Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova odboj

Počet nalezených zmínek: 1    

odbojprotistátní ozbrojený odpor lidu [partyzánský boj, místní bojůvky, lidové povstání, indiv. i skupinové protistátní akce]
- viz disident, diverze, podzemí


Možná související slova

Slovo odboj se objevilo ještě zde:
demonstracepředvádění/ ukázka nějaké činnosti
mas. vystoup. lidu k nápravě chyb vedení ap. (míting, manifestace, protestní/ vzpomínk./ volební ap. akce/shromáždění - tábor lidu/ stávkujících)
- viz emergence, experiment, masa, míting, monstrózní, odboj
despektopak respektování [pokynů, příkazů, zákonů ap.]
projev nesouhlasu, pohrdání, jiného mínění, opovržení
neposlušnost, odboj
- viz respekt
diverzezáškodnictví, podvracení/ rozvracení
[v ideologii - snaha potírat vžité kladné a vnucovat své i cizí nesprávné názory {vlivem na média ap.}]
(diverzant = záškodník)
- viz gerila, kriminál, legální, odboj, podzemí, renegát, špion, terorismus, underground
hudrmanicesrdnatá/ odbojná žena
ukecaná brepta, brebentilka
partyzánipříslušníci ozbroj. hnutí odporu - boje za svobodu a nezávislost vlasti, např. proti fašizmu za 2. svět.války
- viz odboj, gerila
podzemíprostory/ zaříz. pod zem. povrchem [sklepy, tunely, garáže, štoly, produktovody aj.]
reakční polit. odboj
- viz disident, legální, suterén, underground
revoltavzpoura, převrat, obrácení
- viz anarchie, extrémizmus, odboj, radikál, revoluce
shlukshluknutí rostlin aj., nahromadění, srocení rebelantů aj.
- viz trs, odboj
terortyranie, hrůza, hrůzovláda, hrubé násilí vůbec, despotizmus
- viz totalitarismus, terorismus, diverze, gerila, odboj, kolonializmus
vzpourahromadné vzepření se autoritě, odboj/ povstání/ rebelie/ revolta/ revoluce
vzdor/ -ování/ tvrdohlavost
vzpurný
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist