Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova reakce

Počet nalezených zmínek: 1    

reakce1. odpor/ protivenství/ odezva na podnět [akci]
2. reakční, reaktivní = příd. jména zařízení/ postupů atd. vlivem podnětů [např. r. pohon, doba/ čas, množství,teplota, zrychlení atd. atp.])
3. smyslové reagování
4. chemická aj. r.
5. reaktor
- viz interakce, řetězová reakce, smysly


Možná související slova

Slovo reakce se objevilo ještě zde:
afektpřehnaná reakce, cit. rozrušení/ emotivita, stroj. preciznost, tréma, nepřiroz. jednání/ chování [projev strachu {sugesce}, mánie]
- viz anticipace
akcečin, zásah, jednání
(akcerelace = zrychlování
akcent = důraz, přízvuk, zvýraznění
reakce = protiakce/ odpor/ odezva)
- viz akt, interakce
aktivníčinný, v činnosti, činorodý, výkonný, zaktivovaný [např. voják v akt. službě - ne v záloze]
aktivita = činorodost, schopnost reakce na podněty
alergiepřecitlivělost na urč. látky, narušená imunitní reaktivita [důsledky = ekzémy, vyrážky, otoky aj.]
- viz ekzém, polinóza, reakce
alkalickýzásaditý (opakem je kyselý, příp. neutrální
neutralizace = zrušení účinnosti děje/ věci, reakce kyselin se zásadami
miner. voda [kys. či alk./ zásaditá])
bravuravýtečná/ brilantní dovednost/ tech. dokonalost/ zvládnutí, mimořádná odvaha, smělost, vytrvalost, [b. přednes/ reakce aj.]
- viz bravurní, brilantní
buňka(lat. cellula) základní staveb. jednotka živých soustav [zejména jednobuněčná prokaryota netvořící tkáně, a jádrová eukaryota prvoků amnohobuněčných organismů - hub, živočichů a rostlin], na nichž probíhají biochemické reakce
- viz celulóza, pigment
esterorganická sloučenina vznikající esterifikací [= reakce mezi oxidem a alkoholem vedoucí k vzniku esteru a vody]
- viz nitro-
extázevytržení mysli, zvýšené smyslové reakce a motorika
(zakázaná návyková droga zhoršující paměť/ vědomí)
- viz extatický, súfizmus
fermentacechemická reakce za přítomnosti enzymů, kvašení
- viz bunzírování, katalyzátor, kvašení
chemie(pův. lučba) přír. věda zabýv. se složením, vlastnostmi a přeměnou látek v jiné
dělíme ji na organickou [uhlíku a vodíku] a anorganickou [neživé přírody], řešícísyntézu látek a reakce
chemii dále dělíme na: fyzikální, analytickou, nukleární a na biochemii
Chemie je všude kolem nás. Chemici musí znát základy všechchem. oborů a dbát šetrnosti k životn. prostředí, zejména při uplatňování chem. technologií.
improvizacetvůrčí projev nebo výtvor bez předch. přípravy
nouzová/ neplán. činnost/ reakce
přizpůsobení se vzniklé situaci
řešení „s patra“
- viz provizorium
letargiestav ospalosti, neaktivity, lhostejnosti, zapomínání, zpomalené reakce na podněty [též vlivem nemoci či jiné zátěže]
- viz psychóza
mdloba1. únava - zpomalené reakce/ kolaps, krátká ztráta vědomí/ mozek je nedostatečně zásoben kyslíkem
obranná reakce organismu - nízký krevní tlak, stres, umdlévání [čichat čpavek/ kyslík, omývat, masírovat, uvolnit oděv]
2. mdlý [chuti mdlé]
- viz kolaps, mdlý, vazomotorický
permeabilitaschopnost membrán propouštět tekutiny, propustnost
(veličina vyjadřující vliv prostředí na magnetické pole [udává míru magnetizace magn. pole]
reakce prostředí na magnetické pole [zesílení/ zeslabení účinku])
polymerizacechemická reakce, kde z malých molekul vznikají vysokomolekulární látky [polymery]
základ výroby kačuku, plastů/ UH
- viz oligomer, makromolekuly
postřeh(percepce) bystrý vjem, vnímavost
popis odpozorovaného výjevu a reakce na něj
radikálextrémista [často prosazuje tvrdá nepopulární řešení]
radikální = přímé, rychlé řešení bez ohledu na možné problémy [často riskantní - buďto to vyjde nebo ne, proto více obezřetnosti]
(chem.) reaktivní částice s jedním či více volnými elektrony
(fyziologe) r. zvyšuje oxidativní charakter, posiluje redoxní reakce vnitř. prostředí organizmu a snižuje hladinu antioxidantů
- viz dilema, extrém, risk, syndikalizmus
redoxredukčně-oxid. syst. reakce, měnící oxidační čísla [ovlivňují např. dýchání, působení vitaminů a enzymů, kvašení, polymerizaci aj.]
- viz metabolismus
redukcezmenšení, snížení [výdajů, tlaku, váhy, výkonu, nákladů aj.], převod, sleva, přepočet
chem. reakce [např. za účelem sníž. oxid. čísla]
(r. výroby/ spotřeby)
reduktory/ adaptéry přípoj. kabelových konektorů [převod na jiný např. zahnutý typ ap.]
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist