Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene O

Počet nalezených zmínek: 333    

1    2    3    4    5    6    7    8    9   
opozice(oposice, opozitum = protiklad) odporování/ oponování něčemu
subjekty/ skupiny opozice mohou spolu vytvořit opoziční koalici odporující většinové koalici
- viz antonymum, koalice, synonymum, oportunismus
oppid, oppidumstarobylá opevněná keltská osada [středisko řemesel, obchodu, kultury a správy z doby asi 200 let před n.l.]
- viz formace
oppidum(archeologie) obecně opevněné sídliště [Keltů] s výraznými rysy města, v záp. a střední Evropě v 2. a 1. století př. n. l. [např. Lhota - Točná, oppidum Závist,Praha-západ]
- viz
opratě, otěžezpravidla kožené řídící řemení, zavěšené [skrz chomout] na udidle
- viz udidlo, uzda
oprátkaškrticí provaz k oběšení
- viz šibenice
opravatechnologický postup či soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná nebo jinak chybná součást vrátí do původního/ použitelného stavu [může spočívat např. v přidání nových součástí, v obnovení správného uspořádání součástí, či rektifikaci, předmětovém aj. reparátu, seřízení/ výměně vadných částí - montáži aj.)
opruzenina(intertrigo, dermatitida) nemoc kůže, zejm. dětí z nedost. hygieny a vhod. oblečení [pot, pálivá, zrudlá místa ap.]
dospělí v rozkroku, podpaží ap.
pomáhá zásyp, mast
- viz ouročky
oprýskaný[o. smalt/ email/ lak/ omítka/ sklo] otlučený, poškozený, opadaný
(„vodprejskni!“ = zmiz!)
optickýsouvisející s optikou, světelný
týkající se vizu/ vidění/ zraku/ očí/ viditelného světla/ záření/ zvětšování [ZOOM, drobno-/ daleko-/ hled]
- viz lupaoptická signalizace a komunikace [opt. mediální soupravy - snímání/ promítání aj., optické kabely a přípojná zařízení]
optikasoučást fyziky, zabývající se elmagnet./ optickým zářením o délkách 100 nm až 1 mm
optická výbava přístrojů/ zařízení
- viz objektiv, optický
optimumnejvýhodnější/ nejpříznivější stav a podmínky [nelze užít „nejoptimálnější“, nic nemůže být lepší než nejlepší]
(optimalizace = udržování kvality, výkonu aj.)
optimizmus/ -ista [opak pesimismu]
- viz minimum, kulminace
opukastavební kamenivo [druh jílovitého slínovce], časem se drobící
dobrý je i pískovec, ale nejlepší je žula/ granit
opulencebohatství, dostatek, hojnost, nadbytek, přebujelost, přemíra
opulentní = oplývající bohatstvím, hojností, nadbytkem
- viz hamižný, chrapoun
opuncie(Opuntia) nopál, kaktus.rostliny pův. z Mexika a Indie [na 300 druhů, pěstuje se i u nás
pěkně kvete a má jedlou dužinu
nejznámější je opuntia ficus]
opusdílo [číslovaný výrobek, hudební či jiný umělecký výtvor]
magnum opus = největší/ vrcholné/ mistrovské dílo
- viz monument
opyleníděj, při kterém se z tyčinky květu přenášejí samčí rostlinné buňky [zrnka pylu] na samičí orgány [blizna pestíku] květu stejného druhu, aby se vytvořilplod se semeny/ jádrem
- viz jádro, květ, květenství, plod, stonek, včela
opyšgeomorfologický útvar [sklánějící se výběžek, ohon či ocas], který mívá charakter úzkého hřbetu/ ostrohu [viz Pražský hrad]
oraceproslov [orátor = řečník, rétor, mluvčí], modlitba, okolky, záhadná promluva/ proroctví
oratorium = zpěvná instrumentál. skladba
- viz orákulum, orála
orákulumvěštba, věštírna, prorokování/ věštění
(chiromantie = čtení z ruky)
- viz astrolog, esoterismus, okultismus, spiritizmus, orace
orálaústní samohláska [zvuk se nese ústy [na rozdíl od nosovky, jejíž zvuk se nese nosem]
orální = ústní/ užív. léků ústy = per os
- viz hlásky, orace
oranicezorané pole
(osetek = oseté pole)
- viz lán
orazit1. orazítkovat, otisknout razítko/ razidlo aj.
2. trochu si odpočinout
3. trochu přihřát [oražená/ odražená/ vlažná voda na čištění zubů, mírně teplá/ oražená káva]
- viz L.S., pečeť, punc, relaxace, štempl, tetování, vláha
orbitadráha kosmického tělesa kolem planety
- viz trajektorie
ordinacevyšetření a stanovení postupu léčení
lékařská ordinační místnost
vyhražené ordinační hodiny
činnost lékaře
pověření úřadem, duchovní službou
(subordinace = podřízenost
superordinace = významová nadřazenost [savec je nadřazený psovi]
dobrá pověst pracoviště lékaře)
ordinárníobyčejný, všední
hrubý
nízký, sprostý, vulgární
sprosťák, krobián [extraordinární = mimořádný, zvláštní]
ordonanc(hist.voj.) osobní či štábní sluha/ maník/ poslíček v býv. RU armádě
Oreldřívější katolická sportovní organizace [vedle nezávislého Sokola a DTJ {Děln. Těl. Jednota}]
- viz Sokol
orgánfunkční ústrojí tvorů/ flory/ institucí [zrak, růst, zásobování, média aj.]
organizace = spolky/ svazy, hierarchie jednotek, [spolu-] práce, správa a řízení, ap.
organickýústrojný, živý
související s organizmem
účelně uspořádaný
(anorganika/ - cký = nerostopis/ neústrojný)
- viz biologie, biotop, anorganický
organizacesdružení osob
účelné uspořádání, správa, organizování
- viz
organizmus1. ústrojí, ústrojenství
2. živá bytost, jedinec
3. uspořádaný a účelně složený celek
- viz organický,
organtýn(organdy) řídká plátnová tkanina, obvaz
- viz textil. látky, fáč, mul
orgasmus vyvrcholení = výsledek sexuálního reakčního cyklu
orgienevázaná, výstřední/ prostopášná zábava
(též náboženská slavnost)
orchestrhudební instrumentál. těleso
sbor hudebníků [kapela] s dirigentem/ kapelníkem
nástroje symf. o.: - dřev.: pikola, flétna, klarinet/ štěbenec, fagot, hoboj, saxofon
žesťové: lesní roh/ homa, trubka, pozoun/ trombon, tuba
smyčcové: housle, viola, violoncello, kontrabas
bicí: tympány/ kotle, vel. a malý buben, činely, triangl, xylofon, gong, čínský blok, dřeváčky/ hůlky
harfy
klavír/ piano
- viz hud. nástroje
orchestrálkaposlechová skladba pro orchestr/ kapelu [beze zpěvu, baletu ap.]
orchestrionskříňový aut. hrací stroj vybavený několika hudebními nástroji
- viz ariston
orchiektomieoperační odstranění varlete s nadvarletem [vykleštění, zneplodnění, „vyřezání“]
- viz vymiškovat, sterilita
orientzeměpisný pojem – blízký či dálný východ: - viz orientace, orientální, orientovaný
orientaceurčení místa/ polohy, orientovat/ vyznat se v okolí/ terénu/ mapě/ oboru/ systému …
orientovat se = zjišťovat/ vyznat se
desorientace = bezradnost, ztráta orientace, záměrné uvedení ve zmatek
orientační bod = markanta k orientaci
desorientace = bezradnost
- viz azimut, orient
1    2    3    4    5    6    7    8    9    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist