Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova hranice

Počet nalezených zmínek: 1    

hraniceurovnaná kupa zásobního dříví
vatra z polen [oheň]
mez/ -e pozemků a správních území vyznačené mezníky
omez. možnosti
o-/ hraničit
- viz katastr


Možná související slova

Slovo hranice se objevilo ještě zde:
ČSR 1918-1938rozloha: 140 508 km?, společ. hranice v km: Německo 1 545, Rakousko 549, Polsko 984. Rumunsko 201, Maďarsko 832
Celkem 4 111 km2
počet obyvatel r. 1930: 14 729 536
ČSR 1947rozl.:127 826 km2, hranice km: Německo 905, Rakousko 570, Polsko 1 390, SSSR 98, Maďarsko 678
Celk.: 3 641 km
obyv.=12 196 730
definovánídefinice (z latinského de = od, pryč a finis = hranice, tedy definitio = ohraničení, vymezení) jednoznačné určení významu nějakého pojmu
exosféravrchní obal Země [nejde o plyn, ale přechod. vrstvu mezi atmosférou a kosmickým prostředím
horní hranice 20 000 až 35 000 km nad zemí]
- viz stratosféra
falešklam [falešný/ klamavý člověk/ hráč
falešná věc, stěna, hranice, dokument, zub, zpěv ap.]
falešný míč, míč hraný s falší {čop, drall, effet .. }
- viz falzifikát
hráň, hráněštos, urovnaná hranice řeziva s mezerami k sušení [na rovné, pevné, vodě propustné ploše bez vegetace]
suší se minim. půl roku
- viz mezi stromy, špán
Hus Jan(1369-1415) rektor univ. a círk. reformátor z poč. 15 stol., kázal proti círk. zlořádům a za přijímání podobojí
za pravdu byl 6. 7. 1415 rozhodnutímkatol. círk. koncilu na břehu Rýna upálen
toho dne Češi pravidelně konali tryzny s proslovy u hořící hranice
za ČSR to byl státní svátek
- viz glejt
Chodovéhist. strážci české hranice podél Českého lesa [Domažlicko, Chodsko - národopisná oblast, nářečí]
- viz Valaši
kolí(plot ze zapuštěných, spolu lícujících a nahoře zašpičatělých dřev. kůlů/ sloupů/ pilot)
kolík = malý kůl
vykolíkovat = vyznačit hranice ap.
- viz pilota
Maastricht(belg. město) zde r. 1992 byla podepsána Smlouva o Evropské unii [Evropské společenství
společné hranice, měna, normy aj.]
- viz Eurozóna, EU
mezčára či uzoučký pruh země jako hranice mezi pozemky/ poli aj.
vymezení/ rozmezí = rozsah od do
„všechno má své meze“
- viz hranice, mezník
mezníksloupek vyznačující okraj pozemku, hraniční kámen, často opatřen značkami
v historii = zlom vývoje
- viz patník, menhir, kóta, hranice
paš1. pro-/ pašování, p. zboží
přepr. zboží přes hranice bez řádného zdanění [s užitím triků]
kopečkář/ podloudník/ pašerák/ -áctví
2. krmivo pro lesní zvěř
- viz kontraband, clo
pendl"kyvadlový pohyb tam a zpět (např. kyvadlová přeprava
pendlovky = hodiny s kyvadlem)
Pendolino = moderní el. dálkový rychlovlak
forma ""přistěhovalectví chudých"", dojíždění za prací přes hranice
"
PSbýv. Pohraniční stráž
(OSH = ochrana státní hranice
FS = finanční stráž)
- viz douška, respicient, clo {proclení}
rozsah, rozsáhlýpoměr mezi nejmenší a největší hodnotou veličiny, která se v daném případě může objevit
rozsáhlý = rozměrný/ dalekého dosahu
- viz extrém, hranice, [krajní] mez, rozměr
Schengen[celní] území EU
území většiny evropských států, v němž mohou osoby od 19.6.1990 kdekoli bez kontroly překračovat státní hranice
- viz ČR, EU
spanilé jízdy(rejsy) tažení husitů za hranice Čes. král. v 15. stol. [plnily voj., ekon., polit. a prop. cíle v okol. zemích za ved. Pr. Holého a J. Čapka ze Sán]
strophorizontální konstrukce dělící výšku objektu na pevná podlaží [poschodí, patra]
konstrukce se dělí na část nosnou [zděnou klenbu, dřev. trám. čipoval. příp. prkennou {tlo, kazety}, anebo žel.-beton.], část podlahovou [záklop/ podlaha] a část podhledu [zdob.] omítka či zavěš. panely aj.]
horní hranice/ mez, max. povol. hodnota nějaké veličiny ap.
- viz etáž, klenba, krytina, mozaika, plovoucí podlaha, xylo-, zastropení, rákos, stropnice
zvuková bariéraza letu při překonání hranice rychlosti zvuku dochází k třesku (zejména při rychlostech těsně pod touto hranicí)
- viz mach
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist