Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene G

Počet nalezených zmínek: 212    

1    2    3    4    5    6   
glyceringlycerol, trojsytný alkohol [užívaný též k denaturaci]
- viz glykol, politůra
glykémie, glikémiezvýš. cukru v krvi
(glukóza, hrozn. cukr = zdroj sval. energie)
- viz cukrovka
glykoldiol, dvojmocný alkohol, glykosol [rozmrazovač]
etylénglykol [též jako nemrznoucí/ chladicí směs motorů, do ostřikovačů aj.]
gnoseologieteorie poznání, noetika, epistemologie
- viz gnóze
gnóze(gnosis - poznání/ gnosticismus) mystický náboženský a filosofický proud, který ovlivnil pozdní antiku a nepřímo i pozdější evropskou kulturu
- viz agnosticizmus  
golfsport. soutěžní hra [odpalování míčků holí postupně do určených jamek]
- viz jamka, patr, PATjamka, putting grýn, cart
golfky1. golfové kočárky víceúčelové [překlápěcí
s autosedačkou
golf. hole]
2. podkasané sport. kalhoty [z předválečné doby]
- viz pumpky
goliér(ze slov.) límec
krunýř
gólmanbrankář [člen sport. týmu kopané, házené, hokeje ..]
gondolyloďky s kov. zobci na přídi tvaru labutího krku, řízené gondoliéry [Benátky]
(střevíce s prodlouž. a zahnutou špičkou)
kabiny vzducholodí
góniobývalý rádiový zaměřovač s otáčivou anténou [užívaný již za 2. svět. války do 50-tých let min. století]
góniometrické funkce(z trigonometrie) sínus, kosínus, tangens, cotangens, sekans, kosekans [řešení úloh o trojúhelnících]
- viz polygon, tangenta, trigonometrie
Googlenejpoužívanější internetový vyhledávač
gordický uzel(antická legenda) Kdo prý rozváže [nerozvázatelný] gord. uzel z lýčí, stane se vládcem Asie [Alexandr Veliký jej rozťal mečem]
gorila1. největší africký lidoop
2. osobní strážce
gouvernement1. gouvernement [guvernmá] vláda, správa
2. 1939-1945 autonomní polske území v Něm. říši, tzv. Generalne Gubernatorstvo [Generalna Gubernia], kterou chtěl Hitler přeměnit na německou provincii
- viz gubernie
GPS, NAVSTARpasivní dálkoměrný systém ke stanovení polohy a času [navigační systém s mapou pro řidiče, letce, lodě]
- viz emeferidy, azimut , lokace
graciálvýslužné/ důchod, náhrada za voj. služné po odchodu z vojska [za cisaře Ferdinanda V. - Dobrotivého {1793-1875} činilo 10 stříbr. krejcarů denně]
gráciepůvab, ladnost, vnadnost
půvabná dívka
gracióznípůvabný, elegantní, ladný
(s grácií = s půvabem
slavný obraz P. P. Rubense: Tři Grácie)
grad1. stupeň
(gradient) míra pro velikost úhlu (dělení pravého úhlu), [značka] g
90° = 100g
1g = 100c (centigradů) = 10000cc (centicentigradů)
2. zkratka pro gradient
3. přeneseně: „má to grády“ = je to silné, píše to [např. kořalka]
gradacegradování/ gradualizace = vy-/ od-/ stupňování, postupný přechod, zesilování (gradovat = stupňovat, nabírat na síle
gradovaný = stupňovaný, zesilovaný
postgraduál = odb. stud. po VŠ
graduant)
- viz degradace, grad, grády
gradientzměna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky, diferenciální operátor
- viz diference, grad
graduálzpěvník mešních písní
graduale = část mešních písní
gradualizmusnázor o vhodnosti postupné reformy
graduovat, graduálníudělit akademickou hodnost, absolvovat, zakončit, vrcholit
opatřování přístrojů stupnicí
gradusstupeň akademické hodnosti [např. bakalář, doktor]
grádystupně [silný alkohol „má sílu/ grády“, „píše“]
- viz grad
grafznázornění vztahů, závislostí, postupů, statist. údajů
grafika = zobrazení/ tisk
grafit = tuha
grafikon = schém. plán dopravy, výroby aj.
grafiózahoubová choroba způsobující odumírání větví nebo i celých stromů
grahamneslaný dietní chléb, hlavně z žitného a pšeničného šrotu
grahamová moukapšeničná či žitná celozrnná mouka [obsahující též tmavé otruby - semletý vnější obal zrní s mnoha prospěšnými živinami]
- viz otruby
gramatikamluvnice
- viz
gramofonvylepšený Edisonův válečkový fonograf z 19. stol. - k záznamu a přehrávání zvuků na šelakové desky [postupně 78/45/33/16 ot./min.]
gramotnostznalost čtení a psaní/ řešených stavů
orientace v dané problematice
gramota = atest/ vysvědčení)
- viz analfabet, gramatika
granáttříštivá střela, voj. obran./ útoč. prostředek, granátomet
český granát = [drahý rudý kámen od Turnova
podob. je karneól]
červené gr. jablko
granátometpevná tanková zbraň či puškový nástavec k vystřelování granátů
¨
grandšpanělský šlechtic
velkorysý člověk
(grand mal = velký [epilept.] záchvat)
- viz božec, grandiózní
Grand Prix(grápri, fr. Velká/ První/ Hlavní Cena) automob./ motocykl. závod na okruhu
ocenění výrobku/ díla ap. v mezinár. soutěži/ veletrhu aj.
grandióznímohutný, vznešený, velkolepý
- viz grand
1    2    3    4    5    6    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist