Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene G

Počet nalezených zmínek: 212    

1    2    3    4    5    6   
garnizona, garnisónaposádka, sídlo voj. posádky
vojenská (posádková) věznice
garnýžezávěsné prvky pro okenní závěsy, clony a záclony [tyčové, kolejnicové, kovové, dřevěné, s ovládáním i bez něj]
- viz markýza, slunolam
garsonkagarsoniéra - malý byt zpravidla o jedné obytné místností s příslušenstvím [i bez]
gast(něm.) host
(gastarbeiter [gastarbajtr] = zahran. dělníik
gasthaus = hospoda/ hotel
[gast-] / -wirtschaft = hosp. živnost/ ekonomika
Wirt/ Gastgeber = hostitel)
gastroenterologievyšetření a léčení trávicího traktu
- viz hepatologie
gastronomienauka o labužnictví a kuchařském umění
gastronom = potravinářský obchod
- viz obchod
gaudiumveselí, veselá zábava
gaudeamus igitur = radujme se tedy, oslava nového akademického roku
gaunerpodlý člověk, lump, dareba/ darebák, syčák, nevychovanec, zloděj, vrah, násilník, palič, kriminálník
gavotadruh společenského tance
hud. skladba - intermezzo suity [svity]
gayhomosexuální vztah muže k muži (smisltvo)
GAZruská automobilka
gazík - pův. malý ruský voj. terénní automobil
gazolin = benzin [v USA]
gas = obecně plyn
- viz džíp
gázamul, obvazový materiál, fáč
gazdazemědělec, rolník/ sedlák [selka, gazděna]/ statkář/ chalupář, hospodář/ -dyně, [šafář/ správce na statku/ zem. usedlosti]
- viz rolník, chalupář, ekonom
gážeslužné, pravidelný plat
gážista/ rentiér - osoba pobírající gáži/ rentu
- viz apanáž, důchod, penze, renta
gebírypráva/ nároky k řešení/ zasahování ve věci [z titulu funkce/ pověření aj.]
- viz mandát, akreditace
gejšajaponská profesionální společnice
gejzírhloubkový pramen s nepravidelnými erupcemi/ výstřiky vody
příp. s kašnou/ bazénem
- viz fontána, pramen, šprůdl, vývěr
gelrosolovitá hmota, [potravina, léčiva, kosmetické přípravky]
- viz agar, pudink, sulc, želatina
gem, gejm(angl.: game/ -s) hra, část tenis. zápasu
- viz kurt, tajbrejk, tenis
gemblernávykově závislý hráč, gambler, karbaník
- viz karban, džekpot
geminátazdvojená souhláska nebo písmeno
gemini = dvojčata
- viz dvojhláska, hlásky
geminovánízdvojování hlásek ve výslovnosti
geminutivumzdrobnělina [slova]
(opakem g. je augmentativum/ zveličenina)
genzákladní jednotka genetické informace/ dědičnosti. Je to určitý úsek DNA (sekvence nukleotidů) na chromozomu
- viz DNA, mem
genderje jedinec heterosexuál
nejsou-li ve shodě, je jedinec transsexuál [cítí se být opačným pohlavím]
g. hledisko pohlaví - např. vyrovnaných příležitostímezi pohlavími apod. [tím se zabývá FFUK - katedra genderových studií]
- viz feminizmus
gender(džendr
genus = rod) pojem ze spol. věd z konce 20. stol. z kulturních rozdílů dělby práce mezi muži a ženami [jsou-li pohlaví a gender ve shodě,
generacepokolení, soubor osob, jež se narodily a dospívaly přibližně v téže době [g. stupně]
(vy-/ generovat = vytvářet/ postupovat [podle urč. schématu])
generalizacezevšeobecnění pojmů/ zákonitostí
generální = nejvyšší/ řídící orgán [g. ředitel, g. prokurátor, g. rada … ]
- viz voj. hodnosti
generalizovatzevšeobecňovat, tušit v různých věcech zákonitost/ něco společného
- viz globální
generálkahlavní zkouška/ předpremiéra
generální mapa
žena generál/ -a
přepjatá, energická nebo panovačná žena
GO = gen. oprava
- viz retuš, semetrika
generelucelený/ souhrnný projekt, souhrn opatření
generovánímatemat. řízený proces postupných změn původních prvků/ veličin do formy nových [užitečných] entit [g. čísel/ kódů aj., zvuků, obrazů, názorů ap.]
genetikavěda o dědičnosti
(genetické algoritmy jsou programy určené k napodobování evoluce)
- viz gen, algoritmus, počít. program, heuristika, genomika
geneze[-genese] druhá část slov s výnamem vznik, vývoj, původ, rod
- viz generace
genialitavýjimečné nadání, geniálnost
geniální = vynikající [řešení, vynález], mimořádně nadaný, pokrokový, vytvořený geniem
z psycholog. hlediska jdeo vrozenou vlohu [rozeznáváme 3 stupně: 1 - nadání, 2 - talent, 3 - genialita]
- viz gen, genius, intelekt, inteligent, IQ, koumák, talent
genitálpřirození, pohlavní ústrojí/ orgán-y
- viz gen, penis, přirození, vulva
geniusčlověk s velkým duševním nadáním a tvůrčími schopnostmi
genialita/ geniální [myšlenka, dílo]
- viz inteligent, IQ, koumák, kvocient, patent
genní[-genní] druhá část složených příd. jmen s významem počátek, původ, způsobující, působící
genocidamezinár. zločin proti lidskosti/ vyhubení národa [„úmyslné a systemat. ničení etnické, rasové, nábož. či národnost. skupiny“]
- viz holocaust
genomveškerá genet. informace ulož. v DNA [u někt. virů v RNA] konkrét. organismu [zahrnuje všechny geny a nekódující sekvence]
genom člověka obsahuje přibližně 20 488 genů
- viz DNA, gen, genomika
1    2    3    4    5    6    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist