Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova komuna

Počet nalezených zmínek: 1    

komuna[1848 Paříž] lid. povstání pod hesly: volnost/ svoboda [liberté], rovnost [égalité], bratrství [fraternité]
hesla platící trvale !
- viz levice, Bastila


Možná související slova

Slovo komuna se objevilo ještě zde:
Bastila(franc. Bastille, tj. hrad nebo pevnost) býv. pařížská pevnost z r. 1370-1383 na obranu proti Angličanům ve stoleté válce
- viz komuna
egalitarismusujednocování [vlastností/ názorů], rovnost/ -ářství [egalizované mléko = s ujednocenými vlastnostmi]
(„je mi to egal“ = jedno)
- viz komuna
egalizacevyrovnání/ ujednocení [úprava mléka na požad. obsah tuku]
je nám to egál = jedno
egalitarismus = rovnostářství
- viz komuna, glajcha, plajchování
kolektivspolečenství/ skupina/ komuna [pracovní k.]
(kolektivita = přátelské vztahy
kolektivní hry/ poslech/ účast/ dovolená … )
- viz kolega
komunismusspolečensko-ekonomická formace s všelidovým vlastnictvím výr. prostředků, v němž se práce stala životní potřebou a platí heslo:„Každý podle svých možností a každému podle jeho potřeb“
- viz prakomunismus, komuna
proletářnemajetný/ chudý pracovník/ dělník prodávající svou prac. sílu za mzdu k obživě rodiny, často bez práce a bytu
- viz asketa, komuna, revoluce
RPRudé Právo [býv. vládní/ komunistický deník
slovo „rudý“ charakterizovalo příklon k revoluční levici/ komunismu]
- viz komuna
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist