Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene O

Počet nalezených zmínek: 333    

1    2    3    4    5    6    7    8    9   
oltář(lat. mensa) zdobený obřadní stůl [s. Páně, obětní s.] v čele kostela [slouží knězi/ faráři k rozložení kultovních předmětů a potřeb obřadu]
o. mívají doma k modlení i soukromé osoby
[přenes. např.: „... bylo obětováno „na oltář vlasti“ - jako dar/ odpustek ap.]
OlympZeus s přáteli vládl z Olympu st. Řecku
byl obáván pro své blesky a zároveň milován pro soucit s lidmi
nastolil mír a blahobyt
- viz panteon, Zeus
ombudsman[švéd.] veřejný obhájce/ ochránce [lidských] práv
omerta(it. zákon cti) zákon mlčení [součást mafiánského kodexu]
- viz klan, mafie, Cosa nostra
omítánínahazování/ nástřik zdí maltou/ štukem/ omítkou [s uhlazením „rajblíkem či filcovým pucákem“ nebo bez hlazení]
(námitky = nesouhlas)
- viz štuk
omladnicešestinedělky [po porodu] mohou onemocnět horečkou omladnic [způsobuje ji bakterie streptococcus pyogenes]
omnibusměstský ap. zastřešený dopr. prostředek s rejdem, brzdou a osvětlením pro kočího a cca 20 pasažérů, s 1. párem koní [předchůdce koňky]
omrknoutobhlídnout, očíhnout/ okouknout/ skouknout, zjistit
(okoukaný = ne nový)
omšelýopotřebený, ošumělý, vybledlý, starý, trapný, vetchý/ zvetšelý
omyllapsus/ chyba, kiks, renonc, faux-pas [fópa]/ nedopatření, opomenutí
též následkem aberace(odchylka), (účelová) dezinformace, errata/ opravy, error/ chyby
on line(angl.) onlajn = na lince, připraveno
připojeno/ spřažený
on-line(z angl. – online) zapojený, zapnutý, v chodu, v provozu
zapojený na ústřední počítač, spřažený
onanie, ipsace(ipse/ ipso/ ipsa= sám/ sama, ipsatio) sebeukájení/ uspokojení/ masturbace/ -ovat
- viz chlípný, sex
ondulacezvlnění/ nakadeření vlasů [např. užitím natáček, spec. chemikálií a tepla, příp. gulmy
o. trvalá, studená aj.]
ondulérka
- viz gulma, lokny, účes
onikání(archaizmus) oslovování 3. osobou množ. čísla: „co si ráčejí přát?“, „jdou dál!“
- viz tykání / vykání
onkologielékařský obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením nádorových onemocnění [rakoviny ap.]
- viz bujení, nádor,
onomastikanauka o vlastních jménech, onomatologie
ontologienauka o bytí
zabývá se = hmotou, časem, prostorem, pohybem, konečností, kvalitou a nahodilostí
o. je částí metafyziky
- viz filozofie, metafyzika
onucepleny/ hadříky cca 40x40 cm k obalení nohou (místo ponožek [u dřívějších vojsk aj.])
- viz fusekle, ovinovačky
opacitaneprůsvitnost [např. kouře]
schopnost pohlcovat záření
číslo/ stupeň průhlednosti tělesa
- viz smog, cetanové/ oktanové číslo
opáčitodpovědět [otázkou]
manipulovat čímsi [Werichův strojvůdce Příhoda „klidně opáčí“]
opačně = naopak, obráceně
opačně, opačný[upřesnění: „ne tak, ale obráceně“, tedy opačně, z druhé strany ap.]
opak/ opačný vůči předešlému či protějšku [ne opáčný]
o. význam
opad[žádoucí] snížení nadměrné hladiny
- viz kulminace
opakovánírepetice
(vštěpování si poznatků do paměti opakováním = memorováním)
o. ročníku z důvodu propadnutí u zkoušek
- viz repete, rekurence
opánkyměkkou kůží obalená chodidla s vázacími řemínky, co nahrazuje obuv
- viz krpce
opanovatdobýt mocí/ násilím či jinak získat nad něčím/ někým svrchovanou moc/ vládu
opařenínejčastěji horkou vodoua párou, příp. olejem aj.
podobné je popálení a poleptání žíravinou [nutno ihned chladit proudem vody a volat lékaře]
opatpředstavený kláštera někt. muž. řádů, zpravidla stojí v čele opatství
(pod. roli u ženských řádů má abatyše)
- viz abatyše, mnich
opceprávní výkon opčního práva/ optování
opční právo výběru/ volby něčeho [např. obyvatelů anektovaných území zvolit si státní příslušnost]
opční prohlášení
smlouva/ kontrakt mezi prodejcem opce a kupcem, který dává kupci právo koupit nebo prodat přísl. podklad. aktivum za dohodnutou cenu v příslušném čase
- viz asent, demokracie, kandidát, volič
open(angl. otevřený) součást názvu soutěže [v tenise aj.]
oper-opera - zpěvohra
operativa - vyřiz. věcných záležitostí
operace - manipulace/ zabývání se čímsi [realiz. {voj.} plánů
léč. zákroku
řešení složit. problému]
operazpěvohra, náročné hudební drama
operní soubor
operní budova
- viz dramatický
operaceakce s postupnými cíli (voj., lékařská, finanční aj.
při vzdálených/ náročnějších cílech jde o strategii
operátor = obsluha/ tým)
- viz dělba, strategie
operetadivadelní zábavní hudební žánr s mluvenými dialogy, zpěvy a tanci [předchůdce muzikálu]
operetní soubor
opičit senapodobovat, přidat se
(vopičárna = něco neuspořádaného
[voj.] překážková dráha = (slang.) opičí d.)
vopice = nadávka, opilec
oplatka(vafle, pišingry) pokrm z netučného nekvaš. tenkého těsta s tlačeným vzorerm, většinou řezy z více vrstev, slepené sladkou náplní, i jako zmrzlinový pohárek
oplodnění[biolog.] spojení semene ejakulátu/ mlíčí s vejcem ap.
- viz koitus, opylení, plod
oponadivadelní [otvírání/zavírání scény
protipožární o.]
želez. o. mezi záp. a vých. blokem [např. SRN/ ČSR po 2. svět. válce]
- viz kapela, VS, Východní blok
oponentten kdo nesouhlasí
odborník jenž posuzuje věd. či odbornou [dizeratační] práci
oponentura
- viz akademie, dizertace, doktorand, opozice, státnice
oportunismuspolitické pasivní přizpůsobování/ chování, opouštění zásad při vizi vyšší účelnosti a prospěchu (pokles revolučnosti)
oportunizmus
- viz opozice
1    2    3    4    5    6    7    8    9    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist