Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene T

Počet nalezených zmínek: 579    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
topinambur(hlíznatý druh slunečnice) potravina obsahující inulin, vitaminy A, B1, B2, C a D + nerostné látky, vhodná pro diabetiky
- viz vitaminy
topinka(toust/ toast) [bez tuku] opečený krajíc chleba potřený česnekem
toasting/ toustování - příprava toustu [užívá se i el. toustovač]
topithřát, vyhřívat [kamny, topidly]
t./ potápět/ utopit
(stopit letící míč)
topo-první část složených slov mající význam místo, místní
topocentrický = vztahující se k pozorovacímu místu
- viz topografie, topologie
topografiemapování, místopis
vědní obor o tvarech zemského povrchu, které popisuje, měří a zobrazuje
- viz topologie, trigonometrie, geodézie, geometrie
topologieobor matematiky [zkoumá vlastností geometrických útvarů, které se zachovávají při vzájemně jednoznačných oboustranně spojitých zobrazeních]
toportopůrko/ násada [k sekyrce], tyč
topořit = vztyčovat
- viz beranidlo, droužek, erekce, flexibilní, pilota, toporný, topůrko
topornýtěžkopádný, nepružný pohyb [topornost, prkennost, neohrabanost, nemotornost]
(topořivý = houbovitý, schopný ztopoření)
- viz erekce
topůrkonásada (k sekyrce aj.)
- viz toporný
torbakovová aj. brašna/ tlumok/ torna (např. na motýly/ hady)
- viz ruksak, tornistra
toreador(angl. - torero) španělský zápasník s býky
- viz matador
tornádo(tromba) rotující vír tvaru chobotu [o rychlosti i přes 100 m/s-1] ničí i celá města [zvedá až 5 tunové předměty]
- viz cyklóna, meteo, počasí
tornistra(turnicella) torba, voj. tlumok
- viz ruksak, chlebník
toroidprstencová cívka se závity kruhového tvaru rovnoměrně rozloženými po obvodě
prstenc. jádro
- viz tokamak, trafo
torpédolodní/ ponorková makrostřela s vlastním pohonem [řízená dálkově, někdy pilotovaná]
torpedování = vypouštění t., nebo i slovních útoků
torturamučení
- viz galeje, trýznění
torzekroucení/ krut [torzní tyče se užívají k odpružení/ odpérování vozidel apod.]
torzopahýl [těla, stromu, sochy], část, zbytek, úryvek, úlomek/ zlomek [poměrná část]/ fragment, neúplně zachovaný nebo nedokončený objekt, neúplné dílo
torso
- viz forometka, pahejl
totalitaúplnost, celost [total = celkem]
vnucená jednota
násilný režim
totalitarismusforma vlády, v níž stát kontroluje všechny oblasti společenského i individuálního života a zasahuje do nich
zpravidla je možný jen tehdy, je-li státnímoc v rukou relativně uzavřené mocenské skupiny/ koalice
v polit. praxi t. popírá zákl. lidská a občanská práva a svobody a polit. pluralismus [vizEncyklopedie Universum 5]
přibližným opakem t. je demokracie
- viz též oligarchie, koalice, opozice
totálnínaprostý/ úplný/ vynucovaný
t. pracovní povinnost/ nasazení do Říše [za Protektorátu], t. válka a krach [za Hitlera]
totemslovo, znamenající příbuzenství, dávného předka, ochranného ducha a také jeho viditelné symbolické zobrazení [např. totemový kůl indiánů]
touhasilný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál
často nedostižné přání
někdy zaměňujeme lásku za touhu
 - viz idol, něžný, zálety
toul, toulecpouzdro s vodou na brousek Carborundum k broušení kosy nebo srpu
též krblík
schránka na šípy k luku
tovarvýrobek, vyrobená věc/ kus
(polotovar = nedokončený výrobek jako díl k dopracování [např. potravinářské/ stavební polotovary])
tovaryšzačínající řemeslník po vyučení/ po složení tovaryšské zkoušky u společenstva
přítel/ soudruh
- viz společenstvo
toxinyjedy, drogy, narkotika, látky opojné/ životu nebezpečné/ otravné
[votrava = (slang.) nepříjemnosti]
toxoplasmóza(Toxoplasma gondii) nemoc způs. parazit. prvokem [{nejrozšíř. protozoární infekce v čR, trpí jí 1/3 populace!} přenos kočkami, potravou
nebezpečí pro těhotné]
trabant1. voják osobní gardy monarchy
2. lidový bakelitový dvoutaktní automobil z býv. NDR
trablepotíže, problémy, nepříjemnosti
track[trek] 1. klusácká dostihová dráha
2. pravidelná trať námořní lodi mezi dvěma přístavy
3. stopa na kompaktní desce
trackball[trekból] kulový ovladač, např. u přenosných počítačů
Trademarkregistr. ochranná známka firmy, jejích výrobků a služeb v rejstříku na Úřadě průmysl. vlastnictví
Trade union = ochr. svaz
- viz logo, symbol, tradice
tradicesouhrn zvyků a zvyklostí, generační dědictví
tradiční slavnosti, oblečení, výrobky, výlety, sporty/ soutěže, zábavy
tradiční = zvykové
- viz Trademark
tradicionalizmustradicionalismus = lpění na starých zvyklostech, jejich přejímání a prosazování
tradukcepřevod, překlad, převedení, přenesení
opakování s pozměněným významem
- viz translace, tlumočení
trafikaprodejna tabákových výrobků a novin [povolení k provozu dostávali hlavně invalidé z války, víc pro ně stát po 1. sv. válce neměl]
traffic = doprava
trafotransformátor k převodu el. napětí
trafostanice, měnírna, součást el. rozvodné sítě
- viz dynamo, toroid
tragediedrama s těžko řešitelnými osobními problémy, truchlohra [katastrofy, pohromy, hrůzy
tragikomedie/ horory]
tragéd = činoherec
- viz dramatický, sci-fi
trachtaceširší domácí oslava s pohoštěním
hody, párty
- viz bendit, špornajs, ovace, debužírovat
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist