Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova utrakvista

Počet nalezených zmínek: 1    

utrakvista(z lat. sub utraque speciae = círk. „přijímání podobojí“, t.j. nejen chléb, ale i víno z kalicha/ poháru)
kališník, vyznavač husitství
- viz akademie {JUDr.}, hostie, husité, přijímání


Možná související slova

Slovo utrakvista se objevilo ještě zde:
křesťan(od Kristus) osoba pokřtěná jménem/ -ny ve jménu otce i syna i ducha svatého [vyznávající křesťan. víru/ náboženství - řím.-/ řec. katolík
protestant {reformista = CČE/ českobr. evangelík, metodista, babtista, utrakvista, vyznavač Círk. čs.- husitské ...}]
- viz křest
proteststížnost, veřejný nesouhlas [pochody a petice na mítincích aj.]
(protestant = utrakvista, evangelík [reformista/ boj. za čistotu církve])
přijímánícírkevní zvyklost - 1. pod jednou [u katolíků - snědení „hostie“ /oplatky od kněze, který sám pije víno], 2. pod obojí [evangelíci - upití vína z kalicha a snědení kousku chleba od faráře]
- viz biřmování, husité, konfirmace, utrakvista
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist