Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene Z

Počet nalezených zmínek: 290    

1    2    3    4    5    6    7    8   
zasedačka(slang.) jednací, zasedací, soudní apod. místnost/ síň, hala, salon
(podobně přijímačka, učebna, rozmnožovna, strojovna, dílna, výrobní hala aj.)
zásekumělá překážka ze stromů [blokování cesty]
zaseknutí = přerušení čehosi [z. výtah aj.]
zásilkyběžné/ obyč, spěšné/ expresní [spěšná, kurýrní, let. pošta], recomando [doporučeně - do vl. rukou]
poste restante na heslo [vyzvedne adresát]
zasmušilýsmutný, zachmuřený, pochmurný, zamračený, zádumčivý
zasnoubeníspolečenský vztah, prostý slib mezi mužem a ženou [snoubenci] o tom, že spolu vstoupí do manželství [zpravidla stvrzený prstýnky] nemá právní následky
zásobarezerva/ -vní/ -vování [běžná, hotovostní, dostatečná, mobilizační, nedotknutelná, železná z.]
- viz logistika, rezerva, transport
zasran, zasranec(vulg., pejor.) podělanec, nadávka
zastánípomoc/ péče o slabé ap. nestačí-li se sami prosadit [zastat se koho]
zastávat funkci/ práci
zastat koho v práci, více prací
zástavadruh hist. praporu, např. bojová voj. zástava 1. Kyjevské brigády
[vždy se nacházela v místě bojů, na ni se připínaly řády a medaile, jež byly brigáděuděleny]
k zástavě náležela skříňka s příslušnými dokumenty
u vystavené zástavy se střídala čestná stráž, jinak musela být uložena v trezoru ap.
pokud by se zástava ztratila, musel být útvar rozpuštěn a viníci postaveni před soud
podobná je standarta
z. srdce [smrt, exitus]
z. krvácení[škrtidlem aj.]
věcná či peněžní z. [kauce] při slibu - nedodržením podmínky z. propadá
- viz fant, kauce, korouhev, standarta, smutek, vlajka
zástavní právobýv. právo odejmout dlužníkovi v přítomnosti strážníka aspoň část peněžního dluhu
obstavení majetku smlouvou/ rozsudkem …
zástěradruh prac. oblečení [v kuchyni, dílně aj.]
(zástěrka = pojem pro zastření/ skrývání špatnosti/ události)
- viz fěrtoch, lacl
zastropování(capping) nastav. horního limitu [např. platového]
podobně dostropovat [daně, platby, podpory - limity, paušály, rozpočty]
limitování max. výdajů/plateb/ srážek/ odměn/ čerpání dotací aj. [stanovení rozpětí/ rozmezí apod.]
zakrytí místnosti stropem
- viz strop
zastupitel státu(ambassador) vyslanec/ -tví, konzul/ lát
pověř. osoba/ úřad k zastupování
- viz ambasador(ambassador) vyslanec/ -tví, konzul/ -lát
pověř. osoba/ úřad k zastupování
- viz ambasador
zásuvkašuplík v nábytku
(zdířka = vodivý el. otvor k připoj. konektoru el. zařízení {vidlice/ zástrčky})
kovová vložka/ vedení dírky pro klíč
- viz konektor
zašantročeníúmyslné či náhodné ukrytí věci, zaštrachání
(vyštrachat = hledanou věc přece nalézt)
záškolákžák/ student úmyslně, bez omluvitelného důvodu a bez vědomí rodičů nechodí do školy
záškrtmázdřivka, diftérie [závažná infekce, paréza měk.patra, horečky nad 38 °C, šedý povlak v ústech, dift. krup, dušení až náhlé úmrtí]
- viz škrt
zašmodrchatzamotat, oddálit řešení případu
(zasukovat = zauzlovat
šmodrcha = nemotora, kdo cosi kazí/ kazisvět)
- viz zadrmo
zašperovatzalígrovat, zavřít/ zajistit lígrem/ vzpěrou - šprajcem aj.
- viz šprajc, lígr
zášťzloba, nenávist
- viz odium
zaštepovatzalátat (ponožky), zašít/ vyspravit díry
- viz zcelit, onuce, ďuzna, štepování
záštitaochranný štít/ pavéza
závazek k zajištění veřejné akce [pod záštitou ..], zřízení patronátu/ ochrany nad něčím/ někým
- viz štít, kmotr
zatahovánímáčení dřev. rozeschlých výrobků k nabobtnání/ zpevnění
(zátah = rojnicí/ pátráním
z. dráp(k)ů šelem
zataženo [o počasí, roletě, oponě])
máčení dřev. rozeschlých výrobků k nabobtnání/ zpevnění
(zátah = rojnicí/ pátráním
z. dráp(k)ů šelem
zataženo [o počasí, roletě, oponě])
zátarasy(voj.) silniční bariéry, lesní záseky, protitank. příkopy, valy, stěny, zábrany, zaplavení a rozbahnění terénu, příp. s výbušnými prvky
- viz bariéra
zatepleníizolace stěn/ stropů, strojů, zásobníků, trubk. rozvodů aj. - proti zimě/ chladu neb úniku či účinkům tepla
- viz klimatizace, lednice, termorezistence
zatraceníbýt v nemilosti, odepsaný, nepotřebný/ zbytečný/ překážející, určený k likvidaci/ zničení
zatraceně = zaklení při nezdaru
zatrolenědobromyslné zaklení [nad nezbedností dětí aj.]
zatrubeníuzavření toku (např. mlýnského náhonu) do potrubí
zatuchlýpáchnoucí, nevětraný [z. vzduch, mouka aj.]
- viz odér
zatykač[soudní, mezinárodní] rozkaz k zatčení
zátylekzadní část hlavy a krku/ týlní důlek hlavy
zavalitýudělaný, pomenší svalovec, ouřezek, silák
- viz hromotluk
zavařeninavýrobek z rozvař. a zahušť. ovoce
- viz džem, marmeláda, povidla
závdavekprvní platba splátkového prodeje při koupi majetku
napití [piva, vína..]
zavdat si
- viz runda
závěrkazařízení fotoaparátu [clona aj.] umožňující vstup světla na film (nebo snímací prvek) po přesně určenou dobu (tzv. doba expozice)
závěspant k zavěšení křídel oken/ veřejí/ dveří
krycí prvek [nejen okenní] - textilní zavěšený díl [na lanku/ tyči/ garnýži/ samotoči aj.
závěťtestament, předem sepsaná [zpravidla u notáře] poslední vůle zůstavitele majetku pro případ smrti
- viz testament
zavětrovánípřídavné (diagonální aj.) zpevňovací výztuhy konstrukcí [proti viklání, zborcení, přírodním silám apod.]
- viz trnože
zavilýtvrdošíjný, zatvrzelý, zarputilý [nepřítel]
- viz evoluce, vinout
zavináčuzel [řez rybího filetu {salamandruzel [řez rybího filetu {salamandr} se zelím v láku]
znak v e-mail. adrese: „@“ [např.: sedlacek@seznam.cz ]
- viz herynek, loktuše, PC, URL, uzel
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist