Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova objekt

Počet nalezených zmínek: 1    

objektvěc, předmět
objektivita = věcnost/ nestrannost
- viz subjekt


Možná související slova

Slovo objekt se objevilo ještě zde:
ateliérpracovna/ dílna výtvarného umělce [malíře, sochaře, rytce ap., též hud. skladatele, konstruktéra aj.]
objekt k natáčení filmů apod.
barák(baracca) chatrč, bouda (kramářská)
b. pro vojsko, zastřešený objekt/ obytný dům/ budova
- viz stavení, usedlost
bilý trpaslíkastronomický objekt vznikající zhroucením hvězdy o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti
vyzařuje energii nashromážděnou za aktivního životahvězdy a chladne
- viz supernova, vesmír
blokskupina, seskupení, kus hmoty/ dílčí objekt
(blokáda/ blokování někoho/ čeho = org. překážek, bránění, izolování, omezování v pohybu aj.)
sešit/ notes[rus. bloknot]/ zápisník/ skicák
spojené/ díly/ části/ objekty v celistvý/ kompaktní pevný či manipul. celek
blok domů/ ulic
bloková pokuta za přestupek
- viz frakce
černá díravesmírný objekt s nesmírně velikou hmotností, ale malou velikostí
jeho gravitační pole je v jisté oblasti časoprostoru natolik silné, že žádný objektvčetně světla nemůže tuto oblast opustit
černé díry se nacházejí v centrech galaxií, aktivních galaktických jádrech, kvas(z)arech i v centrechněkterých hvězdokup
č.d. je forma závěrečného stádia hvězd
- viz galaxie, hvězdokupa, kolapsar, kvasary, velký třesk, vesmír
dominantamarkantní objekt (i přírodní) v dohledu
pátý tón diatonické stupnice
dominantní = upřednostňovaný [pravá ruka před levou]
dominovat]
entitalibovolný objekt (osoba, zvíře, věc či jev) reálného světa, zachycený v datovém modelu
entita musí být rozlišitelná od ostatních entit a existovat nezávisle na nich
- viz abstrakce, ens
gravitacepřitažlivost, fyzikální vlastnost hmoty [má ji jakýkoliv objekt ve vesmíru i na Zemi a tyto síly působí na sebe navzájem v závislosti na hmotnosti objektu
opakem g. je odpudivost, odtažitost]
- viz černá díra, charisma, magnetizmus, polarita, váha, vesmír
hrobrov - místo uložení rakví do země s navršenou zeminou
synonymum věčného klidu/ ticha [hrobové ticho]
(hrobka = krytý pevný objekt [výklenky pro rakve]
krypta = podzemní hrobka, např. v kostele, mauzoleu, pyramidě aj.)
hroby se opatřují náhrob. kameny s tabulkami, křížky apod.
v nouzi z nedostatku času se dělá společný/ hromadný hrob - i bez rakví
hřebecchovný samec koně
(samice koně = klisna, kobyla
hříbě = mladý kůň)
(hřebčín/ hřebčinec = chovatelský objekt pro koně)
- viz konný, stáj, valach
chatarekreační objekt v přírodě [zahrádkářský, letní/ zimní/ horský objekt/ ubytovna, příp. hotelového typu]
klášterkartouza, kloster, komenda, monastýr, vihára, mešita = círk./ řeholní objekt [správce: kvardián/ opat/ převor/ igumen/ láma/ ulama, abatyše... ]
koloseum(antické amphitheátrum - Řím) mohutný arkádový elips. objekt stupň. hlediště s galerií a tříetážovým jevištěm [konala se tam divadla a zápasy]
- viz amfiteátr
kometavlasatice - malý astronom. objekt z ledu a prachu, obíhající většinou po excentrické/ eliptické dráze kolem Slunce za mnoho let
- viz galaxie, Slunce
krcálekmalý vodní mlýn, klepáč/ klapáč, drnčák
drobný objekt [sauna, krámek, trafika, obch. malá místnost/ opravna]
- viz cimra, mlynář, žernov, komora
kurgan, kurhanslovanská mohyla, hist. vzpomínkový objekt
magnet(„Magnesijský kámen“) objekt, jenž vytváří magnetické pole
může mít formu trvalého/ permanent. magnetu či elektromagnetu
- viz magnetizmus
markanta, markantnívýrazný, zjevný, nápadný [m. bod, objekt, rozdíl], např. orientač. bod při určování míst terénu/ mapy]
- viz orientální, dominanta
márnicehřbitovní objekt k dočasn. ulož. rakví a obsluž. předmětů
jiné: kaple, obřadní síň, vrátnice/ kancelář, soc.-hyg. zařízení, skládka
mlýnm. objekt [vodní, větrný ap.] stroj na drcení/ jemné mletí semen, obilí aj.
mletí, mletý, podemletý [břeh], vymletý [rygól aj.], vymílání, mlynář/ -ka, rozemletí/ -mlít
- viz klepáč, korečník, mlít, mlynář, štenýř, vantroky, žernov
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist