Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova epigram

Počet nalezených zmínek: 1    

epigramkrátký vtipný verš s pointou - původně hrobový nápis [epitaf]
- viz literatura, lyrika, nekrolog, hrob, funus


Možná související slova

Slovo epigram se objevilo ještě zde:
epikavyprávění příběhu, kde dějovost členíme na velkou, střední a malou
k základním žánrům patří: lyrika, epika, drama a vše s tím spojené
K základním lyrickým žánrům patří: píseň, elegie, epigram, epitaf, óda, pásmo veršů, sonet [znělka]
K zákl. epickým žánrům patří: bajka, báje, pověst,pohádka, povídka, novela, román, biografie, autobiografie, epos, legenda, kronika
Lyricko-epické žánry: balada [chmurný děj často s trag. koncem]
romance [veselá báseň - protiklad balady]
poema [rozsáhlá dojemná básn. povídka]
- viz poezie, žánr
lyrické žánry1. Píseň = kratší báseň s pravidelným rytmem a výrazným rýmem, nejoblíbenější žánr ústní lidové slovesnosti
2. Elegie = žalozpěv = báseň vyjadřujícísmutek, např. nad smrtí nebo nespravedlivým osudem
3. Epigram = kritická, vtipná, satirická báseň s pointou ostře se vyjadřující k určité události, osoběnebo jevu
4.Epitaf = =náhrobní nápis, stručně vyjadřuje smysl lidského života, vzkaz živým
5. Óda = protiklad elegie, oslavná, radostná báseň. Jestliže setento typ básně zaměřuje na velká témata typu národ a vlast, nazývá se Hymnus
6. Pásmo = sled veršů zdánlivě spolu nesouvisejících, které zachycují básníkovy představy
7. Sonet = znělka = klasický básnický útvar, který se skládá ze dvou čtyřveršových slok, tzv. kvaret, a dvou tříverš. slok, tzv. tercet
malé
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist