Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene N

Počet nalezených zmínek: 281    

1    2    3    4    5    6    7    8   
normativúřední předpis, norma, určené množství čehosi
- viz norma, normálie
norná stěnapolypropylenový plovoucí sorpční tubus k zachycování povrch. nečistot [tuků, ropných látek ap.]
umožňuje zachyc. látky z nich získávat zpět
norovánízpůsob lovu, likvidace škodných živočichů ukrývajících se pod zemí [liška, jezevec], vyhnání/ vyštěkání/ vypuzení z nory cvičeným psem
nořitpotápět
[ponor, ponoření
norná stěna k odchycení plovoucí škodlivé látky]
nosčást obličeje - orgán k dýchání, ohřív. vzduchu a urč. vůní čichem
(slang.) nosan, rypák, raťafák/ raťafec/ čumák/ frňák
zúžené rameno kladiva [opačné rameno má plosku]
výčnělek, útes
- viz mys, ucho
nosič[n. u kola aj.]
(stav.) nosník [prvek {střešní} konstrukce]
nosnice [slepice produk. vejce]
styčník - (stav.) spojení [kloub]
- viz CD, šerpa, krosna, kuli
nosítkazdrav. nosítka/ lehátko – růz. typy [sklád., polohovací, pojízdné či s podvozkem, textilní k nesení pacienta po schodech, jako výbava sanitního vozu ap.]
- viz máry
nostalgiestesk/ vzpomínání, teskná touha [po něčem bývalém ap.] vrátit se [z ciziny domů] do minulosti
nostalgická [nálada]
- viz stejskat
nostrifikaceuznání platnosti zahraničního oprávnění, vysvědčení, diplomu, potvrzení na domácím území [i naopak], včetně přijímání ke studiu apod.
notabene(lat.„všimni si“) zdůraznění nějaké informace
dobře známo, mimoto, mimochodem, dokonce, a to, abych tak řek´
- viz bene
notace(z lat. notare = zaznamenat, označit, zapsat) způsob záznamu hudební skladby v určité soustavě notového písma
- viz glosa, notovat, part, recenze, rešerše
notněvíce než dostatečně [s notnou dávkou odvahy
notně si přihnul z korbele]
- viz korbel
notorik, notorickýpodléh. zlozvyku
všeobecně známý, uznaný, pověstný/ proslulý, nenapravitelný [opilec, zloděj, outrata, gembler/ karbaník, podvodník, sukničkář, flamendr, nemakačenko, tulák, …]
notovatprozpěvovat si, broukat si písničku
(noty = graf. znaky k záznamu tónů/ hudby/ zpěvu
noticka = drob. tisk. zpráva)
- viz part, křepčit, notace
nouhau(angl. know-how) - zkušenosti, výrobní apod. postupy
souhrn výrobní dokumentace [výroba, obchod, vyškolení lidé]
- viz obchod, management
nouze, nouzovýnedostatek
stav ohrož.
trv. hot. služby, včasná aktivace opatř. dle růstu nebezpečí/ katastrof [náhradní/ záložní zdroje/ zásoby]
- viz bída, katastrofa
novina(novum - novinka
news - zpráva)
zúrodněná paseka [nově získaná půda
obec Noviny p. Ralskem]
- viz klučení, laz, úhor, lícha, masmédia
novotvarnádor/ tumor [rakovina]
cysta či zduření
hálka [u rostlin]
slovní neologismus
- viz Brexit
nozdrajedna ze dvou nosních dírek
čichací chřípí nosu [pohyblivé u někt. tvorů {králík aj.}]
- viz chřípí
nuance(nyanse) jemnost, jemný rozdíl, odlišnost, odstín
nucenívnitřní nutkání, dráždění, puzení, pokušení, vnuknutí [ke kašli, na stolici, čehosi komu ap.]
donucování, přikazování
- viz robota, šikana, tortura
nudapláždětem nepřístupná ohraz. část pláže pro ženy či muže k opalování celého těla s přístupem do vody/ moře
n. může být také společná
nudismusnaturismus, vyznává nahé tělo bez citového vzrušování jako součást přírody
- viz fadesa, nudapláž
nudista, nudistickýnahý rekreant [na nudistické pláži]
nudismus [= kult nahoty] je přibližně synonymem pojmu naturismus [= směr oslavující přírodu]
nudledruh těstoviny [úzké těstovinové proužky do polévky, cezené nudle s mákem apod.]
(pod. těst. jsou fleky [čtverečky], dutá kolínka a dlouhé špagety)
nukleonnázev pro elementární částice tvořící atomové jádro [neutrony a protony]
nukleární = jaderný
- viz atom, proton, elektron
nuklidyatomy se stejným počtem protonů a stejným počtem neutronů
- viz atom, izotopy, jaderná energie, radioaktivita
nuláknulový/ zemnicí vodič – protipól vůči kladnémui (+) i zápornému (-) pólu stejnosměrného el. proudu, středový pól třífázového střídavého proudu generátoru
nulitanaprostá neplatnost
(nula [0] = nicka, zero)
- viz anulace
numero, numerickýčíslo
numerický, digitální = číslicový, ciferný
- viz digitalizace, verbální, cifra
numismatika[z lat. nummus = peníz, mince], historická věda, která se zabývá platebními prostředky (mincemi, bankovkami, ..)
nunčakaasijská zbraň, používaná v bojových uměních [dvě krátké hůlky spojené řemínkem, lankem nebo řetízkem]
nůšekošatina nošená na zádech za popruhy
po naplnění se nahoru přidává a provazem přivazuje „vál“/ otep roští/ klestí/ trávy aj.
- viz buřeň, šerpa, koš
nutkavostpocit nutné potřeby něco učinit [též životní]
- viz stihomam, pošetilost
nutricitanutriční = výživový/ vztah k výživě [nutriční hodnota stravy/ potravin]
- viz živiny
nutrieříční krysa/ hlodavec [Myocastor coypus
kožka na kožíšek]
NVNárodní výbory [MNV, ONV, KNV] - orgány čs. státní moci v letech 1945 - 1990 [v navrác. pohraničí Správní komise do r. 1948]
nýmand(z něm.) nikdo
nadávka
kdosi bezvýznamný
nymfavíla, pohádková postava
nymfománienadměrně nenasytná sexuální potřeba ženy, chorobná touha žen po mužích
nymfomanka
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist