Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Lidový slovník pro chalupáře


Poznejte významy nejrůznějších slov

Web obsahuje užívané slovní tvary zastaralé i novější (včetně slangových a vyjímečně i vulgárních) převážně ze středních Čech (s důrazem na mluvu venkova), a také vybraná slova odborná a cizojazyčná. Databáze čítá přes 12 000 slov a pochází z Lidového slovníku pro chalupáře od pana Jeronýma Knížka.


Jak na to?

Web je vytvořen v jednoduché a snad i přehledné formě, nečekejte žádné složité zázraky, které autor webu ještě ani neumí ;-) Kromě abecedního seznamu slovíček spíše využijete možnost vyhledání slova nebo jeho kořene. Jednoduše napište Vaše slovo nebo kořen slova do vyhledávacího políčka vlevo nahoře (v dřevěném menu), používejte diakritiku a snažte se nejprve napsat slovo přesně. Pokud nebude nic nalezeno, napište kořen slova.


Nejčastěji hledaná slova

(nové automatické počítání nastaveno od února 2018). Nejvíce jsou na webu hledány následující výrazy:

náruživýsilně zaujatý, zanícený
horlivý, vášnivý
- viz posedlý
brikulepotíže, naschvály [„Nedělej s tím brikule!“]
imponovatmocně zapůsobit, vzbuzovat obdiv a úctu, působit silným/ dobrým dojmem [líbit se]
- viz impozantní
chrabroststatečnost, udatnost v boji
zviklatpřemluvit, rozmluvit názor/ přesvědčení
(rozviklat = porušit stabilitu [např. židle]
- viz viklání
rajdanestálá/ přelétavá a marnivá žena
(pejor.) děvka, cuchta, běhna, nevěstka, poběhlice, coura, kurva, flundra ...
refundacenáhrada výdajů
refundovat/ proplatit [osob. náklady aj.]
- viz diety, režie
nostalgiestesk/ vzpomínání, teskná touha [po něčem bývalém ap.] vrátit se [z ciziny domů] do minulosti
nostalgická [nálada]
- viz stejskat
žoviálníbodrý, nenucený [snaha tykat], bezstarostně veselý, hovorný, družný/ společenský, dobromyslný, z části povrchní a méně spolehlivý člověk
- viz bodrý
sípatbezhlase mluvit silnějším dechem [sípavý zvuk, porucha tvorby hlasu = afonie, astma, stridor, dyspnoe, dušnost, chrčení/ sípání]
pošetilost(paranoia, šílenství) duševní porucha, vyznačující se bludy, chorobnými představami o vlastním ohrožení a stihomamem
- viz psychóza, iluze
tuzemsko, tuzemskýdomovská vlast/ naše země, domácí výrobek [tuzemský rum/ Tuzemák = v ČR vyrobený {na rozdíl od Rumu jamajského}]
puritán, puritánskýpřehnaně morálně přísný, lpící na vnějškových pravidlech chování
(pure = čistý)
- viz etika, mentor
klišé(z fr. cliché) obtisk
myšlenkový stereotyp, otřelá metafora/ slovní obrat/ prázdná fráze
tiskařský štoček
dacannadávka darebákovi/ zlému, povýšeneckému člověku
rošťák, darebák, lump
fópa(fr.: faux-pas – špatný krok) omyl, chybné jednání, nedopatření [porušení společenských pravidel chování/ zvyků]
relativníhodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, podmíněný, závislý [pohyb]
(opak relativního = absolutní)
- viz relativita, absolutní
ekvivalent, ekvivalencerovnocennost, stejná platnost/ účinek, rovnomocnost, vzájemná záměnnost/ náhrada
ekvivalenty, ekvivalentní
- viz identita
hochštaplerpodvodník většího formátu, švindlíř, dobrodruh
- viz formát
spontánní(spontaneita) samovolný, živelný, bezděčný, nenucený, nevědomě živelný, [s. porod = přirozený]
sám od sebe, bez vnějšího podnětu
zakomplexovanýčlověk - ignorant, něčím horoucně zaujatý, apod.
ambasador(embassy - velvyslanectví) velvyslanec
zprostředkovatel/ provider/ dealer
embassador
- viz diplomat, chargé d‘affaires, atašé, agrema, etiketa
samaritán(hist. od Samara) milosrdný poskytovatel zdravotní a soc. pomoci
spasitel [záchranář, ranhojič, mastičkář, lapiduch, sanitář, bratr]
- viz spasit
bůrabýv. pětikorunová mince nebo státovka
po válce byly i jednokorunové státovky, zprvu německé a přerazítkované česky [nebyl kov]
- viz šesťák
sýčkovatpředpovídat chmurnou budoucnost/ neštěstí/ neúspěch/ prohru, cíleně znevažovat/ pomlouvat úspěchy
ordonanc(hist.voj.) osobní či štábní sluha/ maník/ poslíček v býv. RU armádě
zhrzenýzkrušený/ zkroušený odmítnutím/ obelstěním/ neopětováním lásky apod.
zlomený člověk z krušných/ nesnesitelných poměrů
- viz zkrušený
seriózníobjektivní, poctivý, pravdivý, spolehlivý, solidní [člověk, časopis, firma]
seriósní/ serióznost
[„poctivá“ děva = s neperfor. panen. blanou]
restnedodělek, nedořešená věc, nedoplatek
netykavkapřecitlivělý a nedůtklivý, urážlivý a trucovitý člověk, spíše samotář
invektivanapadení, výpad, osočení, slovní nebo písemná urážka/ útok/ pohana
- viz insultace, lemra, mamlas …
dikcesoubor výrazových prostředků, technika/ modulace řeči [fonace, artikulace, výslovnost, resonance, melodika hlasu, rychlost řeči, užívání pauz], způsobvyjadřování jedince/ skupiny
- viz rétorika
semetrikarázná, panovačná/ přísná ženská
metresa/ metrnice, hysterka
nadávka
- viz generálka
durdit sepopuzeně se zlobit/ hněvat/ čepýřit/ horšit [na kohosi]
jakbysmetzrovna tak/ stejně [jeden za 18 a druhý bez dvou za 20]
- viz némlich
biřicpověřený vykonavatel úřední moci
(najatý voják: dráb, pochop [pomocná stráž], mušketýr)
kontroverznísporný, protichůdný
kontroverze = spor, hádka, prudká výměna názorů [spor o hist. Rukopisy]
- viz apologetika, konfrontace, kopromis, verze
vyžle1. slídný/ čichací/ lovecký pes [slídí čichem], odtud i jméno obce Vyžlovka
2. hubené zvíře nebo člověk [hubený jako vyžle či lunt]
3. hubený/ vyzáblý tvor(vycmrdlej = na smrt hubený, chudinka, chuděra, nezdravý, kost a kůže)
vychrtlý lovecký pes/ jezevčík
- viz doutnák, subtilní, šus, vích
ondulacezvlnění/ nakadeření vlasů [např. užitím natáček, spec. chemikálií a tepla, příp. gulmy
o. trvalá, studená aj.]
ondulérka
- viz gulma, lokny, účes
konvenčnídohodnutý, smluvní, obvyklý, běžný [např. k. zbraně]
(opak: nekonvenční = neobvyklý, vymykající se konvencím)
hokynářdřívější obchodník potravinami, trhovec, stánkař
- viz trh, obchod
excentrickýumístěný mimo střed/ osu
výstřední
excentrik/ excentrista = výstřední člověk
komický výstup založený na neposlušnosti věcí
letargiestav ospalosti, neaktivity, lhostejnosti, zapomínání, zpomalené reakce na podněty [též vlivem nemoci či jiné zátěže]
- viz psychóza
platnéřbýv. výrobce brnění
- viz brnění, kyrys, zbraně
hamižnýmamonář, lakomec, lichvář, skrblík, židák, skot („pro pětník [desetihaléř] si nechá vrtat koleno“)
- viz hamoun, lichva, šesták, škudlit
rošambózábava
deviantúchyl/ -ák, pachatel amorálních [nemorálních] činů
(chování porušující sociální normu)
- viz pedofilie, perverze, sadismus
tristnítrapný, nevhodný, smutný, žalostný, mrzutý [trapas, náhoda vyvolávající pohoršení]
- viz fiasko, trapas, mrzout
nafrněnýkdo se cítí nespokojeně a ublíženě, nevidí si na špičku nosu
dělá drahoty vykonat žádané
ufrněný, umrněný
- viz famfárum, nosan, primadona, frfňa
asketakdo vede odříkavý/ asketický život
protestující proti přepychu a zahálce mocných
- viz derviš, proletář, protest

Poslední přidaná slova

evergreenchvojí/ věčně zelený strom / keř (neopadavý)
Stále oblíbený (šlágr)
vakuovýzaložený na podtlaku: vakuová pec, komora, sušárna, odparka; vakuový filtr; vakuové balení, plnění; vakuová technika; vakuové lití
- viz vakuum
příštipek[též záplata] kousek kůže připevněný na díru v obuvi
odtud příštipkář [prťák/ opravář bot/ neodborník/ diletant]
exkluzesociální vyloučení [marginalizace nepřizpůsobivých lidí]
kreativitatvořivost
- viz invence
komodornámořní důstojník vyšší než kapitán a nižší než kontraadmirál
klíšťová encefalitidazánět mozku, zapříčiněný především virovou infekcí. Může být však způsobena také bakteriemi, parazity, atd. V mnoha případech dochází k poškození nejen mozku, ale také mozkových plen, kdy vzniká tzv. meningoencefalitida [přenášejí členovci - savci, klíšťata] - viz cefalo-, meningitida, obrna
kaliko(z fr.) druh nebílené bavlněné tkaniny s plátěnou vazbou (na košile aj.)
Další tkaniny - brokát, hedvábí, manžestr, popelín aj.

Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist