Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova ideologie

Počet nalezených zmínek: 1    

ideologieucelený filosofický i obecný výklad života společnosti, ze kterého vychází politický program určité skupiny, soubor základních tezí
soustava myšlenek, teorií, představ a názorů na svět/ společnost, [politický] směr vývoje [levicový, pravicový, liberální aj.] a konkrétní cíle [liberalismus, socializmus, fašizmus, nihilizmus atd.]
ideologii [kapitalistickou či komunistickou aj.] nelze zničit, nejvýše zakázat


Možná související slova

Slovo ideologie se objevilo ještě zde:
fašizmustotalitní ideologie, nastolená B.Musolinim v Itálii r. 1919, nacionálně-šovinist. a rasist. hnutí spojené s total. formou vlády
(f. byl např. v Itálii, Španělsku, Německu ...)
- viz korporativizmus, nacizmus
ideaidol = vzor, fetiš, ideál
vůdčí cílová myšlenka, nápad [smysl, význam, pojem, podstata]
ideál/ -izace = vytvář. idejí, pojmů a abstrakcí
představa/ vizevysokého/ vznešeného až nedostižného cíle/ popisu něčeho v lepším světle, než skut. je
- viz idealista, idealizmus, ideologie, idol, vzor
ideálníabsolut. dokonalý, výborný, přesný [ideální rovina, stav aj.]
- viz ideologie, idyla, vůdčí
liberalizmus(liber - svobodný) svobodomyslnost, shovívavost, bezzásadovost, snášenlivost k jiným názorům kromě socialistických
buržoazní fil. směr/ svět. názor
polit. aekon. svoboda, omez. vlivu státu a ochrana soukr. majetku
ideologie globalizace
(neolib. chtějí aby stát jen vytvářel podmínky k tržn. hosp.)
nacionalizmus(natio = národ) ideologie výjimečnosti a nadřazenosti [nacizmu] vlastního národa
- viz frickové, fašizmus, islám, sionizmus, rasizmus, Žid
rasizmusodpor k jiné rase
teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny lidí podle rasového klíče
běloši/ árijci, židé, černoši, cikáni, rudoši/ indiáni aj.
umělá selekce na vyšší rasy [nadlidi/ vyvolení - u nacistů, sionistů, islámistů aj.] a nižší r.[sloužící]
- viz nacionalizmus
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist