Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene T

Počet nalezených zmínek: 579    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
tělnatej(slang.) udělanej, fortelnej silák, nabubřelej tlustoprd, břichopásek, tučňák/ tlusťoch, obézní
manda, machna, macatá
- viz boubelatý, korpulentní
tělocvičné nářadíkoza, kůň, švéd. bedna, můstek, bradla, hrazda, žebřík, žebřiny, kladina, kruhy, šplhadlo, stojany a tyče/ lana [šplh, přeskok, přetah.], lavice, žíněnky,trampolíny
medicinbaly, míče, kužele, švihadla, kruhy, stojany + síť k odbíjené, koše pro košíkovou, branky, hole, rakety, přílby, pinkponk. stůl, aj.
tělovkykrycí/ maskovací krémy v tělových aj. barvách
- viz šminky
témanámět, zaměření, základní myšlenka projevu/ rozvoje děje, činnosti, fantazie
melodie hudebního díla
témbr(timbre) hud. barva/ zabarvení/ odstín znějícího tónu [vliv nástroje, hráče, použ. techniky apod.]
temenotémě - vrchol hlavy/ kopce/ hory
temno1. nedostatek světla
2. „Doba Temna“ trvala 160 let od porážky čes. stavů r. 1620
- viz Bílá hora, Toleranční patent
temovatzpevnit/ utěsnit spoje - dusáním/ klínováním/ utažením, nýtováním
utemované topůrko v tulejce [oku] sekery
utáhnout, něčím zpevnit
- viz tulejka
temperamalířská technika - malba neprůsvitnými rychleschnoucími barvami rozpustnými ve vodě nebo oleji
- viz kvaš, akvarel
temperamentsouhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání
- viz zákl. typy člověka
temperování(temperatura = teplota) ohřívání a udržování teploty na stanovené hodnotě
hud. úprava intervalů v rámci oktávy (= temp. ladění)
- viz syntonické
temporychlost, rychle, stupeň rychlosti [kvalt]
rovnoměrnost, udávání tempa]
(temporární = dočasný, přechodný)
- viz extempore, kvalt, takt
temporary(angl.) dočasný, přechodný, prozatímní, provizorní [t. halt - zastavení]
ten tamzmizet pryč [.. a najednou byl ten tam]
tenata[trojdílné] lovecké sítě, nástrahy, osidla, pasti - k chytání zvěře i ptáků
(náhonec = síť, používaná k odchytu koroptví, až 300 metrů dlouhá)
tendencesklon, směřování/ záměr [např. vývoje - zhoršení/ zlepšení, zvýšení/ snížení, stav/ předpověď - stoupající/ klesající/ setrvalá kolem ..]
- viz aktualizace
tendrveřejná výzva/ soutěž o nejvýhodnější smluvní nabídku
přípojný vůz parní lokomotivy s vodou a uhlím
- viz konkurz, tandem
tenist.zv. „bílý sport“ - hra pro dva [singl] či čtyři [dabl] protihráče míčkem [tenisákem] odpalovaným raketami přes síť na tenis. kurtu [hřišti]
- viz raketa
tento, tentononcnáhradní slovo [roztentočkovat = rozházet]
cosi, cokoli [užito při zapomnění ofic. názvu]
tenzetense, napětí
tlak/ pres [např. hypertenze]
teolog(theos = bůh) bohoslovec
teologismus - bohoslovectví
teoriesoubor reál. názorů a myšlenek zaměř. na souvislé vysvětlení určitého jevu [ověřuje se praxí v reál. podmínkách]
učení
- viz utopie, filosofie
tepánístará technika oprac. kovů [prohýbání, vytahování/ stahování ap. rovného plechu do výšky, hloubky a záhybů k získání požad. tvaru]
- viz cizelérství, pulz
tepelná izolacešetření teplem
(zateplovací plášť domu z polystyrénu je levný, ale může shořet
spolehlivější je nehořlavá kamenná vata)
tepláky[souprava - bunda a kalhoty] jako příležitostné všední/ sportovní oblečení (chrání proti nastuzení, mravencům aj.)
- viz pumpky, šortky
teplouš(slang.) homosexuál, buzerant/ buzik, gay
- viz homosexualita, lesbička, buzerace
těrškrobení
tření ryb - z jiker vznikne potěr/ drobné rybky
potěr = podlaha ze samonivelačního litého potěru
třené těsto - třená bábovka
- viz beton, jikry, konzistence, mlíčí, násada, škrob
terabazarteraritická burza - nabídka a prodej zvířat a potřeb k jejich chovu
- viz terárium, vivárium
terakotakamenina - pálené hlíny hnědočervené barvy [keramické výrobky, sošky, architektonická plastika z této hlíny]
- viz keramika, kaolin, kruh, porcelán
terapieléčení, užití ozdravných metod
terapeutický - léčebný, terapeut - léčitel
teráriumklec či zasklená část místnosti event. s bazénkem a rostlinami k chovu a pozorování suchozemských živočichů (hmyz, plazi, savci)
- viz terabazar
terasa1. nekrytá plocha domu se zábradlím
2. terénní stupňovitá terasa
3. (terazzo [teraco] = broušené beton. podlahy/ schody/ bazény s ozdob. kameninou)
terč(z franc. target [tarže]) obyčejně plochý předmět, sloužící ke cvičení a k závodům ve střelbě [mívá číslované soustředné pruhy s černým středem]
terénpřír./ umělá část zem. povrchu [výškově a horizont. členěný reliéf s objekty - porostem, vodstvem, komunikacemi, stavbami a tech. zařízením]
teriérplemeno psa [bul, toy, border, český, stafordšírský, tibetský, irský, foxteriér ...]
- viz pes
teritoriumúzemí, oblast, státní území, výhradní území
revír
(teritorialita = zásada uplatňování právního řádu přísl. území)
- viz enkláva, exteritoriální, suverén
termikanauka o teple
[termometr = teploměr
termojaderný/ atomový reaktor
termální lázně]
termoska
- viz temperování
termínlhůta/ období/ čas konání/ spotřeby/ náhradní t. ap..
t-novaný
terminologie = odborné názvosloví - název/ výraz, pojmen.
- viz expirace, terminál, terminologie
terminálpřekladiště, konečná stanice, konc. zařízení
vstupní/ výstupní zařízení počítače
přepojovač
terminální = koncový/ konečný, závěrečný, vrcholový
terminologieodborné názvosloví
věda zabývající se termíny
termíny [terminus technicus] jsou jazyková slova/ sousloví, mající v daném oboru/ profesi ap. přesný význam, na rozdíl od obecného označení v daném oboru [existuje přes 30 mil. t., ale užívá se jich jen část]
k t. mohou existovat ještě slova souznačná/ synonyma, včetně slov nespisovných {užív. v urč. prostředích a vrstvách - slang, argot, hantýrka, žargon a nářečí}
- viz determinovaný, synonym, termín
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist