Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene N

Počet nalezených zmínek: 281    

1    2    3    4    5    6    7    8   
nielo, niellotechnika zdobení kovových, zejm. stříbrných, předmětů ve šperkařství a zbrojířství
nihilismus(nihil - nic) filozofický pojem z obecné zkušenosti [skepse pravdy - nic na světě neplatí absolutně]
(nihilist. blud - popírání existence světa)
nikavýklenek ve zdi, mušle
Nikéženské křestní jméno řeckého původu, řecká mytologická bohyně vítězství
niklštál(slang.) kasařské nádobíčko [ocel. nože, pilka, hasáky, vrtačka aj. - k trhání plechů kasy a loupení]
nimbussvatozář, gloriola, aureola, proslulost
dešťová/ sněhová oblaka [kumulonimbus]
nimránípráce/ činnost s nechutí
(nimrat se v jídle/ díle, „všechno jenom roznimrá a nedodělá“
n. se někomu ve svědomí)
nimrodmyslivec, člen mysl. sdružení [spravují přidělenou honitbu, pečují o lovnou zvěř, organizují/ provádějí odstřel/ hony/ lovy/ leče]
- viz číhat, polesí
niněrahist. hudební nástroj podobný houslím [struny se rozeznívají pomocí dřevěného kolečka s klikou]
nipadrobná ženská ozdoba
nípánímačkání/ škrabání prsty kosmetických hrbolků - komedonů – uhrů/ furunklů aj., též okus a otrhávání nehtů
- viz štyráček, uhry
nirvánastav blaženosti, spokojenosti, klidu a zapomnění [v buddhizmu]
- viz eden, jóga, meditace
nítěnkynitěnka obecná - hlístice/ máloštětinatec žijící v organicky znečištěné a hnijící vodě, užívaná jako rybí krmivo v akváriích
nitrátester/ sůl kyseliny dusičné [např. formiát - kys. mravenčí]
dusičnan [draselný, sodný, amonný]
- viz hnojiva, ledek
nitrovnitřek, niterný [zájem]
in/ indoor = vnitřní, domácí [sálový sport]
(opak. je Outdoor = přede dveřmi [činnost v přírodě, sporty, rekreace ..)
minist. vnitra
nitro-první část složených slov s významem dusík/ dusičný/ dusíkatý
nitrace = zavádění skupin -NO2 do org. sloučenin
nitrát = ester kyseliny dusičné [nitrocelulóza,nitroglycerin, nitroředidlo do laků ap.]
- viz ester, nitrát, in/ intra, intro-
nitroglycerintablety k prevenci srdečních infarkt. záchvatů - rozšíří cévy a sníží TK [nepolykat, nechat rozpustit pod jazykem]
- viz mrtvice
nivaúdolní louka, palouk [v záplavovém území]
obch. název plísňového sýra
obec u Prostějova
ruský terén. automobil Lada Niva
- viz luh, poldry
nivelaceurčování výškových rozdílů nadmořských výšek
nivelační lať [měř. pomůcka se stupnicí]
- viz kóta, niveleta, triangl/ triangulace, mezník, sondýrka
niveletamyšlená čára udávající výškové poměry a podélný sklon liniové stavby (silnice, tunelu, hřiště, kolejové dráhy ..)
nivó(z fr. niveau): výška hladiny
úroveň terénu ap.
vysoká kulturní nebo společenská úroveň osoby [na úrovni]
Nobelova cenaAlfred Nobel († 1872) - švéd. vynálezce dynamitu odkázal majetek fondu k udílení cen svět. zasloužilcům oboru medicíny, ekonomie, literatury a přispění k svět. míru
nóbl, noblesauhlazený, módní, ušlechtilý, fajnový, noblesní, elegantní, vznešený/ -nost, panský, honosný, blahosklonný z vyšších kruhů společnosti
- viz graciózní
nočníknoční váza s uchem [porcelánová, plechová či UH {nejen pro děti} nahrazovala záchod
- viz macerátory
noetika[též gnoseologie a epistemologie] jedna ze zákl. filoz. disciplín [zabývá se lidským poznáním a zákonitostmi lidského myšlení]
noktovizezařízení pro noční vidění [stacionerní, přenosné, na přílbě, na zbrani aj.]
nokturnohud. skladba - noční krajina/ zastaveníčko
nomenklátorstředověký vícejazyč. slovník, vokabulátor
nomenklaturanázvosloví, terminologie
jmenovitý seznam [pracovník jmenovaný určitým nomenklaturním stupněm vedení]
- viz rod
nominace(lat. nomen = jméno) jmenování koho/ kým/ čím, zahrnutí koho do výběru
nominálníjmenovitý [výkon/ příkon aj.]
nominace = navržení/ výběr kandid., ustanovení do funkce
nominál = jmen. hodnota
- viz inaugurace, kandidatura
non plus ultranepředstižitelný, nepřekonatelný
noniusvernier
pomocné měřítko k určení zlomků/ dílků hlav. měřidla [např. proti 10 dílkům stojí dílků 11, co umožňuje měřit 10x menší dílky]
- viz šupléra
nonsensnesmysl, vnitřně sporný výraz
liter. lyrický žánr podobný grotesce
(lyrics = liter. překlad textu písně)
- viz diskografie, literatura
nonstopnepřetržitý, nepřetržitě fungující [bez přerušení/ zastavení - např. kino, kasino aj.]
- viz kontinuální
nonšalantníokázale lhostejný, nedbalý, nenucený, přezíravý
nonvalérznehodnocené - bezcenné [zboží, cenné papíry, peníze po inflaci, umělecké aj. dílo/ věc/ objekt]
normaúzus/ zvyk, všeob. závazné ustálené pravidlo/ předpis [chování, plán. a postupů ap.]
normalizace [poměrů, soustavy, života]
- viz etika, forma, formule, mrav, normalizace, normálie, normativ, regule
normáliesouhrn pravidel, předpisů, norem
základní pravidla
- viz normativ
normalizaceuvedení do norm. poměrů/ stavu odpovídajícího platným normám - [stanovením tech./ humánních společen. norem styků a chování s vytvářením přijatelných podmínek k jejich dodržování]
sjednocování názorů a normálií
- viz norma, normálie
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist