Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene T

Počet nalezených zmínek: 579    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
trachtát[traktát] vědecké pojednání o problému
trajektloď pro dopravu osobních i nákladních automobilů a vlaků s cestujícími i samostatných osob mezi dvěma mořskými břehy na kratší vzdálenosti
- viz trajler
trajektoriestopa dráhy pohyb. se bodu/ tělesa [přímka, kružnice, elipsa či křivka]
délka trajektorie = dráha
trajekt = plavidlo pro auta, vlaky)
- viz orbita
trajfustrojnožka k odstavení žehličky
- viz žehlička, piglovat, heft
trajlerpodvalník/ vlečný několikanápravový vůz s nízkou plošinou k přepravě těžkých nákladů, např. kontejnerů, strojů, lodí apod.
trakařjednokol. žebřinový ruční přepravní vozík s ramen.popruhem, též trakač (na pytle, trávu aj.)
dětský trakářek/ kolečko
- viz kolečko, rudl, řehtačka
trakce(tractus = tah) tažení, natahování [těla aj.], pohon v dopravě [parní/ elektrická trakce]
- viz tah, extempore, křídlo
traktčást/ křídlo budovy, řada objektů
- viz křídlo
trákypopruhy k nošení předmětů, případně s háky
kšanda/ popruh k trakaři
- viz kurt, kšíry, šrák, trakař, trakce
tralářekopracovaná plochá plaňka/ štacheta/ laťka plotu, často ozdobná
- viz treláž, pergola, hrazení
trambulírovánírytí cik-cak [zdobné proužky/ výplně pilovitého tvaru]
dílo kovorytce
- viz cizelérství, pasířství
trambusvozidlo s vysunutou řidičskou kabinou
tramptáborník [trampská osada, stezka, píseň
tulák]
trampování
trampolínavodorovně napjatá pružná [skákací] síť
(podobná je postelová drátěnka)
- viz jumping, skluzavka, tělocv. nářadí
trampotyobtíže, potíže, nepříjemnost, šlamastyka, trable, nehody, těžkosti
- viz štrapace
Tramtáriepomyslná vzdálená země/ neznámé bydliště [podobně blbákov, Chotěhůlky, Lhota, Domanice, z Nemanic]
tramvajtrolejový kolejový pouliční linkový dopravní prostředek
- viz trolej
transodvrat vědomí od skutečnosti/ mrákotný stav [hypnotizovaná osoba může odpovídat na dotazy, ale okolí nevnímá]
- viz hypnóza
trans-předpona složených slov ve významu přes/ napříč [transoceánská lodní doprava, Transsibiřský expres aj.]
transakcefinanční [bankovní] převod [bezhotovostní]
transfér(transfer) přesun, přenos, převod [dat, informací, věcí, poznatků, financí/ kapitálu, ap.
u osob při dálk. let. dopravě i ubytování]
transfokátorZOOM [zúm] změna měřítka obrazu, zobrazení
varioobjektiv
- viz lupa
transformacepřeměna [např. el. napětí indukcí stříd. proudu]
- viz trafo, transformátor
transformátor[trafo] netočivý elektr. cívkový stroj k přeměně napětí stříd. proudu [např. z nízkého napětí na vysoké] elektromagnetickou indukcí
transkripcepřepis, přepisování
fonetický přepis
úprava hudební skladby pro jiný nástroj
- viz part, translace
translaceposun/ -utí = druh geometr. zobrazení
translace v biochemii]
transkripce, převod/ přenos, jaz. překlad
retranslace = přenos signálu [přijjem a odeslání, převaděč])
- viz bio, geometrie, tlumočení, translátor
translátorel. sdělovací součástka [transformátor se středním vývodem]
jazykový překladač
- viz translace, syntezátor
transmise[poháněná] průběžná hřídel [osa s řemenicemi] k rozvádění energie/ pohonu řemeny či ozub. koly k připojeným strojům
- viz šajbamechanismus pohonu - hnaná zavěšená osa se řemenicemi k připojování strojů hnacími řemeny
transmiteryzařízení/ prostředek k [bezdrátovému] přenosu signálů
- viz [např.] neurotransmitery
transparentpropagační obraz/ piket/ heslo [např. v průvodu]
transparentní = zřetelný, jasný, průhledný, přehledný
transplantacepřenos tkání či orgánu na jiné místo téhož jedince, nebo na jiného jedince téhož nebo jiného druhu [plastika, dárce, příjemce orgánu]
transpondérpřevaděč [vybavení telekomunikačních družic] - zařízení na palubě satelitu, které přijímá multiplexovaný signál vysílaný z pozemní stanice,mění jeho kmitočet, signál zesiluje a vysílá ho, opět v multiplexovaném tvaru, směrem k pozemským přijímacím stanicím
- viz translace
transportpřeprava/ doprava [silniční, železniční, lodní, letecká, potrubní
t. vojenský, zdrav. aj.]
přenos
transportér - pásové aj. dopravní zařízení
transpozicepřesmyčka/ lištovka spočívá ve změně pořadí znaků podle určitého pravidla
[v hudbě převod melodie do jiné stupnice, transponování]
transsexuálosoba s mužskými i ženskými sekundárními znaky
transka/ shemalle
- viz gender, shemalle
tranšečerpání dohodnuté půjčky nebo její části
část emise cenných papírů
tranzistorpolovodičová součástka - el. zesilovač se 3 elektrodami: báze-emitor-kolektor
- viz tyristor, dioda, čip, elektronka
tranzit, tranzitnípřeprava/ přejezd územím jiného státu
průjezdní, průvozní/ přechodný
(tranzitron = tranzistorový oscilátor)
- viz peáž, transfér
trap1. trapovat/ -ání, pro-/ prů-/ běh, běžet, běžně/ -ný, po-/ klus
2. trapný, trápení, trapas, utrpení
trapný otrapa
3. být v trapu = zmizet, vypařit se, ztratit se, utéci
- viz druhy koní, falanga, fiasko, jezdectví, malér, nezdar
trapas[trapná] situace, během které se člověk stydí za něco, co udělal
trápení = utrpení, duševní bolest, ubližování jiným
- viz fiasko, tristní
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist