Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene L

Počet nalezených zmínek: 409    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
L.S.(loco sigili) místo pro orazítkování/ otisk razítka/ úřední pečeti [štempl = razítko, oštemplovat/ orazítkovat]
- viz loco, pečeť, peč.vosk, pečetidlo, za-/ roz-/ pečetit, punc
label(z angl.) štítek, nálepka, etiketa/ viněta/ označení zboží, návěští/ avízo
- viz edikt, logo, plakát, inzerát
labilitanejistota/ kolísání/ nerovnováha
labilní = vachrlatý, nestálý/ nestabil., nepevný, váhavý, nespolehl. [postavení, poměr/ výsledek, povaha]
- viz vratkost, zvrat
laborantvýzkumník, provádí spec. laborator. vyšetření, identifikuje vzorky materiálu pro laboratorní činnost
provádí odběry krve aj. materiálů buď samostatně, nebo podle zadání
připravuje a provádí diagnostiku látek
zavádí a zkouší nové metody lab. činnosti, zkoumá nové možnosti uplatnění výsledků
musí bděle dodržovat a chránit stanovené podmínky a výsledky činnosti
laboratořvýzkumný prostor k provádění testů [laborování] či objevování látek apod.
(elaborát = podrobně zprac. písemné dílo/ plán)
laborováníexperiment se zkoum. materiály
laborant = výzkumník [zkoumá a identifikuje vzorky ap.]
laboratoř = zkušebna, výzkum. pracoviště
- viz zkumavka
labourizmuspolitický směr blízký sociální demokracii a odborovému hnutí
labyrint1. bludiště, spleť cest
2. ušní rovnovážný/ vestibulární/ statokinetický orgán [hlemýžď, kochlea]
- viz ucho, vestibul
lácelacinost, levnost, snadná dostupnost, výhodně koupené poměrně kvalitní věci - levnější, zlevněné/ lacinější [výběhové zboží, překonané novovýrobou]
levné zboží - za pakatel
(opakem je drahota)
- viz okase
laclnáprsní část pracovní zástěry [slouží i jako kapsa]
lačnit, lačněthladovět, žíznit
lačný, žíznivý
na lačno
lačnost = touha po něčem [pokrm, láska, vyprávění, spokojenost, uznání aj.
pomstychtivost/ krvelačnost]
laděnítzv. „přirozené“ ladění vibruje na frekv. 432 Hz a sjednocuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, gravitace a magnetismu s biologií [kódem DNAa vědomím]
ladění značně ovlivňuje vědomí i na buněčné úrovni našich těl
uklidňuje srdce a dech, příjemně hřeje
ladičkakov. nástroj ladiče tvaru Y [vyluzuje tón vibrující na frekv. 440 Hz = komorní [jednočárkované] „a“ podle mezinárodní normy ISO z r. 1953]
užívají se i ladičky foukací či digitální se sluchátky z růz. materiálů pro jednotl. hud. nástroje i sbormistry [foukací sbormistrovská ladička akordová]
- viz ladění
ladičský kruh"postup ladění 12-ti zákl. oktáv: ladičskou klikou se ladí kvinty, kvarty a oktávy dokola, počínaje základním tónem ""a1"" [o frekv. 440 Hz] až do ""d0""]
trik ladičského komatu spočívá ve zmešování kvint, aby se tím eliminovalo Pythagorejské koma
říkáme tomu temper. ladění
- viz Pythagorejské koma
ládovatnabíjet kanon/ ládovačku střelou [... u kanónu stál a pořád ládoval]
plnit sklad/ zásobník/ akumulátor ap.
ládovat se jídlem
lafetapodvozek/ upevňovací a stabilizační/ nosné zařízení děla aj. mech. soupravy (např. vrtné) k zajištění spolehlivější činnosti nebo bezpečné přepravy
lágrložisko
uložení
noclehárna
trestnice/ koncentrák
vylágrované = poškozené/ zničené [ložisko]
lagunabrakický pobřežní vodní útvar/ zátoka
(liman = sedimentové/ zanesené ústí řeky [podob. je delta {deltovité ústí}])
- viz fjord, šelf, výběžek, kosa
laicizování, laicizaceuvolnění kněze z jeho církevního povolání na civilní osobu - laika [např. p. Hermana, proslaveného styky s tibetským dalajlámou]
- viz laik
laikneodborník, nedouk
- viz diletant, amatér, kurátor, kutil, hobby, profesionál, speciál
lajblíkživůtek, dámské spodní tričko, tílko/ košilka
(živůtek = bříško)
- viz dirndl, jupka
lajdáknepořádný/ nespolehlivý člověk, nic neudělá pořádně, všechno nějak ošidí
lajdat, lajdačit = vyhýbat se řádné práci, ulejvat se
- viz flink, hala-bala, ulejvák
lajna, lajnovatčára, linka, linie, vyznačení čarou
(„lajnované hřiště“
„je to tak nalajnovaný v plánu“
srovnat/ dát něco do lajny
zlinýrovat = zmlátit)
lajntuchložní prostěradlo
(jiné je stolní prostírání: ubrusy/ -ousky, servítky, dečky
k utírání: ručníky/ utěráky [i třecí], osušky, žíňky
utěrky)
- viz utěrák
lajsknoutdovolit si/ učinit [cosi proti zvyklostem, nebo: „nemůžu si to lajsknout, je to drahý“]
lajsničkadřev. laťka, lišta, štábek
(laťovka = deska z latí ap., překlížená dýhami [k výrobě nábytku], často nahražovaná překližkou)
- viz lať, fornýr
lajtmotivhudební i jiný průvodní/ nosný motiv/ hlav. myšlenka [táhne se jako červená nit celým dílem/ projevem]
lakochranný nátěr/ přípravek [fermežový, vypalovací, stříkací atp.
lak na nehty/ vlasy]
lakovat/ natírat/ barvit
lakýrník/ natěrač
odlak. nehtů
lakýrky = lakované/ lesklé botky
- viz smalt
lákkonzervační nálev [nalož. okurek aj.]
laka(z něm. Lakkasee) jezero, pleso, proláklina, mláka/ -va
((lacca in tabulis) pryskyřice v lupenech tropických stromů)
- viz jezero, šelak, vodní plocha
lakmus, lakmusovýbarvivo z lišejníků - indikátor pH
(modrý l. papír se v kys. prostředí zbarví červeně, červený v zásaditém prostředí modře)
lakonickystručně a výstižně, úsečně
nemluva [skoupý na slovo]
lakotalakomec [Moliérův Harpagon], chamtivec
skoupost, lakomost
- viz lichva, skot, šizunk, šmelinář
laktaceproces tvorby a vylučování mléka tělem matky po porodu [užívá se v ženském lékařství a neonatologii, v zootechnice u mléčného dobytka, v biologii]
potomek saje mléko z prsu/ struku, při potížích saje odsáté či kupované kojenecké mléko z láhve, anebo od najaté [zdravé] kojné
- viz kojná
lalokčást kůže k zakrytí defektu
jiné laloky: čelní/ frontální [centrum vůle/ pohybu/ řeči], týlní/ okcipitální [centr. zraku], temenní/ parietální [centr. citu/ kůže]
spánkový/ temporální [centr.sluchu]
krční/ cervikální
mezi l. čelním, spánk. a temenním je insula
- viz defekt, transplantace, plastika
lamabezhrbý velbloud/ alpaka [chovaný pro kvalitní vlnu]
- viz alpaka, dromedár, velbloudi
lameladeska, panel, přířez, [izolační] destička, vložka, páska, plátek, plíšek
[konstrukční/ zabudovaný/ mech. díl]
vrstva buněčných stěn rostlin
lamentace, lamentovathlasové projevy nespokojenosti, repot, hubování, nadávání, klení
laminát(umakart) kompozitní materiál o několika slisovaných vrstvách papíru, dýh či kovu s impregnací fenolovou pryskyřicí aj. lepidly
laminovánímoderní technologie - vrstvení, lepení epoxid. živicí/ pryskyřicí
potah průhlednou fólií
laminace knih, map, nábytku, lodí, podlah aj.
- viz vinyl
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist