Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene L

Počet nalezených zmínek: 409    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
literaturasouhrn slovesných děl, uměleckých i odborných
písemnictví, slovesnost, studnice historie národa
(litera = písmeno
literát = prozaik/ spisovatel, básník,
litínalévání i nalejvání, nálevka/ trychtýř, nálivka [něco podebraného na těle], odlivka [sklenka], zálivka aj.
litina = železo >12,4% uhlíku
liticelítá/ rozlícená zlá žena „chová se jako litice“
- viz drak
litografiekamenotisk/ tisk z plochy
(ofset = přenosný rotační tisk z plochy
nepřímý hlubotisk = kotoučový/ nekonečný tisk)
- viz linotyp, tisk, polygrafie
litorál(littoral z lat. litus, litoris - pobřeží) pobřežní/ příbřežní pásmo stojatých vod, oceánů, moří a jezer
- viz biotop
litosférická deska(tektonická) mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, tvořící vrchní část zem. povrchu
- viz cunami
lítostpolitování/ soucit/ žal [nad ztrátou blízkého člověka, věci]
litovat
výčitky svědomí/ účinná l. nad vlastními hříchy [u soudu]
- viz hříchy, pokání
liturgiebohoslužba/ souhrn bohoslužebných ceremonií [roráty = adventní ranní mše
nešpory = odpolední či podvečerní pobožnost, a mnohé jiné]
lívanečníklitinová deska s držadlem (příp. s formami), pokládaná na kuchyňskou plotnu (k pečení lívanců, omelet apod.)
livrejslavnostní uniforma/ rovnošat
livrejovaní lokajové [doprovod, služebnictvo ap.]
- viz mundur, uniforma
lízslanisko, vybavení krmelce zvěře - rozštěp s kusem soli
(lízátko
lízanej mariáš
vylízat se z nemoci
polízanice = nezdar
slíznout trest)
lizování(lesnictví) odseknutí kusu kůry stromu až na dřevo [liha, lizy] jako znamení [k odstranění takových stromů, vyznačení dílu paseky nebo cesty]
LMbýv. Lidové milice [děln. ozbr. síly KSČ od r.1948 - za studené války střežily znárodn. podniky proti rozvracečům státního zřízení ČSR]
LNG(Liquefied Natural Gas) zkapalněný zemní plyn [v přírodě se nevyskytuje]
- viz CNG, motorová paliva
lnoutpřilnout, lpět/ lpít/ být přidržován fyzikální [elektrostatickou/ magnetickou/ odstředivou/ zem. přitažlivostí ap.] silou
- viz línat, lísa
loajalitavěrnost, ochota jednotlivce či skupiny osob dodržovat závazky vůči nadřízeným, nebo z přesvědčení
být loajální
lobbizmuscílené ovlivňování funkcionářů [zejména výkonné moci]
- viz lobby, lobování, protekce, korupce VIP
lobbyvlivná skupina, jejíž členové [podnikatelé, vlády, sněmovny] sdílejí urč. cíle a ovlivňují kuloáry, změny, či zákony, které mají vliv na tyto cíle
- viz burza,kuloár, makléř
lobováníboj za zájmy určité skupiny, lanaření ap. [většinou za úplatu či zvýhodnění]
- viz lobby, lobbizmus, protekce, korupce
locozde, v místě [míněno např. s dovozným na nádraží ap.]
(locus = místo, na uvedeném místě [kde je citát, místo pro pečeť aj.])
- viz L.S., pečeť
lodička(voj.) čepice ohrnovací přes uši
ahojka = lehká skautská čapka nechránící uši
malá loďka
veslice - pramice, bárka aj.
- viz biret
lodyha(caulis) nadzemní nedřevnatý stonek bylin, nesoucí listy [listy má po celé délce
stonek přetrvává jen jedno vegetační období]
- viz stvol
lodžie(loggie) otevřené sloupoví, krytý balkon nevyčnívající z průčelí domu
loftbyt uprav. ve staré stavbě [továrně, kravíně, podkroví ap.], např. byt zbudovaný v býv. pivovaru [řešen jako otevřená místnost s vysokým stropem]
logaritmus(matem.funkce) logaritmus je exponent, na který musíme umocnit základ, abychom získali dané číslo
(y = log[a] . x [čteme „Logaritmus
logaritmusčísla x o základu a“]
(logaritmus dekadický [log] má jako základ 10, kdežto log. přirozený [ln či lg] má jako základ Eulerovo iracionálníčíslo [e] s přibližnou hodnotou 2,718 281 828 …
L. umožňují převádět složité výpočty na jednodušší, např v kryptologii)
- viz hašování
logikamyšlení vedoucí k urč. závěrům
  formální věda, zkoum. způsob vyvoz. závěrů [logické závěry]
(nelogičnost = nesmysl)
- viz racionalita, stoik
logistikaprovázaný systém přepravy a [týlového] zásobování, zabezpečovaný managementy
býv. zasílatelství
idealist. směr v logice
symbolická logika
- viz kabotáž
logograficky upravený název/ zkratka/ značka podniku, TV stanice, instituce apod., též ve formě ikony, razidla, reklamního štítu/ panelu aj.
loch(něm.) otvor/ díra)
arest/ vězení, šatlava, lapák, basa/ báň, cela, vězeňská kobka/ samotka, (rus.) ťurma
- viz šatlava, trestnice, gárňák, detence
lojovicelojová svíčka na svícení [svíčky bývají hlavně voskové a parafinové]
(zapalovací svíčka u zážeh. motorů zapaluje výbuš. směs el. jiskrou)
lokdoušek vzduchu/ nápoje
loknout/ polknout, nalokat/ nadýchat se
lokacepoloha/ místo
(lokalizace = zjišťování/ hledání míst [lokalizátorem ap.], omezení šíření požáru [ne uhašení])
(lokál = mluvnický 5. pád
oddělená hostinská místnost v restauraci
lokální = místní [umrtvení]
- viz alokace, diskrétní, dislokace, GPS, lokálka, privát, radar, separace
lokalitaněčím význačné místo na zem. povrchu [naleziště nerostů, určitých rostlin, sídliště/ místo sloužící veřejným účelům ap.]
- viz loco
lokálkalokální/ místní dráha spojující hlavní tratě, či jen místa [např. tzv. Sázavský expres]
loketdélková míra - pražský l. = 0,59391 m (etalon ve dveřích pražské radnice
látro = 2,366 m = 4 lokte
předloktí
pohrůžka [já mu to eště ukážu//spočítám, uvidí zač je toho loket - dostane na pamětnou/ pětadvacet na zadek]
pažní kloub
předloktí
ulna = loket. kost)
Loket = hrad u K. Varů
loknyvlnité dám. účesy [vlasy se navinou na natáčky a po uschnutí zůstanou stočené, či jen navlněné
užívá se i gulma/ kulma]
- viz gulma, účes
lokomobilapojízd. parní stroj/ součást orací soupr.
(lokomotiva/ lokotraktor = kolej. taž. stroj - parostroj./ el./ motorový/ dieselelektr.)
- viz drezína, dřevoplyn, pára
loktuševelký šátek na hlavu a ramena, užívaný i k nošení (trávy) na zádech, příp. jako ranec [uzlík] na holi přes rameno, ap.
- viz klokánek
lolitajaponský módní styl mladých [vychází z porculán. panenek - krajky, různé kombinace barev, stylů/slohů]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist