Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova etika

Počet nalezených zmínek: 1    

etikavěda, teorie mravnosti/ morálky, filozof. diciplína
soustava názorů na mravnost, systém mravních norem
morální étos/ mravní základ/ charakter
e. jednání, kulturní vystupování/ vyjadř. / vzhled
- viz amoralita, etiketa, chování, kultura, morálka, mrav, stoik


Možná související slova

Slovo etika se objevilo ještě zde:
disciplína1. kázeň; (kázeňské) řízení/ opatření - disciplinárka, trest
2. obor (hospodářský, vědecký, sportovní aj.)
- viz etika, planš, sport, tébich
etiketazásady společenského chování
firemní nálepka/ viněta (např. na láhvi)
- viz etika, logo, nálepky
chováníalura, zvyk, mrav
soubor projevů člověka/ zvířat
pravidla společenského chování
- viz etika
laskavostmilý/ vlídný projev [dobré vychování, mravnost]
- viz etika
morálka(z lat. moralitas/ správné chování, od mos/ moris, mrav) znamená celkovou představu správného/ etického jednání ve společnosti
- viz etika, mrav
mrav, mravnost(éthos) souhrn všech norem, které daná společnost považuje za správné a kterými se v dané době řídí
morálka
nemravný = nemorální [školní známka z mravů]
- viz etika, norma,
normaúzus/ zvyk, všeob. závazné ustálené pravidlo/ předpis [chování, plán. a postupů ap.]
normalizace [poměrů, soustavy, života]
- viz etika, forma, formule, mrav, normalizace, normálie, normativ, regule
puritán, puritánskýpřehnaně morálně přísný, lpící na vnějškových pravidlech chování
(pure = čistý)
- viz etika, mentor
stoikkliďas, vyrovnaný klidný člověk, stoupenec stoicismu [>římská filosof. škola zajímající se o problematiku člověka {sebeovládání, vyrovnanost}, jeho poměr ke světu a ostatním lidem]
- viz melancholik, temperament, etika, logika, fyzika
vstříc, vstřícnostpřipravené uvítání
podílení se na přípravách
snaha o rychlejší a kvalitnější splnění úkolu/ plánu [např. stachanovština či protiplán za socializmu]
[bezplatná] výpomoc
- viz etika, slušnost
zdvořilostuhlazenost v chování a vystupování, laskavost a ochota vycházet vstříc jiným
respekt a úcta k druhým
zdvořilí máme být stále, i v nepříjemných situacích
(opakem z. je hrubost, nezdvořilost, nevychovanost)
- viz etika, vstřícnost, hulvát, ksindl
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist