Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene G

Počet nalezených zmínek: 212    

1    2    3    4    5    6   
genomika[fenogenomika] věd. obor biomedicíny a biotechnologie pro zjišťování sekvencí genomu a definování funkce jednotlivých genů
- viz gen, genetika
geodéziezeměměřictví
geodet = geometr, zeměměřič
(geografie = zeměpis, znázorňování a popis zemského povrchu - různé mapy ap.)
- viz katastr, topo-
geofyttyp rostlin, jejichž obnovovací orgány (oddenky, hlízy, cibule) přetrvávají nepříznivé roční období pod zemí
geografické zemědělství[PPT](RV) světa - IS MU
geografie zemědělstvívědní obor socioekonomické geografie, který studuje zákonitosti a zvláštnosti rozmístění a diferenciace zemědělské výroby
geologické doby[Trias, Jura, Křída]
60-1 mil. Třetihory/ Terciér - Paleogén [Paleocén, Eocén, Oligocén], - Neogén [Miocén, Pliocén]
1 mil. př.n.l. Čtvrtohory/Kvartér = Anthropozoikum [Glaciál, Plistocén/ Diluvium, Holocén/ Aluvium]
v Plistocénu se objevil člověk = anthropos
- viz etapy dějin
geologické doby2,5-1,5 mld. let Prahory
1,5-0,5 mld. Starohory
500-200 mil. Prvohory [Kambrium, Ordovik, Silur, Devon, Karbon, Perm]
200-60 mil. Druhohory
geometriejedna z nejstarších matemat. disciplín, zabývající se geom. útvary, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi
- viz 3D, geodézie, topo-, deskript. geometrie
Georgianové pojmenování býv. státu Gruzie po rozpadu SSSR [vých. Černého moře]
geriatrielékařský obor zabývající se diagnózou a léčbou chorob starých osob a péčí o ně
- viz gerontologie
gerila(guerilla) partyzánský boj [gerilové chování - partyzánština]
- viz partyzáni
gerontologieobor zabývající se problémy stárnutí organizmů a chorob stáří
- viz geriatrie
gescepověření k vykonávání funkce/ činnosti v urč. oblasti a rozsahu
- viz akreditace, gestor, mandát, prokurista
gestikulacenáznaky sdělení/ [tichá signalizace/ bezděčnost] pohyby/ gesty, grimasami
znaková řeč
- viz gesto, grimasa, signál
gestopohyby [údy, hlavou, rameny, očima ap.
užívání posunků/ posunkové řeči, smluvených signálů, ap.]
vztyčený prostředníček a ostatní prstyk sobě sevřené v pěst = urážlivé gesto „vyliž mi ..“ ap. [lat. digitus impudicus - neslušný prst]
ústní/ písemné prohlášení (kladné gesto, například:prohlášení o smíru, odpuštění dluhu, ap.)
- viz Braille, cíbek, gestikulace, grimasa, hláska, kód, mimika, signál, znaková řeč
gestorjednatel/ zástupce s pověřením/ gescí
- viz gesce, mandát
gibsonkavětší džezová kytara
gigant, gigantický1. (v řec. mytol.) obrovitý/ mohutný syn Země [bojující g.],  obr
 2. (kniž.) člověk vynik. duchem, [básn. genius]
 3. atlant [archit. - gigant nesoucí balkón]
4. (zprav. expr.  jev/ věc obrov. rozměrů, síly [průmyslový g., železný g. - obrovský závod, železárny
 enormita/ gigantický/ gigantizmus/ vesmírnost]
- viz megalomanie
gilotinapopravčí stroj [stíná hlavu]
(jiné: šibenice [k oběšení], el.křeslo [smrt proudem]
dále: smrt upálením, utopením, jedem, zlom. vazu])
- viz popravy
gipsovkadruh dlouhé výměnkářské keramické dýmky [vejminkářská fajfka]
(ruka v gipsu = v sádře)
- viz fixní, fajfka, muštuk, pipa
girglenávleky - stehenní/ ledvinové chrániče [sport. kalhotky]
girl(gérl) dívka
služka
milenka
sborová tanečnice v operetním, filmovém nebo varietním souboru
girlandydruh slavnostní výzdoby (řetězce z listnatých větví či chvojí, často s barevnými fábory - krep, pentle)
- viz fángl/ -e
girlandy a banneryuvítací závěsné i jiné dekorace < girlandy vodorovné/ bannery/ plakáty svislé > doplněné květinami, obrazy, ozdobami, světly ap.
- viz slavobrána, stafáž
giro, giroskopzařízení udržující setrvačnost [užívané při navigaci - letadel, balonů, raket, střel, ponorek, vozidel, k jízdě pod vodou ap.]
- viz navigace
glajchaoslava dosažení rovnosti/ zakončení hrubé stavby domu (vztyčení stromku s fábory)
glajchšaltovat(z něm,) sjednotit, ujednocovat, jednostranně [násilně] usměrňovat/ rovnat ke sjednocení/ uniformitě [nezabývat se odlišnostmi]
- viz šaltovat
glamour(angl. půvab) fotografický žánr, snažící se zachytit krásu, půvab a přitažlivost ženského těla
- viz akt, sexualita
glanc(z něm.) lesk, vyglancovat, vycídit, vyleštit, vypulírovat
ztratit glanc = zmatovatět, pozbýt charisma [přitažlivost]
glaspapírbrusný papír/ plátno [s různou hrubostí nalepené skelné/ brusné drtě]
(obdobný je smirk. papír [šmirglpapír] - má smirek místo skla)
glaukomonemocnění oka, zelený oční zákal
- viz VPMD
glazura, glazurováníglazováním se docílí lesklý povrch
glazuje se i pečivo - pomašlováním před pečením
- viz keramika, poleva, mašlovačka, vypalovací či studená polevak povrchové úpravě keramiky, skla, kovů i dřeva (z hlinek, prášků či oxidů kovů aj.)
- viz smalt, fajáns
glejtlistina, potrvzující ochranu dané osoby [císař Zikmund Lucemburský daroval g. J. Husovi, ale ten byl přesto v Kostnici uvězněn a upálen]
- viz Hus Jan
glizando(glissando) zvuk. efekt/ plynulé zvyšování tónu
klouzavý zvuk [zvyšování/ snižování tónu podob. siréně]
glo-glozvuk při kloktání nebo pití
[v pijáckých písních: glo-glo-glo glóriá]
- viz glorifikace
globál, globálnícelek, úhrn, souhrn dílčích položek, úhrnná částka
ouhrnný, celkový, celosvětový, povšechný, zběžný
globalizacesbliž. kultur, ekonomik různých národů a států
prudký rozvoj IT
rostoucí ekonomická propojenost zemí, vznik nadnárodních společností
- viz IT
globusmodel zeměkoule, měsíce ap. těles)
- viz generel
glorifikace(gloria = sláva) oslava, velebení [zasloužilých ap.], gloriola, aureola, nimbus, proslulost
(zvelebení = zušlechtění)
- viz aura, nimbus
glosavepsaná poznámka, anotace, vysvětlivka
glosování - připojování/ činění poznámek do/ vedle textu
1    2    3    4    5    6    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist