Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene C

Počet nalezených zmínek: 316    

1    2    3    4    5    6    7    8   
celina1. neobdělávaná travnatá půda/ step pro zemědělské využití
2. poštovní celina/ obálka s natištěnou známkou [cenina]
3. pošt. zásilka se zajímavými známkami, razítky atd. jako sběratelský předmět
celofánprůsvitná plastová fólie z regenerované celulózy [příp. potištěná], užívaná k hyg. balení potravin, aj.
- viz buničina
celostní přístup(psych. směr: gestaltizmus, gestaldamus) celostní přístup k osobnosti [např. c. medicina]
úplný, kompletní, komplexní, detailní [opakem je dílčí]
celovatchovat v náručí, líbat na líce, mazlit se, objímat, chovat a chránit [děcko]
(zcelit/ zacelit = spojit)
- víz líce
celtaplachta, stanový dílec z nepromokavé látky
celtovina = plachtovina
- viz cirkus, šapitó
celulárníbuněčný
např. mobilní síť [plocha pokrytá signálem je rozdělena na menší území - buňky [angl. cell] s vysílači
podobná je rádiová síť GSM, atd.
(nitrocelulární = molekulární)
- viz buňka, buničina
celuloidhořlavé plasty připravené reakcí nitrocelulózy s kafrem [hmota užívaná k výrobě brýlových rámečků/ obrub, filmových fólií, potahů kláves, aj.]
- viz buničina,celulóza, film, forometka, kaučuk, UH
celulózazískávaná: 1. ze semen (bavlny, kapoku, kokosu)
2. z lodyh [stonků] (lnu, konopí, juty, ramie, kendu, kopřivy, klejchy)
3. z listů (sisálu, manilskéhokonopí, agáve, ananasu, aloe, rašeliny, novozélandského lnu)
Užití celulózy: výroba papíru, obalových materiálů, aj.
c. je hlavní živinou býložravců, ve vodě nerozpustná
uplatní se ve všech oborech [plastový celuloid, např. na klávesy pian]
- viz buničina
celulózabuničina = polysacharid, základ buněčných stěn rostlinných tkání, nejrozšířenější organická látka na Zemi
přírodním zdrojem c. jsou rostlinná vlákna
cementkrajově i ciment - prášek [pálené vápence, slíny, břidlice, sádrovce aj.]
zubní tmel
cementace = tvrzení [např. oceli uhlíkem]
- viz beton, malta
cemrhřbet, šíje/ zátylek, záda, plece, bedra [nakládat si na ..]
- viz hřbet, chomout, jho, šíje, vaz, rapice
cenasměnná hodnota v penězích/ valutách
(cenina = známka, kolek, los ap.
cenný papír = akcie, dluhopis, směnka, bon, šek/ poukázka/ plat. karta aj.)
ceníkpřehled cen za zboží, služby, výkony, podívanou ap.
sazebník
- viz tarif
cenitoceňovat zboží
c. si dobrého bydla, člověka ap.
vycenit zuby
centplatidlo/ stý díl [např. Eura, Dolaru, aj.]
v ČR 1 Kč = 100 haléřů
centnéřbýv. jednotka váhy, závaží 100 liber
(metrický cent [zn. q] = 100 kilogramů)
- viz ccm, SI
centr, cetrumstřed, středisko, hlavní stan. (centrála/-ní = ústředí/ -ní [řízení, topení aj.], velín)
centrovat - usměrnit na střed
(elektrocentrála = zdroj el. proudu)
centrforvardstřední útočník fotbal. týmu
(pozice ve fotbalu: brankář, obránci/ beci , záložníci/ halvi, spojky a útočníci/ forvardi)
- viz fotbal
centrifugaodstředivka
(urychlovač element./ jaderných částic [betatron, cyklotron ...])
- viz cyklon, odstředění
cenzor, cenzurastátní kontrolor/ dohlížitel s právem zákazu zveřejň. státně škodlivé informace
cenzura zaznamenaných informací
- viz veřejnost, utaj. skutečnosti
cenzus, censussoupis/ sčítání obyvatel, někdy též podmínka k dosažení volebného práva [volební, majetkový, věkový c., c. pobytu]
- viz cenzůra, koncensus/ -zus
cepruční nástroj k mlácení/ výmlatu obilních snopů [mlat se pokryje plachtou, snop se kruhovitě rozestře klasy na střed a kolem rozestouplí mlatci střídavě bijákycepů zrní vytloukají]
- viz biják, mlat, staré zbraně, vycepovat
cepínvíceúčelový horolezecký nástroj
- viz
cepovatmlátit cepem [obilí]
vycvičit/ přimět k poslušnosti [vycepovat]
- viz biják
cerbulát(zast.) mozeček [jitrnice, uzeniny]
cervulát
- viz knak
cereálieobiloviny - hlavní složka výživy národů po tisícíletí [pšenice, žito, oves, ječmen, rýže, kukuřice, čirok, proso, pohanka a amarant]
- viz amarant, lepek, mouka, obilniny, otruby, pukance, seitan, vejražka, zrniny
cerebrummozek
cefalo-/ kefalo- = hlava/ -vový/ mozek/ -zkový
- viz centr, centrum, EEG
ceremónieokolky/ ciráty
obřadní zvyklosti při slavnost. příležit. (často přehnané a nežádoucí)
ceremoniál = postup obřadu
ceremoniář = obřadník
- viz cavyky
certifikace1. přezkoušení kvality produktů, služeb a způsobilosti pracovníků určenou zkušebnou dle norem + vystavení certifikátu/ oprávnění k užívání/ provozu
2. úřední ničení přebytečných zásob a vyřazeného materiálu = [z]certifikování, certifikátor, c. komise
certifikátprůkaz, osvědčení, potvrzení, ověření správnosti
elektronicky podepsaný veřejný klíč asymetrické šifry, který vydává s dočasnou platností certifikačníautorita
klient se jím prokazuje při elektronické komunikaci
CRL = seznam zneplatněných digitálních certifikátů
cervikalgiekód diagnózy dle MKN-10: M5420 až 29 - Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, dorzalgie [bolest začíná od krku a odtud se šíří doramen (trapézy) a v těžkých případech do paží - pohybové obtíže]
(cervikální/ krční spondylóza = výsledek degenerativních změn meziobratlových ploténekv důsledku stárnutí, bolestí krku a ramen, hlavy a záhlaví, radikulárních [kořenových] symptomů a spondylogenní cervikální myelopatie = SCM)
cervikální spondylózadegenerativní onemocnění krční páteře a změny meziobratl. plotének v důsledku stárnutí. Často dochází ke změnám na kloubních plochách, hypertrofii ligamentum flavum – latinsky žlutý vaz, vaz s příměsí elastických vláken, např. vaz mezi oblouky obratlových těl lig. interarcuatum. a osifikaci zadního longitudinálního vazu
cestasilnice/ komunikace - jedno-/ obou-/ -směrná [polní/ lesní, úvozová/ v odkopu/ na náspu], zpevněná [štěrková/ živičná, dlážděná/ beton., jedno- čivíce-/ -proudá, přímá/ křivolaká, v nadjezdu/ podjezdu/ tunelem/ po estakádě
hlavní/ vedlejší, dálnič. přivaděč/ spojka/ objezd/ obchvat, dálnice//autostráda]
(cestování dopr. prostředky do práce - pracovní aj., dlouhá/ úmorná c.
uzavřená c.)
- viz doprava, estakáda, štět, turizmus
cestmistrbýv. šéf okr. cestářů, org. údržby pozem. komunikací
[cestář = uniformovaný údržbář býv. silnice obecní, okresní, státní]
- viz turistika, cesta
cestovánístručně po světě s mapou – Bedekr - viz < http://www.bedekr.cz/staty>, (nebo si vyhledat na webu [svět v trojrozměrných ap. detailech – 3D])
cestovní horečka(agryfobie) stres, strach z cest. letadlem, lodí ap. - napětí, teplota, průjem, zimnice, bolení hlavy, mořská nemoc/zvracení aj.
- viz fobie
cestovní ruchlexikon cest. ruchu
- viz , sport, turizmus
cetanové číslokvalita/ vznětlivost motorové nafty [minimálně 51]
(cetan = lineární nasycený uhlovodík)
- viz oktanové číslo, opacita
ceteris paribus"(z latiny) podmínka/ předpoklad: ""za jinak nezměněných podmínek/ za stávajících podmínek""
"
cévatrubicovitý útvar, který u živočichů rozvádí po těle tělní tekutiny [krev, mízu], u rostlin tvoří vodivé pletivo
- viz drén, laparoskopie, mikce, stent
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist