Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova exil

Počet nalezených zmínek: 1    

exil(vyhnanství) vypovězeni či deportováni [též předválečný exil, vynucený i dobrovolný odchod/ emigrace {exod/ -us = hromadný odchod}, exulantpředpokládá návrat do vlasti po změně poměrů]
političtí ap. exulanti mívají nárok na poskytnutí azylu v cizině
- viz azyl, ablegace, emigrace, disent


Možná související slova

Slovo exil se objevilo ještě zde:
ablegacevypovězení, vyobcování
- viz azyl, emigrant, exil, exulant, disent
Benešovy dekretypsal je v exilu v Londýně a po válce na území ČSR [v době neexist. Nár. shromáždění v duchu spojenec. smluv
schválením novým NS se staly zákony]
emigrantutečenec, vystěhovalec, vyhoštěnec, vyhnanec [z vlasti do ciziny]
- viz azyl, diverze, disent, disident, exil, migrace, renegát
exulantutečenec před útiskem [např. J.A.Komenský]
[ilegální] běženci/ uprchlíci, imigranti, přesídlenci, přeběhlící, utečenci, přistěhovalci
(převaděči běženců/ uprchlíků)
- viz azyl, exil, introdukce, migrace, repatriace
migrace1. přesídlování, změna místa pobytu
(imigrace = přistěhovalectví [imigrant = přistěhovalec
migrant = světoběžník]
emigrant = vyhnanec, uprchlík, vystěhovalec, utečenec, běženec)
2. dovoz kapitálu
- viz azyl, diverzant, emigrant, exil, exulant, špion
ostrakismusnebezpečného státu
zbavení se koho/ vyloučení ze společnosti/ odsunutí stranou/ ignorace
- viz ablegace, bojkot, exil, intriky, pletichy, proskripce, šikana
reakcionářkdo reaguje nepřátelsky zejména na vládní politiku
reakcionáři tak tvoří politickou reakci/ opozici/ disent
- viz disident, exil, podzemí, rebelantství
repatriacenávrat osob do vlasti [z ciziny (např. z něm. koncentráku), služba pojišťoven aj.]
organizovaný návrat válečných utečenců, zajatců, nemocných, mrtvých aj. z ciziny do vlasti
- viz exil, introdukce, zajatci
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist