Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova ex-

Počet nalezených zmínek: 1    

ex-bývalý [exprezident aj.]
(ex offo = z úřední moci
ex nunc = od nynějška
ex post = po skončení/ dodatečně
ex lege = ze zákona, podle práva)
ex lex = mimo zákon, osoba nepožívající ochrany zákona)
přípitek „na ex“ = naráz až do dna
- viz arci-, emeritní, exit, exnout, vice-, kontra-, sub-


Možná související slova

Slovo ex- se objevilo ještě zde:
advokátplacený právní zástupce, poradce, obhájce
[pokud je přiřčen soudem „ex offo“ = bezplatný právní zástupce]
právník
- viz ex-
arci1. první část složených slov vyjadřující zesílení
2. stupňování významu druhé části slova [vévoda/ arcivévoda]
arciže/ zajisté
- viz vice-, kontra-, sub-, ex-
emeritní[zkratka em.] vysloužilý, bývalý, zasloužilý pracovník/ funkcionář/ specialista
- viz ex-
exit, exitusvýchod, odchod, zánik, smrt, ex
- viz ex-, exnout
exnout(slang.) umřít, skonat, vypustit duši, zaklepat bačkorama, pojít, odejít do věčných lovišť/ na pravdu boží, ap.
- viz exit/ -us, ex-
prefixypředpony: 1 mono- [monolog], 2 bi- či duo- [bistabilní, duet], 3 tri- [trio, triga], 4 tetra- či kvadro- [kvadriga], 5 penta [pentoda]…
- viz interval, trilogie
předpony k tvorbě násobných a dílčích jednotek: E exa 10 18, P peta 10 15, T terra 10 12, G giga 10 9, M mega 10 6, k kilo 10 3, h hekto 10 2, da deka 10 1
a atto 10 -18, f femto 10 -15, p piko 10 -12, n nano 10 -9, µ micro 10 -6, m mili 10 -3, c centi 10 -2, d deci 10 -1]
Další: ante-/ -i, poly-/ poli-, oli-, oligo-, meta-, makro-, mikro-, infra-, ultra-, intra-, extra-, im-, ex-, in-, de-
mini-, midi-, maxi-, mono-/ stereo-, orto-, meta-, para-, semi-, aj.
- viz lec-, kontra-, mini-, stereo-, orto-, pidi-, pra-/ pre-/ pro-, post-, semi-, sub-, vice-, sufix, syntaxe
sub-pod-, dole/ nižší/ menší než [např. subkomise, subtropický
subkutánní = podkožní [injekce aj.]
- viz arci, ex-, vice-, intro-/ intra-, kontra-
vice-předpona ve významu 1. zástupce [nižší stupeň, např. viceprezident, vicepremiér, viceadmirál]
- viz arci, kontra-, sub-, ex-
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist