Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene O

Počet nalezených zmínek: 333    

1    2    3    4    5    6    7    8    9   
ohyzdaohava, zohyzděná osoba (má od narození či úrazem apod. popálený/ zkřivený / zohavený obličej či jinou část těla)
zohyždění
- viz hyzdit, šereda
ochechule(sirenae) vodní býložravec siréna/ mořská kráva [užív. k čištění průplavů od travin]
k s. patří i damani
(o.= slang. název nepříjemn. dam z lepší společnosti)
- viz siréna, mamlas
ochlastaopilec, vochmelka, zpiťar, pijan, pitel, vožrala, chlastoun, vožungr
(mít opičku/ špičku = být podroušený/ nachmelený/ v náladě)
- viz zpiťar
ochotníklaický/ dobrovolný herec ochotnického divadla
- viz principál, ÚMDOČ
oikofobie(dle prof. Kohoutka) záporné životní pocity, strach, odpor až averze, nenávist vůči vlastnímu domovu, vlasti, nár. kultuře a duch. dědictví vlastní společnosti
oj, ojkařídící/ tažná/ rejdovací tyč povozu/ vozíku, kulometu Maxim, tarasnice aj.
OJ = zkr. org. jednotky
„oj“ = citoslovce
ojnicestrojní díl k mech. přenosu hnacích sil [tyč - v pístových strojích/ se zalomen. hřídelí převádí suvný pohyb na rotační, nebo naopak]
OKvýsost. znaky letadel ČR
(je to OK/ oukej = ano/ v pořádku/ rychtyk, dobře, prima, sedí/ štymuje to
- viz tip-ťop, ažúr, prima
okarínakeramický foukací hrací/ hud. nástroj
okase, okazevýhodná koupě
(okazionalismus = řídce použitý slovní novotvar
boží zprostředkování psychického a hmotného či fyzického)
- viz láce, léze
okatépřitažlivé, co bije do očí, neskryté/ kdo má velké oči
okeniceotvírací [dřevěné] vnější kryty oken, často zdobené
- viz žaluzie, slunolam, markýza
okluzeuzavření, skus
(okluzor = překryt léčeného oka)
oknoprůzor ve stěně aj.
výpadek paměti
Okénko - div. hra Olgy Scheinpflugové [manž. K. Čapka]
- viz groggy
okoorgán zraku
horské jezírko
pytlácká nástraha
volské o. = vaječný pokrm
křivý o. [„z Kašparovy krávy“]
- viz katarakta, makula, opacita
okolištědočasně rozprostřená vrstva dosoušeného sena [např. z kopek před svozem]
okop(voj.) kryt ležícího střelce [vyhloubený důlek pro břicho s předprsní [o. se postupně prohlubuje pro klečícího a stojícího střelce]
- viz zákopy, sapování
okoratosycháním povrchu tvrdnout a svrašťovat se
korat, kůrka
(okoralý krajíc chleba, okoralé rty)
- viz kůra, krusta
okostice(periosteum) vazivový obal kryjící povrch kostí
zánět [periostitis] je bolestivý, nejčastěji na patě, holeni, chrupu v ústech
okotit(o kočce, psici, ramlici králíka apod.) porodit/ vrhnout mláďata
- viz otelení
okounět(slang.) vočumovat, zevlovat, koukat/ dívat se nezúčastněně, čumákovat
čučet, zírat, pokukovat
- viz lelkovat
okovypouta [spoutat zločince, připoutat, vzáj. pouto {lásky aj.}, okovat koně/ vrata aj.]
okrajperiférie
rantl u textilu [může i nemusí být zaobrouben/ lemován]
- viz entlovat, lem, marginální, obruba, periférie
okruh, okružníautomob. soutěž
vnější okruh města
místní či el.obvod ap.
okřátvybřednout z letargie, pookřát na duši
o. v teple ze zimy a únavy
- viz letargie, relaxace
okřehek menší(Lemna minor L.) žabinec, druh jednoděložné rostliny z čeledi árónovité (Araceae) ve stojatých vodách
- viz léčitelství, plankton, žabinec
oktanové čísloč. odolnosti benzinu proti samozápalu [tzv. klepání] (Normal min. 91, Super 95, Super plus 98
[olovn. benzin zrušen r. 1980])
- viz cetanové čís.
oktrojvnucený [zákon, ústava {oktrojírka}]
okultismusnauka o tajném a skrytém, s hypotézami a dogmaty hermetismu [okultní filosofie - teoret./ filosof. část astrologie, alchymie, lékařství], využívajíc analýzu, analogii a syntézu
- viz dogma, filosofie, hermetismus, hypotéza, magie, mystérie, seance, esoterismus, tarot/ -y, zednáři
okupaceobsazení, zábor cizího území, obsazení voj. silami
okupant = kdo okupuje/ zabírá
- viz ČSR, Protektorát
okuspoškozování stromů okusem zvěře, zejm. bobry [stromy se proti okusu ovíjejí drát. pletivem či rákosovou rohoží apod.]
oleandr(Nerium oleander) teplomilný okrasný vonící keř [pův. ze středomoří
je jedovatý, užív. v altern. léčitelství]
oleátaprůsvitný papír k ručnímu obkreslení obrazu s následným překopírováním na jiné místo
(slang.) pauzák [podobný pergamenu]
olejmalířská technika, malba olejovými barvami
zemní či rostlinný olej zejména k mazání kluzných částí, ke smažení aj.
olejničkastiskací nádobka s trubičkou k přimazání kluzných ploch olejem
- viz maznička
olejninyřepka, řepice, hořčice, ředkev olejná, lnička, roketa a krambe, slunečnice, světlice barvířská (saflor), len, konopí, bavlník, mák, olivy, kukuřičné klíčky, tabákové semeno, skočec
nejvýznamnější je sója
- viz ořechy
oligarchievláda nevelké skupiny vlivných osob [oligarchů], často pomocí vydržovaných/ placených prostředníků
- viz totalitarismus, plutokracie
oligomerymakromolekuly, které svou velikostí/ počtem monomerních jednotek jsou na rozhraní mezi nízkomolekulární sloučeninou a polymerem
- viz polymer
olivaokenní klička tvaru T
zapínací špalíček [místo knoflíku]
plod asijského olivovníku - z jedlých bobulí se získává olej [užívaný v rybích konzervách aj.]
olovniceúzké závaží na provázku ke zjišťování svislosti
- viz krokvice, libela
1    2    3    4    5    6    7    8    9    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist