Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova stoik

Počet nalezených zmínek: 1    

stoikkliďas, vyrovnaný klidný člověk, stoupenec stoicismu [>římská filosof. škola zajímající se o problematiku člověka {sebeovládání, vyrovnanost}, jeho poměr ke světu a ostatním lidem]
- viz melancholik, temperament, etika, logika, fyzika


Možná související slova

Slovo stoik se objevilo ještě zde:
etikavěda, teorie mravnosti/ morálky, filozof. diciplína
soustava názorů na mravnost, systém mravních norem
morální étos/ mravní základ/ charakter
e. jednání, kulturní vystupování/ vyjadř. / vzhled
- viz amoralita, etiketa, chování, kultura, morálka, mrav, stoik
fyzika(physis – příroda) vědní obor zkoumající zákonitosti přírodních jevů
- viz stoik
logikamyšlení vedoucí k urč. závěrům
  formální věda, zkoum. způsob vyvoz. závěrů [logické závěry]
(nelogičnost = nesmysl)
- viz racionalita, stoik
melancholikcitlivý, introvertní, trudnomyslný, zádumčivý člověk
- viz introvert, stoik, temperament
stoastarořecká sloupová síň/ [královské] sloupořadí/ podloubí [loubí]
starořecká filozof. škola
- viz bazilika, loub, stoik
základní typy člověkasangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik
- viz temperament, letora, melancholik, stoik
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist