Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova exulant

Počet nalezených zmínek: 1    

exulantutečenec před útiskem [např. J.A.Komenský]
[ilegální] běženci/ uprchlíci, imigranti, přesídlenci, přeběhlící, utečenci, přistěhovalci
(převaděči běženců/ uprchlíků)
- viz azyl, exil, introdukce, migrace, repatriace


Možná související slova

Slovo exulant se objevilo ještě zde:
ablegacevypovězení, vyobcování
- viz azyl, emigrant, exil, exulant, disent
exil(vyhnanství) vypovězeni či deportováni [též předválečný exil, vynucený i dobrovolný odchod/ emigrace {exod/ -us = hromadný odchod}, exulantpředpokládá návrat do vlasti po změně poměrů]
političtí ap. exulanti mívají nárok na poskytnutí azylu v cizině
- viz azyl, ablegace, emigrace, disent
exodushromadný odchod, opuštění země
- viz ablegace, exulant
migrace1. přesídlování, změna místa pobytu
(imigrace = přistěhovalectví [imigrant = přistěhovalec
migrant = světoběžník]
emigrant = vyhnanec, uprchlík, vystěhovalec, utečenec, běženec)
2. dovoz kapitálu
- viz azyl, diverzant, emigrant, exil, exulant, špion
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist