Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 400    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
febrilita(febris = horečka) horečnatý stav
Fed Cupženská týmová soutěž v tenise, do roku 1995 známá jako Pohár federace (Federation Cup)
- viz Davis Cup
federacezájm. sdružení, svaz, unie
spojení dvou nebo více států v jeden společný stát s federálním vedením
f. odborových svazů
federální org.
- viz sdružení, suverén
fedrovánítěžení/ dobývání uhlí aj. nerostů, též podpora, propagace, napomáhání
nafedrovat = nacpat čí najíst
naložení získané/ odstřelené horniny na vozík/ hunt
- viz těžení, kutat, šachta
fedrpušozdobný [pernatý] chochol na přílbě, čapce, nebo na hlavě koně
- viz šošolka, kokarda
fedrvajsklouzek, talek, mastek, steatit [mastný minerál], kluzný prášek zabraňující slepení pryž. ap. dílů, sypaný do bot a pneumatik
- viz křída
feferonkachillí paprička (čili paprička
někdy nesprávně kayenský pepř)
zdravé koření hlavně pro ženy
obsahuje železo, měď, draslík, mangan
nejpálivějšímdruhem je Trinidad Moruga Scorpion [plody jsou 4000x pálivější než f. a mohou i zabít
mají až 2 milióny jednotek na Scovilleho stupnici pálivosti]
fejeton(feuilleton = podčárník) novinový článek - zamyšlení na aktuální téma [např. Kam s ním? od Jana Nerudy]
fejsbuk(facebook) propojená skupina lidí/ „sociální síť“ na netu [jednotlivci i skupiny komunikují mezi sebou s využ. služeb webu]
- viz web
fekálieobsah jímky/ septiku - [močůvka, exkrementy, splašky] tekuté hnojivo/ odpad
- viz kejda, mrva, stolice, senkrovna, výkal
fekální vůz(vulg. hovnocuc) sací cisterna [k odvozu splašků z odpadních jímek/ septiků]
- viz fekálie, senkrovna, kejda, rozmetadlo
feláharabský zemědělec [též felláh]
felčar(zastar.) ranhojič [voj. zdravotník/ léčitel]
feminizmus(femininum = žen. rod u jmen) hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen
- viz gender, matriarchát, sufražetka, maskulinum, neutrum
fénsušič vlasů
- viz gulma, větrák
fenďák(slang.) exekutor/ pověřený soudní vykonavatel
fendovat = soudně zabavovat majetek
- viz exekuce
fenoménzjev, skutečnost nebo klam, postižitelný úkaz, neobyčejný člověk
(opak f. je noumenon = věc o sobě, poznatelná jen rozumem)
fenomenálníneobyčejný, vynikající, výborný
- viz excelentní, brilantina
fér, férový, férovost(angl.- fair = čestně, slušně) čestný, správný, slušný, spravedlivý
My fair Lady
unfér = nefér, nečestný
- viz fair trade
férie(feerie) den v týdnu [kromě neděle], na který připadá svátek/ slavnost
slavnostní divad. aj. představení
prázdniny
- viz víkend
ferinašprýmař, čtverák, chytrák, šelma, šibal, taškář, filuta
- viz filuta, taškář
ferman(zastar.) písemný příkaz, výnos, depeše, oběžník, cirkulář
- viz koloběh, kurýr, nóta
fermentacechemická reakce za přítomnosti enzymů, kvašení
- viz bunzírování, katalyzátor, kvašení
fermež1. (z něm. Firnis) lněný vysychavý olej
2. konzervační látka na dřevo
3. fermežová barva
- viz firn
fernambuktvrdé tmavofialové dřevo amerického stromu Caesalpinia [Césalpínyja] sappan [např. k výrobě smyčců]
fěrtochfěrtuch, fěrtuška, zástěra
fest1. (zastar.) pev/ -ně/ -ný [festový]
2. festunk = pevnost
3. (slavnost [festival = soutěžní přehlídka], karneval, průvod s maskami/ aleg. vozy)
- viz alegorie, bunkr, masopust, maškara
fešák, fešandalíbivý/ pohledný/ fešný muž/ žena
fešáci
fetišismussexuální úchylka, chorobné záliby ve věcech erot. objektu, sbírání/ užívání spod. prádla aj.
(fetiš = kult/ předmět přehnaného uctívání)
fetovatpřivést se čicháním éterických látek k čilosti až netečnosti/ otravě [jako drogou]
(drogovat = užívat zakázané drogy)
- viz doping, droga
feudalizmusspolečenský řád založený na vlastnictví půdy a poddanství [7. - 16. stol.]
- viz středověk
feudumléno, feudálem předaný pozemek do dědičného nebo doživotního užívání
feudál = pán, vládce/ majitel panství/ pozemků
fezislámská/ turecká pokrývka hlavy = [nachový aj.] plstěný „květináč“ dnem vzhůru, se střapcem [např. z fezárny Strakonice]
- viz turban, závoj
fiakrdrožka, kočár
fiakrista = drožkář, kočí
- viz kočár, kočírovat, taxi
fiasko(fiasco) prohra, nezdar, neúspěch, trapné selhání, malér, průšvih/ {vulg. průser}, kšanda, patálie, polízanice, dostat se do problémů, hlubší problém k řešení
- viz malér, trapas, tristní
fíbr[vulkánfíbr] plastová umělá hmota [na bázi celulózy] na kufry, těsnění a lešticí kotouče [odolné tukům]
- viz lapování, papundekl, karton, manžeta
fibrilabílkovinné vlákno vyskytující se ve svalech nebo nerv. buňkách
strukturní jednotka svazků makrofibril celulózy u rostlin
krystalit
fibrilacemíhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností
konečné stadium při mletí papíroviny v holendrech
(textil. - rozvlákňování)
- viz arytmie, fáze, infarkt, holendr
fickapomocná síla, služka [k mytí nádobí aj.]
fičetsvištět [vítr fičel, granát zafičel ]
- viz ambient, šustí/ - stit, šum, švunk, švih, meluzína, dout
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist