Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 400    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
fuchtle(pejor.) nafoukaná/ nafrněná žena, frajle
fuj-tajbl"(též tajfl) synonymum ošklivosti
„Brrr“/ ""Fuj"", něco opovržlivého, ošklivé/ bekané/ ohavné [Nedotýkati se !], šmejd [na vyhození]
"
fujaradlouhá pastevecká píšťala
- viz píšťala
fujavicevítr, větrné počasí
- viz fuk, meluzína
fuknezájem [„mně je to fuk“
šumafuk]
závan/ fukot, f. z plic = fučení
větrná fujavice
náfuka
výfuk
(„je to fuč“ = pryč
fouknout = utéct)
- viz bublifuk
fuksšvanc(z něm.) ocaska, jednoruční pilka bez rámu - pevná i ohebná (i jako hudební nástroj), fuchsšvanc [liščí ocas]
zlodějka = nožová pilka
fulvátysoli fulvokyselin, které vznikají jako produkt humusových látek na počátku humifikace při nízké bioaktivitě, nízké hodnotě pH a po odbourání polysacharidů
fundacevěnovaný majetek k jistému účelu
vztah podmíněnosti jednoho slova druhým
fundamentzáklad/ -ní věc/ podstata, stavební základ/ grunt objektu, základní t[h]éze/ myšlenka
fundamentální záležitost
- viz grunt
fundamentalizmuslpění na původních ideologických základech, konzervatizmus
fundamentalista
- viz fixace, grunt
fundovanýperfektní znalec, odborník zdatný ve svém oboru
podložený, zabezpečený
teoreticky dobře připravený/ propracovaný [věd. materiál, popis či návod]
- viz erudice, fundus
fundrejzing(fundraising) získávání financí pro nadace, fondy, projekty [od firem, donátorů a sponzorů]
fundusinventář, movité/ přenosné zařízení/ věc
- viz inventář
funebrákuniformovaný pohřební zřízenec
(funébrmarš/ trauermarsch = pohřební pochod)
- viz funus, havrani
fungl novejpojem užívaný pro novou či zánovní dosud nepoužitou věc z druhé ruky, nebo co čpí novotou/ skladováním
funkcečinnost, úkon, úkol
název a výkon pověření, služby, úřadu
matem. závislost jedné proměnné na jiné nebo jiných
funkcionářúředník společen. a zájmových org. nebo stát. orgánů
(funkční = provozuschopný
funkcionalizmus = uměl. urban. směr 20. stol.)
funuspohřeb [vystavení rakve na katafalku, pochod truchlících a zvonění po dobu průvodu z kostela na hřbitov]
- viz pieta, panychida, rakev
fůranáklad jakéhokoli materiálu na povozu (malý náklad = forka)
[někdo má fůru/ hodně zbytečnejch řečí]
- viz furverk
furažkabrigadýrka - placatá čepice se štítkem k uniformě
kšiltovka [typu „Lenin turist“]
furiantnafoukanec
český kolový tanec
- viz fouňa, fůrie
fůrienáfuka
přezíravá, domýšlivá/ nafoukaná žena [nosí nos vzhůru, ostatní přehlíží]
- viz „fouňa“
furtstále/ neustále, nepřetržitě, pořád, ustavičně, vy-/ trvale, bez přestávky/ ustání/ přeruš., permanentně, soustavně, nepřerušeně, non stop, věčně
- vizkontinuálně, páternoster
furverkpovoz/ -y
(též furberk): - viz forman, fůra
fusaknánožník [dětský pytel do kočárku]
fusekle(z něm. Fuß - noha) ponožky
- viz onuce
fuškapráce mimo zaměstnání za úplatu, bokovka
tajně [načerno] vyrobená věc v zaměstnání
namáhavá práce/ lopota/ dřina/ plahočení
fušováníneodborná (zpackaná) práce fušérem (= neodborník, neumělec, břídil, hudlař, samouk [fušuje odborníkovi do řemesla])
fuš[a/e]řina
futonjaponská pružná matrace [přenosné srolovatelné lůžko z přír. materiálů {bavlna, ovčí rouno aj.}]
- viz karimatka, lůžko
futr[z něm. Futter] krmivo, píce/ směska/ siláž/ obrok
futrovat = krmit
- viz futro, krmivo, směska, tráva, pícniny, siláž
futrálpouzdro/ povlak/ penál/ skříňka/ krabička [na brýle, psací potřeby, housle aj.]
futrozárubeň, dveřní rám nesoucí na závěsech/ pantech zavěšené dveře/ veřeje
podšívka [kabátu aj.]
vyfutrovat = doplnit podšívkou
- viz futr
futsalhalová obdoba fotbalu/ kopané, [vznikl v Brazílii původně jako sport fotbalových veteránů]
futurologieteorie o budoucnosti, výzkum možností v budoucnosti [často hraničící s fantazií]
fúzesouhrnný název pro případy spojování firem/ jedna z možností sdružení podniku
v našem právu jsou tyto transakce zahrnuty pod pojem přeměny společnosti (§69 obchodního zákoníku)
fúze se dosahuje: splynutím či sloučením, převodem jmění společníka a rozdělením nebo změnou právní formy společnosti [sloučením podnik zaniká, jmění přechází na jinou společnost a společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti]
přechází na jinou společnost a společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické společnosti]
splynutí je zánik dvoua více společností, jejichž jmění přecházejí na nově vzniklou společnost. Fúze se může uskutečnit formou sloučení nebo při sloučení pokračuje jednaspolečnost i nadále, zatímco druhá společnost mizí
jaderná fúze - sluč. atom. jader/ termonukleární fúze - princip vodíkové bomby
transfúze
fytotechnikanauka o výživě rostlin, živinách, formách/ přeměnách, zdrojích v zem. podniku/ přírodě, o použ. hnojiv
(fytoterapie = léčení rostlinami)
fyziatrienauka o léčbě přír. a fyzik. prostředky [teplo, pohyb, záření, elektřina, voda, podnebí]
fyzika(physis – příroda) vědní obor zkoumající zákonitosti přírodních jevů
- viz stoik
fyziologický(fysiologie) normální, přirozený stav, týkající se zdravého organizmu/ fyziologie
- viz kineziologie
fyzkulturafyzkultura - zkr. slovo - souhrn. název pro těl. výchovu a sport [udrž. fyzičky]
(fysis [fízis] = přiroz. povaha, příroda
těl. podstata/ stav)
- viz wellness
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist