Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova polarita

Počet nalezených zmínek: 1    

polaritakladný a záporný [+/-] pól baterie - tok proudu v el. obvodu
(sever./ jižní pól Země či na střelce kompasu
polární/ kruh/ oblast
bipolární - dvoupólový
multipolární - např. snaha státu zajistit si přežití na úkor druhých a stát se sám hegemonem
polárník)
- viz baterie, hegemonie, magnetizmus, polarizace, Polárka


Možná související slova

Slovo polarita se objevilo ještě zde:
gravitacepřitažlivost, fyzikální vlastnost hmoty [má ji jakýkoliv objekt ve vesmíru i na Zemi a tyto síly působí na sebe navzájem v závislosti na hmotnosti objektu
opakem g. je odpudivost, odtažitost]
- viz černá díra, charisma, magnetizmus, polarita, váha, vesmír
magnetizmusfyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele elektrického náboje [nabité částice]:, (permanentní magnet má trvalou remanenci [zbytkový m.])
- viz polarita
pól, pólovýpól [točna] severní [N]/ jižní [S], zemský/ geografický/ magnetický/ chladu/ nedostupnosti
jedno-, dvou- až třípól. [přívod el. proudu, zásuvka či vidlice, nástavec
obapolný,oboupólový
jedno-/ dvou-/ obou-/ směrný, atp.]
(hra - vodní pólo
polaritu magnetu snadno zjistíte kompasem)
- viz fáze, polarita, SKART, unie
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist