Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene Z

Počet nalezených zmínek: 290    

1    2    3    4    5    6    7    8   
zplundrovanýzdevastovaný, poničený, zborcený
plundrovat = necitlivě používat bez řádné údržby (dochází k rychlému opotřebení)
zpomalováníretardace, opožďování
(zpomalovací: retardér [hrbol] na vozovce, jízdní pruh se sníženinami, zatáčka „chicane“ šikana)
- viz retardace
zpověďkajícník činí pokání - vyznává se z hříchů, kterých se dopustil, aby mu je Bůh odpustil
- viz desatero, hříchy, pokání, odpustky, Hus Jan
zpražittrefně vynadat/ zkritizovat [bejt zpraženej/ pohaněnej = odejít s „dlouhým nosem“/ brekem]
(prahnout po něčem, vyprahlé/ suché hrdlo/ oblasti)
zprdnout(vulg.) něco vytknout/ vynadat/ vyčinit/ zkérovat/ zpérovat/ zkrouhnout/ zpucovat/ seřvat/ potrestat někoho
zprofanovatznevážit, znectít, dehonestovat, znehodnotit, banalizovat/ pohanět, degradovat
zprofanovaný = podléhající profanaci
- viz profese
zpuchřelýztrouchnivělý, prohnilý/ zpráchnivělý/ zetlelý/ rozpraskaný/ zhoubovatělý/ rozpadávající se
též zpukřelý
- viz puchýř, bouchoř
zpustlíkprostopášník, zahaleč, kdo z vlastní viny pustne [nepracuje, nedodržuje hygienu ani chování, žije nestřídmým, zavrženíhodným životem]
zpustošitzcela zničit
pusto, opuštěné místo = prázdnota
- viz limb, pustý
zpytovatbádat, zkoumat se zápalem, zjišťovat, pozorovat, zpětně ověřovat [zpytovat svědomí], uvědomovat si chyby ap., [rozdíl: přírodopis/ přírodozpyt]
zrnění, zrnitostrůzné druhy drsnosti povrchů/ brusiv, hrubosti drtě aj.
(celozrnný chléb
dlouhozrnná rýže
rozemletí z. na prášek/ mouku)
- viz krcálek, mlít, mouka
zrnoobilka klasu [plod/ -y obilí
zrní, zrnivo, zrniny
zrnko/ zrníčko {drobeček něčeho}, zrnková káva]
ječné z. [hordeolum] = infik . vřídek žlázky oční řasy
zrůdačlověk [nebo tvor] s fyzickými či psychickými odchylkami, vzbuzující u ostatních odpor
zrychtovatseřídit, spravit
(též vyčítavě „no tys to zrychtoval, že to můžeme vyhodit“)
- viz rychtář
zrzekrusý, rusovlasý, ryšavý [má vlasy/ srst rezavé barvy]
zřetel, zřetelnýco je jasně rozeznatelné smysly
brát zřetel [ohled] na diváky/ situaci ap.
zřetelně = jasně a srozumitelně mluvit
- viz smysly
základní škola
ztečútočný boj muže proti muži na bodáky [pův. voj. seč šavlemi
ztéci hradby]
povel „Na zteč“
- viz atak, rojnice ap.
ztepilýpěkně urostlý [strom, chlapík, živý tvor]
(podobně rozsochatý = rozkošatělý [strom, koruna stromu])
ztláskatsníst všechno možné dohromady a ztláskat/ zkazit si žaludek až k nevolnosti
ZTPdruh průkazu osoby tělesně poškozené, zajišťující jí mimořádné výhody - upřednostnění aj. [průkazy TP, ZTP, ZTP/P]
Do konce r.2012 měly býtstaré karty nahraženy „sKartou“, která kromě výhod ZTP má umožnit sledování čerpání sociálních dávek a používání bankomatů
ztroskotánítotální pohroma, ničivá událost
(vrak/ troska/-y/ zával, trosečníci = následky ztroskotání/ havárií)
- viz ruina, vrakoviště, katastrofa, apokalypsa
zubačkahorská ozub. dráha (vlak)
(zubák = zdrsňovací hoblík [se zubatým želízkem]
mechanizmy – ozuby/ táhla aj.
- viz zubatá, zubař
zubařzubní lékař/ stomatolog
zub nějakého tvora [u slonů kel]
náhradní/ falešné zuby = protézy ap.
- viz zubatá
zubatásmrtka
zubatý – s převislými zuby, zubatá pila, ozubené kolo ap., bezzubý
- viz zemřít
zubit secenit zuby smíchy, přátelsky, či zlobou/ vztekem
zuboženýpřírodou či jinak poškozený, pomlácený, nemocný či hladový tvor, trpící ubožák
(pejor.) chcípák
- viz ZTP
zubr(Bison bonasus) mohutný turovitý býložravec [opět žije v Čechách - v lesích u Ralska]
zupákbýv. délesloužící voják [např. ve funkci skladníka, účetního, správce střelnice aj.]
- viz veterán
zurčenícrčivý zvuk potůčku, crkot, čůrky
- viz crčení, kolot, fermentace, bunzírování, kypřit, řinout
zuřivostamok, ztráta soudnosti a sebekontroly, divokost, vztek, zlost, zběsilost/ běs
zvarhanitpomačkat, nakrepovat [krepový papír], zvrapovat
- viz krabatit, vrap
zvátněkoho kamsi pozvat/ nějak nazvat
po-/ tak-/ zvaný, zovoucí se = nazývaný
výzva, vyzývání
vzývat = uctívat/ žádat/ dovolávat se boha ap.
zveličovánímít velký oči - chtít/ brát víc než spotřebuje, nenasyta
megalománie, velikášství
zvětralýdrobivý povrch či rozpraskání skal aj. vlivem počasí
zvětralé pivo (špatně ošetřené, odkryté), či jiné potraviny aj.
- viz větrání, denudace
zvícívyjadřující velikost [např.: zvící poloviny obce/ celého náměstí/ prázdná nádrž, ap.]
- viz zení
zviklatpřemluvit, rozmluvit názor/ přesvědčení
(rozviklat = porušit stabilitu [např. židle]
- viz viklání
zvířatachov zvířat [zobrazení a popis hmyzu, ptáků, ryb, zvířat ap.]
- viz chov zvířat, mezi stromy
zvláštní znakyapostrof/ odsuvník ['] = horní čárka [přidržet levý ALT {LALT} a napsat 39 {např. vedl = ved' }]
ampersand PALT+C = &
zavináč PALT+V = @
euro PALT+E = €
copyright LALT+ 0169 = © [znak autorské ochrany]
zvonbicí hudební nástroj, houpací věžní z. [ze zvonoviny] má bicí srdce
zvonkohra [klávesová sada zvonů, výstražná souprava]
- viz rolničky, xylofon
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist