Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene O

Počet nalezených zmínek: 333    

1    2    3    4    5    6    7    8    9   
orientálnítýkající se Blízkého, Středního a Dálného východu [Orientu] a Afriky
orientalista = kdo studuje asijské země a Afriku
- viz turban, sárí, hůlky, orient, rikša
orientovanýnasměrovaný, mající směr, obeznámený s polohou
kdo má přehled v oboru, zná své místo, vyzná se
- viz orient, orientace
origami[japon.] staré umění skládání papíru [ptáci, zvířátka aj.]
ORLušní, nosní a krční [otorinolaryngologické] oddělení, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou oblasti obličeje a krku
orlojvěžové hodiny, příp. doplněné dalšími přístroji a údaji, také pohyblivými figurkami atp. [Staroměstský o. v Praze, podobný v Olomouci]
ormigruční lihový bubnový rozmnož. stroj (snímání z křídové matrice s lpícím indigem/ ink. tužkou na propsaném textu)
cca 50 – 70 výtisků
ornamentlineární nebo plastický ozdobný umělecký [většinou kruhový] útvar
ozdoba/ okrasa
ornitologienauka o ptactvu
orobinecpletařská rostlina z mokřadů, k ozdobě slouží i svými „doutníky“
- viz proutí
ort(z něm.) místo
předek důlní stěny
- viz plac
ortelrozsudek, nemilosrdné zhodnocení
- viz verdikt, soud, rezultát
ortézaortopedické ochranné pomůcky (korzety, fixační zpevňovací prostředky/ dlahy či přístroje)
- viz bandáže, protéza, ortopedie
orto-(orthos = přímý/ správný/ rovný)
(meta- = přes/ za/ po/ s/ mezi/ mimo
para- = vedle/ spolu/ při/ skrze/ odlišný)
např. ortogonální, metafyzický, parafráze
- viz ortodoxní
ortodoncieobor studia a léčení nepravidelnosti chrupu
ortodentie
- viz stomatologie
ortodoxnípravověrný [judaismus, pravoslav. společenství církví - i jiné církve, nebo polit. strany, hnutí ap.]
ortofotomapapodle let. snímků dopracovaná mapa reálného území - základní vrstva GIS [Geodet. Inf. Systému]
ortogonálnípravoúhlý
ortopedieprevence, diagnostika a léčení pohybového ústrojí
(ortotropizmus = růst rostlin vzhůru)
- viz protéza, ortéza
ořechyburské/ buráky [arašídy podzemnice olejné], lískové, vlašské, pistáciové, kešu, para a kokosové
obsahují koncentrované bílkoviny a tuky
ořešák vlašskýo. královský (Juglans regia) z čeledi ořešákovitých pův. ze Střední Asie
vlašské ořechy
ořízkaboční strana knihy [ploška z hran listů zavřené knihy, často barvená či potištěná]
- viz obřízka
os(lat) kost
ústa/ ústí/ tlama/ otvor, obličej/ tvář
(per os = ústy)
OS, iOSoper. systém - o.s. ap. = hlavní programové vybavení PC [tj. základní SW])
oscilacekmitání, kolísání, střídání
oscilátor
(osciloskop = el. přístroj s obrazovou elektronkou k měření změn el.napětí v závislosti na čase ap.)
oscilátorzdroj kmitání
(oscilace = opakující se změny [regulovatelné kmity/ vlnění/ chvění/ rytmy], fluktuace, kolísání ledovců/ hladiny aj.)
- viz frekvence
osenímladé vzrůstající obilí aj.
(vyosení = něco mimo osu)
osinajemné dlouhé výrůstky obilek (ječmene, pšenice-fousky, žita, travin,…)
(bodláky/ trní má ostny/ trny
prase má štětiny)
- viz pleva, fukar
osivosémě/ semena
setba = setí osiva
osení = vzrostlé osivo
sadba = sazenice/ vzrostlá semena s balem k zasazení
sázení = vkládání sazenic do země/ jámy a zalévání
u osiva/ sazenic/ stromků/ roubů ap. které začalo růst, říkáme že se ujalo [nebo zaschlo = neujalo se]
- viz rozsévač, štěp, pěstění
oslepitprudkým oslněním trvale znemožnit vidění
zaslepit = trvale uzavřít otvor/ cestu
oslí rohyzohýbané rohy listů knihy/ sešitu [špatným zacházením]
osmóza(lat. osmosis = pronik. kapaliny) prolínání/ difuze molekul řídkého rozpouštědla polopropustnou membránou do roztoku koncentrovanějšího
- viz membrána
OSN(United Nations - UN) - Organizace spojených národů z r.1945, sídlo New York - USA, pobočky Ženeva - Švýcarsko, Adis Abeba - Etiopie, Bangkok - Thajsko, Bejrút - Libanon, Nairobi - Keňa, Santiago - Chile, Vídeň - Rakousko
r. 2015 má 193 čl. států [všechny státy světa]
Hlavní orgány: Valné shromáždění, Rada bezpečn.
Ekon. a soc. rada, Poručenská rada, Mezin. soudní dvůr [Haag - Nizozemí] a sekretariát s gen. tajemníkem
osnovastruktura plánu postupu/ vypracování/ činnosti [např. - úvod, zápletka, děj, rozuzlení, závěr]
osnovní = základní
- viz itinerář
osopit sesápat se někam, lézt vzhůru, [osopit se na někoho ve zlém úmyslu]
vlk někoho rozsápal
ostěníkazetové, palubkové, špaletové či deskové pokrytí stěn (ne tapetami), příp. s poličkou, věšáky, vestav. nábytkem
- viz lišta, špaleta, táflování, vlys
ostentativníúmyslně vzbuzující pozornost, vyzývavý, nápadný, domýšlivec
- viz frajle, koketa, primadona
osteomyelitidazánět kostní dřeně [morku]
- viz leukémie
osteoporózaodvápňování/ řídnutí kostí ve stáří, kostní atrofie [konzumovat sýry, květák, vápníkové doplňky stravy]
ostnatý drátsilnější kovové dráty s ostrými ostny [na zátarasy a překážky]
ostrakismusnebezpečného státu
zbavení se koho/ vyloučení ze společnosti/ odsunutí stranou/ ignorace
- viz ablegace, bojkot, exil, intriky, pletichy, proskripce, šikana
1    2    3    4    5    6    7    8    9    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist