Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova forma

Počet nalezených zmínek: 1    

formaširší pojem - tvar/ úprava
formální/ formalita = běžné/ obřadnost/ ověřování/ zvyklost/ norma
neformální = nikoli běžné
formovat
- viz formacepřípravek k odlévání/ pečení
způsob jednání/ projevu/ styku aj.
fyzická kondice
(uniformita = jednotnost
formát = velikost, úroveň [= nivó])


Možná související slova

Slovo forma se objevilo ještě zde:
aforismuskrátká literární forma reflexivního či satirického rázu
stručná vtipná průpovídka/ výpověď/ výrok
- viz bonmot
alabastrúběl, průsvitná forma sádrovce, hydrotermální minerál
ambient(okolí) hudební forma, chápající jako hudbu všechny okolní zvuky [hluky, šumy i elektronickou hudbu, rock] ke tvorbě hud. děl
- viz fičet
bábovkamoučník pečený ve formě
slaboch, nekňuba
(bábovička = formička/ pracna na cukroví
forma k pečení - dortová, srnčí hřbet aj.
hračka {na písek})
černá díravesmírný objekt s nesmírně velikou hmotností, ale malou velikostí
jeho gravitační pole je v jisté oblasti časoprostoru natolik silné, že žádný objektvčetně světla nemůže tuto oblast opustit
černé díry se nacházejí v centrech galaxií, aktivních galaktických jádrech, kvas(z)arech i v centrechněkterých hvězdokup
č.d. je forma závěrečného stádia hvězd
- viz galaxie, hvězdokupa, kolapsar, kvasary, velký třesk, vesmír
diplomatický protokolnejvýznamnější forma společenského styku s přísnými požadavky na jejich dodržování
projevuje se zejm. v reprezentaci státu
- viz etiketa, slušnost, takt
dislexieporucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškoz. mozku - nejčastější forma specifické vývojové poruchy učení (SPU)
[pod. je disgrafie, dislálie, diskalkulie]
lechtat, lechtáníšimrat, vzrušovat [na citliv, místech]
dráždit stejné nervové dráhy a mozkové oblasti
být lechtivý {též citlivý i na vtipy} aj.]
úsměvná přátelská forma relaxu vedoucí k příjemným pocitům a uvolnění [„Polochtej mně!“]
matrixmatice, zárodečná hmota/ pučnice [pův. totéž jako děloha]
negativ/ rozmnož. matrice
licí forma
předloha, vzor
- viz matice, matrice, děloha, punc
normaúzus/ zvyk, všeob. závazné ustálené pravidlo/ předpis [chování, plán. a postupů ap.]
normalizace [poměrů, soustavy, života]
- viz etika, forma, formule, mrav, normalizace, normálie, normativ, regule
ouročkykojenecká forma atopic. ekzému [krusta na hlavě, červená vyrážka na bradě/ tvářích i těle, svědící/ mokvavé puchýřky, šupiny]
pendl"kyvadlový pohyb tam a zpět (např. kyvadlová přeprava
pendlovky = hodiny s kyvadlem)
Pendolino = moderní el. dálkový rychlovlak
forma ""přistěhovalectví chudých"", dojíždění za prací přes hranice
"
placebo(z lat. placere – líbit se) termín pro léčebný prostředek bez vlastní účinnosti, který se podává místo účinné substance k simulaci jejího účinku. Analogicky lzepoužít pojem placebo i pro další terapeutický postup (například terapeutický přístroj nebo forma psychoterapie), u kterého se nepředpokládá, že by bylterapeutický vliv vyšší než jen nespecifický
pokud má placebo negativní účinky, nazývá se nocebo (latinsky „uškodím“)
protokolevidenční/ zápisová kniha
forma smlouvy
sepsaný zápis/ dokument [zaprotokolované závazky/ události aj.]
pravidla úředního/ společen. styku achování [diplomatický protokol]
protokolovat
- viz žurnál
signáldohodnutá forma upozornění/ předání zprávy (kouř, světlo, seřazené praporky, zvuk, el. vlnění aj.)
signalista = trubač/ kornet, spojař aj.
- viz hlahol
sponzorpodporovatel [fin. aj. dary], mecenáš [pro neziskové organizace/ soutěže]
sponzoring = forma zviditelnění firmy
- viz donor, charita
syndikátsvaz, sdružení, organizace
forma sdružení podniků, které mají vlastní výrobní, ale ne obchodní samostatnost
- viz monopol, kartel, syndikalizmus, trast
šantánjednodušší forma kabaretu [kuplety, jarmareční scénky, lechtiví baviči]
tip[čti typ] odhad výsledku [tipovat = vyplňovat tiket/ sázenku]
typ = druh/ forma výrobku ap.
- viz otypování, tiket, typovat
tobolkaváček na peníze, kapsička/ peněženka
pukavý semenný plod
dutá léková forma většinou ze želatiny
- viz šrajtofle,
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist