Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene F

Počet nalezených zmínek: 400    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
fortifikacehraniční aj., vnější opevnění/ pevnosti, šance, valy, hradby
obohacování potravin vitaminy, bílkovinami, vlákninou
- viz barbakan, vitaminy
fortnavrátnice - budka/ místnost (kontrola příchodu a odchodu u brány objektu portýrem/ vrátným/ strážným ap.)
- viz port, rozhraní, portýr, herma
fortunařímská mytolog. bohyně náhody a osudu
personifikace štěstí a naděje v dobré pořízení
zosobňuje nevypočitatelnost života
- viz mytologie
fórumveřejnost, veřejné místo k hlásání názorů, veřejné mínění, náměstí/ tržiště
(Mikrofórum = býv. pořad ČS rozhlasu)
forvard(z angl.) útočník [centrforvard = střední útočník]
- viz halv/ half, bek, stoper
fosíliezkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky prehistorických organismů
(fosilní paliva = uhlí, ropa, zemní plyn)
fošnatlusté prkno, druh řeziva
fotbalkopaná [branková pozemní hra dvou týmů po 11 hráčích]
(pozice týmu: brankář, obránci/ beci, záložníci/ halvi, spojky a útočníci/ forvardi)
fotkafotografický snímek/ fotografie
o-/ na-/ vy-/ fotit
- viz fotoaparát, film, snímací kamera
fotoaparátsnímkovací optický přístroj [deskový, svitkový, digitální]
starší typy: Agfa, Leica, Zeiss, Kodak, Rolleiflex, Flexaret, novější: Canon, Sony, Olympus aj.
fotočláneksilikátová/ polovodič. el. součástka, užív. k měř. světla aj. [čidlo, fotodetektor, fotoodpor, termistor]
- viz fotonka, fotovoltaika, solární, dioda
foton(značen ? [gama]) stabilní nehmotná elementární intermediální částice reprezentující množství elmagnet. energie a zprostředkující elmagn. interakci
f. existuje pouze v pohybu a pohybuje se rychlostí světla ve vakuu
studiem fotonů se zabývá kvantová mechanika
- viz laser
fotonkačidlo záření využívající fotoelektrický jev/ fotoelektrické čidlo
- viz fotočlánek
fotovoltaikasystém získávání elektrické energie ze slunce pomocí spec. panelů [plochou obrácených ke slunci
fotovoltaická elektrárna]
- viz solární, fotočlánek
fotr(z něm.
slang.) postarší tatík/ venkovan, táta/ pantáta/ otec [nesprávně ot]
pan Otec = mlynář
svatý otec = papež
fouňafuriant, domejšlivec, nabubřelec, nafrněnej náfuka, bafuňář, nadutec, nabob, snob
(funět, odfukovat [námahou či ospalostí])
- viz fůrie
foyer(foajé) vstupní hala [např. Národního muzea v Praze]
fracekuličník, úspěšný/ protekční spratek/ frocek [nezná hodnoty, nemá úctu ke stáří, k historii]
- viz fanfarón
fragile(z angl.) křehký, lámavý, nestálý, nejistý
fragment, fragmentacečást, úlomek
ukládáním dat do nesouvislého místa paměti se původní blok roztrhá na fragmenty
defragmentací se fragmenty spojí
frajírfrajer/ mládenec [rus. moloděc]
frajerečka
frajle(pejor.) frajerka - vyzývavá děva/ koketa [honí vodu], totéž muž - frajer, („frajeřina nezebe“ = okázalé předvádění se nalehko)
- viz děvečka
frajtr(voj.) nejnižší hodnost = svobodník
(voják bez hodnosti = vojín [slang.: bažant, ucho, holub])
- viz voj. hodnosti, kaprál, šarše
frakpán. černý večerní oblek z 20. stol. s dl. šosy, bílá košile s motýlkem, kalh. s lampasem
(fraky =slang. ohledy [nedělat s tím fraky])
- viz smoking, žaket
frakcesložka, část
seskupení v polit, straně s odliš. názory
zastupitelé ze stejné strany
separovaná část látky
frakcionářství
- viz blok
frakovánípodzemní rozbíjení plynonosných vrstev pro těžbu břidličného plynu
frakturazlomenina
[ruptura = trhlina/ zlom
roztržení tkáně/ orgánu zevním zásahem]
- viz dlaha, fixace, ortopedie, trauma
francouzáknastavitelný klíč na šrouby/ matky
(im-/ in- busový klíč = klíč pro 6-hranné otvory šroubů)
(jiný je boční/ očkový nástrčkový klíč na matky)
- viz ráčna
francouzská hůlopěrná zdrav. hůl k opoře předloktí [nahradí berli]
- viz berle, hůl/ -ka
francovkalihový masážní/ koupelový/ inhalační roztok mentolu, kafru a bylinných silic proti únavě ap. [Alpa - podle Aloise Pály, Slaný]
- viz eukalyptol
frankopoštou - vyplaceně/ bezplatně
v zahran. obchodě - dodací podmínka o přepravě nákladu
frankovkalihový masážní přípravek s mentolem
franšízapojištěncem hrazená část škody
[doklad o] osvobození zboží od cla aj. poplatků
- viz pojištění
frapantníkřiklavý, nečekaný, přepjatě nápadný/ okázalý člověk [oblek], překvapivý [obrat, hazard, chyba, rozuzlení/ poenta]
- viz nápad
frappéledová frappé [do šejkru dát trochu mléka, cukru, instant. kávy, pár kousků ledu, zalít vodou a promíchat]
- viz káva
fraška(it. farsa - žert) typ komedie, která pracuje především s nadsázkou
- viz aktovka, deklamace, komedie, sitkom, skeč
- viz komedie, žánr
fráter, fráterník(slang.) flanďák, velebníček/ velebný pán/ duchovní/ farář/ vikář/ katecheta, řádový mnich, poustevník
akolyta/ nekněz (= bez svěcení)
panáček
fráze(z fr. phrase, věta) ustálené rčení [synonymum často opakovaného prázdného mluvení/ slovního klišé či melodie] k zastření úmyslu mluvčího/ interpreta
- viz drnda, floskule, parafráze, drby, láry-fáry
frazémfrazeologismus
ustálené spojení tvarů slov [sousloví, rčení, pořekadlo, přirovnání či přísloví ap.]
- viz frazeologie, fráze, přísloví, rčení
frazeologiesoubor ustálených slovních spojení v daném jazyce, nauka o nich
- viz drnda, floskule, fráze, frazém, parafráze, drby, láry-fáry
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist