Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova totalitarismus

Počet nalezených zmínek: 1    

totalitarismusforma vlády, v níž stát kontroluje všechny oblasti společenského i individuálního života a zasahuje do nich
zpravidla je možný jen tehdy, je-li státnímoc v rukou relativně uzavřené mocenské skupiny/ koalice
v polit. praxi t. popírá zákl. lidská a občanská práva a svobody a polit. pluralismus [vizEncyklopedie Universum 5]
přibližným opakem t. je demokracie
- viz též oligarchie, koalice, opozice


Možná související slova

Slovo totalitarismus se objevilo ještě zde:
individualistaje přesvedčen, že jednotlivec má právo prosazovat své indiv. zájmy a cíle, starat se hlavně o sebe a nebýt omezován druhými/ společností
společnost chápe jako volné seskup. osob, odmítá/ podceňuje vazby člověka, vzáj. závislost a solidaritu. Opak = kolektivismus
- viz individuum, totalitarismus
oligarchievláda nevelké skupiny vlivných osob [oligarchů], často pomocí vydržovaných/ placených prostředníků
- viz totalitarismus, plutokracie
rozkulačeníkolektivizace převod majetků do větších celků nátlakem, za nevýhod. pomínek
- viz kulak, JZD, totalitarismus
terortyranie, hrůza, hrůzovláda, hrubé násilí vůbec, despotizmus
- viz totalitarismus, terorismus, diverze, gerila, odboj, kolonializmus
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist