parkinsonova nemoc
haluz, haluzevětev, větvička
- viz ratolest, větev, výhonky
halv, half(v brankových hrách) záložník, halfbek
- viz bek, fotbal
hamakazávěsné (lodní/ síťové) lůžko
- viz postel, pryčna, otoman, lůžko, karimatka, přikrývka
hambalky1. vodorovné příčky/ rozpěrné trámce krokví střešního krovu
2. střešní trámoví
3. druh tance
- viz krov, kráče
hambinechampejz, bordel, noční bar, krčma, hodinový hotel
- viz pajzl
hamburákprodluž. povoz [s druhým rejdem na zádi] k přepravě dl. nákladů/ klád
(slang.) h.= koleno/ oblouk ke spoj. potrubí
- viz přibližování
hamerleska dlouhá lovecká palná zbraň se sklopnou hlavní a lůžkovým závěrem, u níž jsou kladívka
- viz zbraně 
hamižnostchamtivost, nenasytnost, hrabivost
- viz hamoun, lakomec, opulentní
hamižnýmamonář, lakomec, lichvář, skrblík, židák, skot („pro pětník [desetihaléř] si nechá vrtat koleno“)
- viz hamoun, lichva, šesták, škudlit
hamounhamižný poberta, sobec, mamonář, závistivý nenažranec, skrblík
hampejznevěstinec
- viz bordel, pajzl, prostitutka,
hampnoutvniknout/ vrazit, došlápnout si na někoho
- viz hamtat, šťára {razie}
hamr(z něm.) kovárna s kladivem na vodní pohon/ buchar
kovářský perlík
běžné kladivo (nikoli vrhačské - sportovní)
- viz buchar, korečník
hamtatšlapat kamkoli [do hnoje i do místosti], zahamtat/ zamazat podlahu
- viz hampnout
Hanáciobyv. z národopis. oblasti Střední Morava [povodí řek Haná a Morava, Olomouc, Kroměříž, Přerov, Prostějov
h. nářečí, zvyky]
- viz Valaši, Chodové ..
hanbaveř. odsuzov. špatnost [zostuzení/ pohana za hanebný čin]
(hambatý/ nestyda)
výchovný trest = stát na hanbě/ ulička hanby, výsměchu
stud
- viz pranýř, ohanbí
hančlíkypletené nátepníky k ochraně/ oteplení zápěstí
- viz štucel, svetr
handl(z něm.) [výměnný] obchod
měnit = čenžovat/ vekslovat/ šmelit/ keťasit
[koňský] handlíř
- viz čenž, partykovat, techtle-mechtle, obchod, revanš
handrkovat, handrkovánídohadovat se
přít se o něco
rozepře
hantýrkažargon
- viz slang
hanza(z něm. Hanse) středověký svazek obch. měst sev. Evropy
- viz
haprovatmít závadu, neuspokojivě fungovat, váznout
- viz falírovat, kiks
haptákstoj v pozoru za RU [postavit koho do haptáku = z něm. povelu Habt Acht]
- viz komando
haptické mapymapy pro čtení hmatem, vytvořené na podkladě běžných vizuál. map [map. podklad konvertován do graf. dokumentu a zahřátím z něj vystoupí hmatné kontury]
haraburdíodložené/ nepotřebné věci/ krámy/ špurky
- viz brajgl, harampádí, herberk, změť
harakiri(z jap.) seppuku, starojaponský způsob sebevraždy rozpáráním břicha
- viz kamikaze, taran, duel
harampádínepotřebné/ zbytečné věci [krámy/ špurky]
- viz haraburdí, změť
háránízvířecí říje = projev pohlavního dospívání
- viz připouštění, mrouskání, prskání, zvuky zvířat
harantfakan, halán, prcek, cígáně, arab, nedochůdče, kojenec, špunt apod. = (slang., dobrosrdečně) dítě
harašenírámusení, hlomoz, řinčení se zbraněmi jako hrozba jejich použití
harcovatputovat, přes cestovní obtíže se dostavit
útočit
(strastiplné putování/ cestování = anabáze)
- viz martýrium, pouť, putování, turizmus
hardware - HWpřístrojové/tech. vybavení PC, „železo“, např. zákl. deska [motherboard], HDD [harddisk drive], mechaniky …
- viz IT, software, periférie
hárfajle(z něm.) jehlový/ vlasový pilníček [ruč. nářadí]
- viz basa, cajkrám, verk
harlekýnkomediální šašek [v komedii Dell‘Arte i Kolombína, Pantalone ..]
sufita/ závěs kryjící horní část jeviště
dort s dvoubarevnou šlehačkou
harmonické tónytóny alikvótní, formanty a šumy [charakterizují barvu tónu]
(harmonický/ -nizující, krásný, vyrovnaný [vztah, soulad, výsledek])
- viz akord
harmonielad/ soulad, sladěnost, dokonalý řád [opak = disharmonie]
souhrn vztahů mezi tóny/ souzvuk/ nauka o akordech
nejdůležitějšími akordy v harmonii jsou tónika, subdominanta a dominanta (všecky Dur), které ve spojení za sebou tvoří základní harmonii, zvanou kadence
- viz akord, kadence, tónika
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist