Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 400    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
famózníproslulý, skvělý
famósní
- viz best, kolosální
fanatik, fanatickýnadšenec, horlivec, zanícený/ vášnivý/ bouřlivý vyznavač/ obdivovatel, nebo naopak - f. oportunista/ kritik/ odpůrce
fandění(z angl. fanatic - fan) náklonnost k určitému subjektu [např. sport. týmu, hudební skupině ap. [fanda, fanoušek, fanklub])
- viz aplaus, klnout
fanfáraslavnostní znělka, sonet, tuš, slavnostní hud. skladba/ kasace/ troubení/ halali [=myslivecké]
(zatroubit = zafrkat)
fanfarónchvastoun, mluvka, vejtaha
- viz famfárum
fángle, fángličkyozdobné fábory, prapory/ vlaječky, pentle a třepetalky [slavnostní výzdoba]
- viz cancour, flitry, girlandy
fankazednická naběračka malty (tvaru kuchařské pánve)
- viz malta
fantvěc daná do zástavy při [dětských] hrách [k vrácení fantu se jeho majitel musí něčím vykoupit]
fantasblouznění/ duševní choroba
(fantasie/-zie = představivost/ obrazotvornost/ snění, h. skladba)
fantastický = vymyšlený/ neskutečný
- viz utopie
fantazie, fantazírováníobrazotvornost, představivost
blouznivý nápad/ smyšlenka, výmysl
někoho chytá fantas [fantasta fantazíruje - sní/ má vidiny ap.]
hud. skladba bez pevné formy
fantomsada el. prvků [translátorů apod.] schopná znásobit počet linkových spojů
f. = vidina/ přelud, přízrak, citový prožitek z dané představy
fanzónadivácký prostor před velkoplošnou obrazovkou [pro fanoušky]
fara, farnostobjekt círk. duchovních/ kanovníků a správy círk. majetku/ přifařeného území
- viz diecéze
fáráníčinnost horníků/ havířů ap. v hlubin. dolu [sfárat/ fedrovat/ vyfárat]
(důl - hlubinný = šachta [slov. baňa], povrchový = lom)
- viz fedrování
faraónmalý rezavý mravenec (Monomorium pharaonis) přenášející choroby
(staro-egyptský/ -arab. vládce
nižší je např. emír, šejk, vezír)
farec(slang.) perská vodní dýmka [vodárna, vodnice, šíša, kalián, nargila] s oheb. šlauchy [až pro 6 kuřáků] - kouř chladí a filtruje vodou
- viz bong, fajfka, dýmka, šlauch/ trubice, trubička, muštuk
farizejpokrytec, licoměrník, člověk dvojí tváře [z vyššího stavu]
- viz koryfej, patricij, pleps
farmasamostatné zemědělské hospodářství, často specializované, zpravidla mimo obec (dle zkušeností z USA)
farmář = hospodář
- viz hacienda
farmakadrogy, léky
(apothéke/ pharmacia/ farmácie = apatyka/ lékárna)
fáro(slang.) auto
fasáda[face - tvář/ líc] průčelí, povrch vnější stěny stavby s okny, vchody a architektonickými prvky - římsami, pilastry, balustrádami, arkýři aj.
(slang.) povrch osoby [oděv/ ohoz/ vohoz/ účes/ kosmetika]
dát se do gala
fasádník = zedník nanášející omítku
- viz en face, omítání, šminky, štuk
fasciklsvazek listin, sloha/ -žka, mapa
- viz sloj, šanon, paré, rastr, svazky
fascinaceokouzlení, omámení [„mne to úplně fascinuje“]
fascinující = úchvatné, oslňující, zvlášť zajímavé a přitahující
fasovatpřejímat určený/ nárokový příděl čehosi [přeneseně např. vyfasovat trest, podědit dluhy ap.]
fassíbývalé daňové přiznání
- viz fiškus
fast food(angl.) rychlé občerstvení/ bufet
fasuněk, truhlíkdvounápravový formanský povoz s rejdem, šejtrochem, čely, brzdou, příp. s boč. dvířky a plachtou [přeprava uhlí, písku, brambor, řepy, dříví, sudů ap.]
pro 1 pár koní
fasuňk, výdej(f.=slang) určená doba výdeje/ odběru [fasování] přídělu (věcných náležitostí [výstroj, výzbroj ap. vojáka aj.] a také jídla [denní dávka ap. – menáž)
- viz fasování
fašírkaupečená masová mletá směs s houskou aj./ sekaná
[“jestli nepřestaneš vyvádět, nadělám z tebe fašírku“]
fašizmustotalitní ideologie, nastolená B.Musolinim v Itálii r. 1919, nacionálně-šovinist. a rasist. hnutí spojené s total. formou vlády
(f. byl např. v Itálii, Španělsku, Německu ...)
- viz korporativizmus, nacizmus
fata morganaoptický jev v atmosféře [lze vidět obraz vzdál. objektu zrcadlící se ve vzduchu atmosféry díky teplotní inverzi]
- viz chiméra, inverze, přízrak, tetelení, vidina
fatálníneblahý, osudový, osudný [f. omyl/ rozhodnutí {odsouzení nepravého aj.}]
faulovánífaul, nedovolený zákrok vůči protihráči
faunaživočišná část přírody - zoologie
- viz animal, flóra, herbář
favoritupřednostňovaný oblíbenec, předpokládaný vítěz
faxstarší spojové zařízení [obraz upevněný na bubnu se šroubovitě snímá, přenáší a reprodukuje/ tiskne]
dnes se více užívá přenosu počítačem
fázečasový úsek, etapa, stádium vývoje/ činnosti/ jednání, část [přípravná/ konečná
(přifázování = napojení dalšího generátoru [zdroje el.] k el. vedení/ soustavě)
zpravidla levá „živá“ zdířka el. zásuvky [přívod proudu], pravá zdířka = protipól
horní kolík zásuvky [někdy chybí] = „nulák“/ bezp. uzemnění
fazetaozdobný prvek (např. šikmé [úzké/ široké] broušené okraje či pásy na zrcadle, fazetované hrany nábytku [jindy zaoblené])
fazol(Phaseolus) rod luštěnin [plody fazolu jsou lusky s několika semeny {fazolemi}, bohatými na vitaminy]
s fazolemi si rády hrávaly děti
fazóna, fazónkatvar účesu {týl. zástřih}, nábytku, zařízení interiéru, objektu
střih oděvu - např. límce s klopami atd.]
model, líbivost [“má to blbou fazónu“]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist