Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova mobbing

Počet nalezených zmínek: 1    

mobbing[mobink] záměrné poniž. lidské důstojnosti s cílem vyobcovat oběť z kolektivu či místa
odsouzeníhodné jednání
- viz ageismus, obcování, šikana


Možná související slova

Slovo mobbing se objevilo ještě zde:
ageismusdiskriminace z věkových důvodů
- viz kriminál, mobbing, šikana
bojkotpřehlížení, odmítání styků a příkazů/ neposlušnost, izolování, odpor/ vzpoura
- viz autsajdr, embargo, mobbing, ostrakismus, pasiv. resistence, šikana
brutálnínásilný, páchání hrubých násilností
(brutalita - násilí, hrubost, drsnost, trýznění)
- viz šikana, mobbing, bossing
driltvrdý, drsný, bezmyšlenkovitý výcvik, bezduchá kázeň uplatňovaná i při šikaně
- viz šikana, drezúra, mobbing, bossing
kyberšikanapočítačová šikana [cyberbullying], forma psychické šikany, kdy pachatel využívá moderní komunikační a informační technologie, zejména mobily, e-maily/ internet, sociální sítě, blogy, ap.
kyberšikana nemusí být vždy úmyslná, z pouhého vtipu se stane útok
- viz mobbing, šikana,
perzekucestíhání a pronásledování za nedovolenou činnost, též z polit., rasových, náboženských, etnických aj. pohnutek
perzekuování
- viz mobbing
sočitpomlouvat, dštít/ jevit nepřízeň
(osočovat = napadat koho, šířit klepy aj. [pro nevhodné/ odsouzeníhodné chování/ jednání aj.])
- viz mobbing
šikanazasednout si na někoho a činit mu různá příkoří [ze života peklo]
skupinová i rasová šikana
- viz bossing, dril, sekýrovat, stalking, mobbing, perzekuce
vystrnaditdonutit k odejití z místa či vystěhování z bytu
vypudit
(zapudit zlé myšlenky)
- viz obcování, mobbing, perzekuce
vyštípatdonutit k odchodu [z funkce, kolektivu, bydliště] konáním různých příkoří
- viz mobbing, šikana, perzekuce, vystrnadit
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist