Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova obec

Počet nalezených zmínek: 1    

obecprávnická osoba/ spolek
zákl. jednotka veř. správy státu ve vymez. katastr. území [též město/ městys]


Možná související slova

Slovo obec se objevilo ještě zde:
baráčnícičlenové spolku „Vlastenecká dobročinná obec baráčnická“ z r. 1873 (udržují národní zvyky, folklór)
- viz domkář, folklór
dědinavesnice, osada, ves/ víska
- viz aglomerace, bydliště, extravilán, farma, kolonie, obec, Potěmkinovy vsi, ranč, sám, sídlo, statek, usedlost
farmasamostatné zemědělské hospodářství, často specializované, zpravidla mimo obec (dle zkušeností z USA)
farmář = hospodář
- viz hacienda
nivaúdolní louka, palouk [v záplavovém území]
obch. název plísňového sýra
obec u Prostějova
ruský terén. automobil Lada Niva
- viz luh, poldry
novina(novum - novinka
news - zpráva)
zúrodněná paseka [nově získaná půda
obec Noviny p. Ralskem]
- viz klučení, laz, úhor, lícha, masmédia
POČPěvecká obec česká [centrum pro přihlášené zájmové pěvecké sbory]
příslovístylizovaný výrok obsahující obec. zásady či zkušenosti, jež mají předat lidem mravní, etické či jiné zkušenosti a poučky - přímo, obrazně či rýmem
- viz frazém, rčení
spádnáklon/ sklon [svažitost/ strmost - pokles/ vzestup]
průběh [prudký/ rychlý, pomalý, plynulý]
[spád řeky, silnice ve spádu]
příslušnost k centru služby - vymez. spádová oblast/ obor - spravování/ gesce [spádová obec, škola]
úmysl - mít spády nač
- viz spadeno
újezd, újezdnířídce zalidněný odlehlý územní celek, vymezený vodní sítí nebo nápadnými přírodními znaky [vojenský ú. ve výcv. prostoru, obec/ ves]
- viz spád
zájemvýběr čeho k nákupu/ záboru/ zadržení/ exekuce
osob., obec., veřej. z.
zajím. se o poměry/ z potřeby něco zařídit ap.
zajímavá kniha, věc
zajímavost
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist