Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene T

Počet nalezených zmínek: 579    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15   
tunika(hist.) býv. spodní starořímská košile obojího pohlaví
přes tuniku se nosila toga
(obal, vrstva)
- viz sárí, tóga, turban, závoj
tupírovánízvětšování objemu vlasů nadrhnutím/ načesáním
načechrání kadeří/ vlasů [česáním „proti srsti“]
tupláklitrová nádoba [odměrka/ vysoký plecháček/ skleněná bota na 2 půllitry piva]
(tuplovaný = zdvojený/ dvouvrstvý)
- viz dvojitý
tupovattupým štětcem smočeným v barvě lehce klepat kolmo na plochu, příp. přes šablonu/ patronu se vzorkem, písmem aj.
tupýneostrý, obroušený, oblý
[t. úhel = větší než 90 st. ale menší než přímý, tupoúhlost]
hloupý či netečný, zaostalý, tupec
túravejšlap
namáhavá či etapovitá cesta
- viz turizmus, turné, tůrování
turbanorientální pokrývka hlavy [pás omotaný kolem hlavy]
- viz orientální
turbína, turbinavodou, parou, větrem, spalováním poháněný rotační stroj s jedním či více lopatkovými koly na ose, užívaný k pohonu či k výrobě elektřiny
- viz pohon
turboturbodmýchadlo/ kompresor [zařízení u spalovacích motorů ke zvýšení celkového výkonu motoru]
- viz forsáž
turbulencenáhlý atmosférický jev, kdy vlivem teplotních změn se tvoří vzdušné propadliny aj. komplikující řízení létajících prostředků
turecká káva[turek] vaří se v džezvě [nejprve se vlije voda a do ní káva, pak se uvaří
nebo se do džezvy nasype káva a cukr a zalije se vař. vodou]
- viz laté, expreso
turekdýně/ tykev
osman - občan Turecka
turecký paša - hodnostář [přeneseně: nadutý, blahobytně žijící člověk]
- viz bagoun, tykev, orientální
turfdostihová dráha
turistavýletník, cestovatel, tremp/ tramp, lufťák, táborník, skaut, cestovatel/ cestující
- viz čundr, somrák, tůra
turizmustramping/ kemping/ skauting/ treking
cestování = výlet/ vyjížďka
- viz cesta, putování, túra, turné, turnus, vandr
turmalínrozvlákněný nerost s léčebnými tepelnými vlastnostmi [nanovlákna ve formě elastických pásů absorbují a uchovávají tepelnou energii, regulují tělníbiotok, doplňují energii do tělních buněk, zahřívají a léčí jednotlivé části lidského organismu - svaly klouby, nervy aj.]
turnajrytířské, sportovně-soutěžní aj. zábavní akce před diváky [letní/ zimní, halové/ terénní, příležitostné, místní, okrskové, mezinárodní ...]
- viz rytíř
turné[umělecký] etapový zájezd a vystupování, kočování
- viz turizmus
turniketotáčivé zařízení ve vchodu, otáčivé dveře
vstupní kontrolní zařízení
součást dávkovacího zařízení
turnusskupina cestujících apod. [např. k prohlídce zámku - další skupina návštěvníků až po návratu předešlé skupiny, ap.
jedna skupina účastníků kurzu]
turnusyběhy - posloupnost pobytů/ kurzů ap., termíny střídání služeb aj. od/do
tůrovánízbytečné namáhání motoru apod.
- viz hunt, putování, turizmus
turšlok(něm. durchloch) průbojník
(podobný kirner/ kilner/ kerner = důlčík [označ. místa k vrtání])
tuřínkvak, krmivo či zelenina [bulva podobná vodnici a kedlubnu
kdysi běžná kuch. potravina, chutí podobná ředkvičce]
- viz bulva, části rostlin, oddenek
tuskulum(Tusculum) zátiší [Ciceronův útulek, symbol klidu a odloučenosti od veřej. života]
tušvytah. černá aj. barva k rýsování rysů či k psaní/ kreslení a malování [perem/ redisperem/ štětcem]
fanfára
sprcha [z rus. duš a něm. tuš]
tušení = potucha, domněnka
zásah v šermu
- viz fanfára, inkoust, kalamář, merkovat, perořízek, plnicí pero, redispero, sport, značkovač
tušenípředtucha, spuštění myšlenk. vzruchu [ne-/ má o tom ani tuchy/ tušení]
tzv. šestý smysl
- viz instinkt, potucha, tuš
tutlatlhát, mlžit, skrývat, (slang.) zatloukat, konspirovat, utajovat
- viz indiskrece, kompromitace, konspirace, krycí legenda, signál, šifra, utajení
tutorporučník
- viz tutoriál
- viz
tutoriál(z ang.) návod k použití daného počítačového programu/ jazyka na příkladech [k rychlému seznámení začátečníků]
- viz instrukce, manuál, recept
tutovka, tutovýjistota [je to tutový = jistý, betonový]
nemýlící se odhad
(„baj vočko“ = asi tak, přibližně, připuštění možnosti odhadu)
tuzemsko, tuzemskýdomovská vlast/ naše země, domácí výrobek [tuzemský rum/ Tuzemák = v ČR vyrobený {na rozdíl od Rumu jamajského}]
TUZEXbýv. prodejny západního spotř. zboží v létech dovozního embarga [za tzv. „tuzexové bony“- poukázky
platilo se pouze zahran. valutami]
tužidlopřípravek do lepidla aj. látek k tuhnutí
ztužený tuk
(tuze = velmi/ hodně/ ztuha)
- viz tužit
tužitt. paže ap., docílit tužších/ silnějších svalů, vlasů aj.
zhutnit
tuhnout/ ztužený [umělý tuk aj.]
(opakem je měknout, ředit, ochabnout)
vyztužit
tvarnástupní, pochodový, voj. útvar, slovesný, taroslovný, věci/ předmětu
tvor/, výtvor/ tvořivost, lidová, přírodní, umělý, umělecký, literární, tváření kovů/ plastů, dílů či celé stavby ap., stvoření, netvor, tvor boží, potvora, u-/ vy-/ s-/ tvořený, znetvořený, výtvarný, vytvářený, utvořený
tvarohmléčný výrobek ze sražené bílkoviny - kaseinu
surovina k výrobě sýrů [z odstředěného kravského/ kozího/ ovčího mléka]
tvářlíc
tvářit se [vyjadřovat svou náladu]
tvářet = tvarovat, vytvářet [tvořit, tvorba]
- viz líce, panel, tvar
tvor, tvorstvovšechno co se rodí, žije a umírá [i třeba netvor, umělá mikrobuňka]
- viz fauna, potvora, stvůra
tweetypříspěvky [SMS či externí aplikace - max. 140 znaků], zobraz. na stránce uživatele a jeho odběratelů stránkou Twitter
- viz server, twitter
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist