Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova norma

Počet nalezených zmínek: 1    

normaúzus/ zvyk, všeob. závazné ustálené pravidlo/ předpis [chování, plán. a postupů ap.]
normalizace [poměrů, soustavy, života]
- viz etika, forma, formule, mrav, normalizace, normálie, normativ, regule


Možná související slova

Slovo norma se objevilo ještě zde:
abnormálníabnormalita/ nenormalita [spíš nadnormál]
nenormální [větší/ menší ap.], odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu
zvláštnost, zrůdnost, odchylka, nepravidelnost, poruchy dynamické rovnováhy mezi osobností a prostředím
- viz norma, normalizace
enormnínenormální/ abnormální/ odchylný
- viz abuzér, norma
formaširší pojem - tvar/ úprava
formální/ formalita = běžné/ obřadnost/ ověřování/ zvyklost/ norma
neformální = nikoli běžné
formovat
- viz formacepřípravek k odlévání/ pečení
způsob jednání/ projevu/ styku aj.
fyzická kondice
(uniformita = jednotnost
formát = velikost, úroveň [= nivó])
mrav, mravnost(éthos) souhrn všech norem, které daná společnost považuje za správné a kterými se v dané době řídí
morálka
nemravný = nemorální [školní známka z mravů]
- viz etika, norma,
patentprávně chráněný vynález
výsada, právní norma
(patentovat = schválit/ uznat vynález
ochránit jej proti nedovolené výrobě a užití)
- viz patentka, vynález
prospektnabídková reklamní/ popisná tiskovina
významná městská radiální dopravní tepna, široká ulice/ bulvár [např. v Rusku]
rozpočtová norma
syntaxe, syntaktický[dříve větosloví] skladba, nauka o vzájemných vztazích skladebných prvků jazyka, norma pro vytváření přípustné kombinace symbolů
(syntaxe se zabýváformou [znaky a jejich vztahy]
významem znaků se zabývá sémantika)
- viz pragmatika, sémantika, valence
úzusjazyková norma, předpis i zvyklost, obyčej, zavedený postup
vybrané předpisyviz , [nekoment.]
- viz kodex, norma
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist