Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova sbor

Počet nalezených zmínek: 1    

sbortěleso/ útvar/ soubor sestávající z jednotlivců [pěvecký s., armádní s., s. určených osob, hudebníků, tanečníků, ap.]
- viz duel, komise, sólo, solitér, soubor


Možná související slova

Slovo sbor se objevilo ještě zde:
ansámbl(z fr. ensemble - spolu) divadelní ap. umělecký soubor, hudební [jazzová aj.] skupina/ orchestr, [pěvecký aj.] sbor
- viz komorní, šraml
Den armádybýv. stát. svátek [6.10.1944 1. čs. arm. sbor na vých. frontě překročil Karpatsko-dukelský průsmyk]
Nynější Den a. je 30.6. - kdy r. 1918 naši legionářiv Darney [Francie] přísahali věrnost budoucímu čs. státu
- viz ČSR
dirigovatřídit [orchestr/ sbor, bankovní odbor, provoz … ]
směrovat, regulovat, nadirigovat [nařídit, usměrnit], ..
- viz kapela, orchestr, regulace
duelsouboj dvou soků před svědky [na pistole za účasti parlamentářů/ svědků podle hist. pravidel]
duál = dvojitý
- viz klání, ruská ruleta, sbor, sólo
grémiumsprávní sbor svazku institucí či vedení polit. strany/ výkonná rada, zastupující je na veřejnosti
čermen [chairmann] = předseda g./ zasedání
hloučekskupinka, parta/ -ička, kroužek, houf, sbor, banda, sebranka, skrumáž
chór(chorus) sbor - např. pěvecký
skupina stejně znějících tónů či strun (např. klavíru)
chorál = jednohlasý nábož. zpěv
kostelní kůr/ balkon
chunta(junta) sbor, výbor, dočasná vláda [ve špan. a lat.-amer. prostředí]
kapitula -jednající sbor, sbor kanovníků [duchovních] při katedrálním ap. kostele
katedrála = vícelodní biskupský kostel/ dóm/ monstr
- viz katedra, probošt/ -ství
komisní1. úřední [přístup]
2. komisní prodej [bazar, zastavárna] = termín. smluvní prodej za úplatu až propadnutí věci
3. komisionální [úř. předání a převzetí majetku ap.]
4. komis/ -e = sbor osob pověřený určitou kontrolně-rozhodovací ap. činností
5. přísný/ mentorský/ netolerantní/ strohý [jednání, přístup]
- viz striktní
komparstzv. křoví/ sbor neherců pro davové scény [filmové, divadelní, televizní apod.]
komparsista/ statista
- viz role
konzistořcírkevní poradní sbor
- viz staršovstvo
korpuspekárenský polotovar [k. dortu aj.]
corpus delicti = předmět doličný
corps = armádní sbor
- viz korporace
kůrmísto pro sbor (chorus) zpěváků, kostelní kruchta (balkon)
- viz chór, regenschori
militaryvojenský, militantní
(milice = voj. organizovaný územní/ místní bezpečnostní sbor
paramilitary = polovojenský)
de-/ re-/ militarizace
- viz LM, NATO
mise, misijeposlání, úkol
misionář/ sbor vyslaný na misii k šiřeníl idejí, názorů, kultury, vzdělanosti [např. zahraniční polit./ obch./ církev., diplomat. m.]
- viz delegace
orchestrhudební instrumentál. těleso
sbor hudebníků [kapela] s dirigentem/ kapelníkem
nástroje symf. o.: - dřev.: pikola, flétna, klarinet/ štěbenec, fagot, hoboj, saxofon
žesťové: lesní roh/ homa, trubka, pozoun/ trombon, tuba
smyčcové: housle, viola, violoncello, kontrabas
bicí: tympány/ kotle, vel. a malý buben, činely, triangl, xylofon, gong, čínský blok, dřeváčky/ hůlky
harfy
klavír/ piano
- viz hud. nástroje
SNBpoválečný Sbor národní bezpečnosti (dobová policie
VB = Veřejná Bezpečnost, STB = kriminální služba - Státní Tajná Bezpečnost)
- viz kriminál
svazky, svazy(vojska - různé/ účelové org. složení): brigáda - divize - armáda - skupina armád/ sbor - front
(svazky knih, rodinné s./ Svaz mládeže aj.)
svazek manž.
typografietiskárenství
typograf = pracovník tiskárny spec. zaměření
Typografia = známý pražský pěvecký sbor
- viz métér
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist