Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 400    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
fáboryvlající ozdobné řásně či stuhy/ pentle/ -ičky spolu s girlandami
- viz fángle, girlandy
fabrikatovárna
(fabrikant = továrník/ faktor
fabrička = dělnice z fabriky
rybník Fabrák
prefabrikace = tovární výroba [např. stav. dílů])
fabulace(fabule = smyšlenka) domýšlení detailů příběhu, tvoření děje [u literátů - spisovatelů ap.]
- viz syžet
face(stare) be staring sb in the face ? nabíledni, nabízet se/ odpověď ap., být .. down: a ledge 40ft down the rock face ? římsa 40 stop pod čelní stěnou skály
facebook(z angl. čti: fejsbuk) progr. rozhraní/ soc. síť k propoj. uživ. s jinou stránkou [vzáj. komunik./ sdíl./ nahráv. dat s přáteli z růz. serverů]
- viz chat
facilitace(facilis - snadný) usnadnění domluvy/ cesty k cíli
zvýšení reflexe či aktivity současným působením několika podnětů
- viz reflex
fáčmulový obvaz, gáza, organtýn
zafačovat = obvázat [zranění]
fadesa(fr. fade) nuda
fádní = nudný/ nevýrazný
(psych./ dušev. stav) nedostatek zájmu o běžné aktivity
- viz nudismus
fading[fejdyng] únik
kolísání, slábnutí intenzity signálu
fádníokoukaná, nezajímavá věc/ informace/ oblečení apod.
všední, nezajímavé, nudné, stejnotvárné
fagotdřevěný dechový hudební nástroj
(jiné: klarinet, hoboj, flétna …)
fagulehořící louč ke svícení, pochodeň
fakule
- viz bengál, louč
fach, fochobor (být od téhož fochu = řemesla)
polička (v polici/ regálu/ šteláři/ fášku/ skříni/ knihovně/ prádelníku/ skladu/ špíži
přihrádka, box)
fachapráce
fachčit = pracovat
nefachčenko = lenoch
- viz džop, fach, fachman, fajrunt, makat, robota, šichta
fachman(facha = zastar. práce) specialista/ znalec, odborník „od fochu“
fachat/ fachčit = pracovat, dělat, chodit do práce/ roboty
- viz expert, facha, šichta
fair trade(fértrejd) spravedlivý obchod [způsob obchodu, zaručující spravedlivou odměnu za kvalitní výrobky
mezinár. titul Fairtradové město]
fajánskeramika s bílou polevou a průsvitnou glazurou, majolika
- viz glazura, kaolin, keramika, porcelán, seladon, smalt
fajfkadýmka [meršanka, gipsovka, kalumet, vodní aj.]
(podobná je rovná lulka/ čibuk
ke kouření cigaret se užívá tzv. špička [s filtrem])
- viz dýmka
fajnovýjemný/ citlivý
(„měj se fajn“ - dobře/ pěkně
fajnovka = náfuka, přezíravý/ -á, s každým se nebaví)
fajrovathořet/ hřát („Kamna pěkně fajrujou“
„Zafajruj víc, ať tu nejni zima“)
(rozfajrovat = roztopit/ rozehřát oheň nebo někoho)
- viz rajc
fajruntkonec pracovní doby, „padla“ [o fajruntě, po fajruntě]
fakan(pejor.) dítě
též fagan, fracek, prcek, spratek, harant, smrad, capouch, bastard, parchant, klacek, nedochůdče, dojče, dareba, arab, cikán/ -ně
fakírčaroděj, mág/ kouzelník [líhá na hřebech, chodí bos po řeřavém uhlí, polyká oheň ap.]
v islámském světě chudák, náboženský asketa
faksimile(lat. „fac simile“) věrná kopie originálu
fakt, faktickýfaktum, opravdovost, skutečnost, skutek, událost, ověřený jev/ příběh
faktický = opravdový/ věcný/ skutečný
faktografie = popis jevů, shromažďování údajů
artefakt = lidský výtvor
de facto = skutečně
- viz faktor
faktorčinitel/ n. okolnost, která působí/ ovlivňuje [f. času]
nákupčí domác. výrobků/ fabrikant [z doby manufaktur]
- viz fabrika, fakt
faktoriál(matem.) f. čísla n udává počet permutací množiny n prvků [např.: 5 ! = 5x4x3x2 = 120 ]
- viz permutace
fakturaprodejní doklad, účet/ výkaz - potvrzení o vykon. práci/ činnosti/ věci aj. s uvedením cen a identifikačních dat
- viz identita, paragon
fakultačást vysoké školy [VŠ] s děkanem v čele/ samostatná VŠ
(fakultativní = nepovinné, volitelné, možné [dávky])
(děkan = ved. fakulty, [slang.] děkuji)
falanga1. starověký bojový šik
2.článek prstu
prapůvod makedonské falangy se odvozuje do té řecké, kde bojovali těžkooděnci, tzv. hoplíté, asi dvoumetrovýmikopími a kulatými štíty
- viz šambriéra, šik, jezdectví
falcúhlová drážka podél obvodu dveří, oken, hoblovaná římsovníkem
(falcované dveře, okna, poklopy apod.)
fald, faldy1. záhyb či řasa na látce [blůzce, sukni aj.] nebo vyvstalé „špeky“ [pneumatiky] na obtloustlém těle, příp. na tváři/ krku
2. rozhánět děvám faldy tancem
falešklam [falešný/ klamavý člověk/ hráč
falešná věc, stěna, hranice, dokument, zub, zpěv ap.]
falešný míč, míč hraný s falší {čop, drall, effet .. }
- viz falzifikát
falický týkající se samčí plodivé síly/ mužského genitálu/ pohlavního údu/ pyje [falos]
falírovatchybět
vadit
překážet
(„něco tu falíruje“ - nehraje/ nesedí/ nesouhlasí/ chybí/ nepracujet správně ap.)
- viz haprovat
falzifikátfalsifikát, falzum, padělek, podvrh, plagiát, napodobenina
- viz kopie, replika, padělek
fáma[řetěz.] šířená často neověř. zpráva [polopravda/ domněnka/ výmysl]
slovensky: chýr
angl.: rumour či rumor]
- viz bulvár, hoax, kec, šproch, senzace
famfárumten kdo nic nebere vážně, rozmarný/ -řilý, přelétavý, do větru
fanfárum
zfamfrnět = pobláznit se [do něčeho/ někoho]
- viz fanfarón, nafrněný
famfrnoch[fanfrnoch, bukač, bukál] rytmický hud. nástroj [keramická nádoba s napnutou kůží s provlečenými tahacími žíněmi - vržou jako basa]
famílie(z něm.) rodina
(familiérní/ -ární = domácký, rádoby důvěrný přístup/ chování [tykání, vnucování se, chválení i kritika, světáctví])
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist