Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova akademie

Počet nalezených zmínek: 1    

akademiepůvodně označení filosofické školy, založené po roce 388 př. n. l. Platónem v Athénách
vrcholná vzdělávací/ vědecká instituce [Akademie věd
též dřív. středníškola „Obchodní a.“, školské sport. ap. klání, atp.
akademické tituly [bakalář Bc, magistr Mgr., doktor všeob. lékařství MUDr., doktor filosofie PhDr., doktor právJUDr. [juris utriusque doctor] = dr. obojího práva [římského i kanonického], inženýr architekt Ing.arch.
doktor Ph.D./ Th.D. jsou tituly psané za jménem a čárkou[titul Ph.D. = Philosophiae/ Theol. Doctor, tedy doktor filozofie/ theologie nahradil dříve užív. tituly CSc. a Dr. {viz zákon č. 111/1998 Sb.}
„nad“ Ph.D. ještě stojí věd. titul DSc.]
- viz AMU, státnice,


Možná související slova

Slovo akademie se objevilo ještě zde:
AMUDAMU/ FAMU/ HAMU/ AVU - zkratky akad. [VŠ] múzických umění [divadelní, filmová, hudební, výtvarná]
- viz akademie, konzervatoř, múza, státnice, umělec
doktorandkandidát doktorské hodnosti
(doktor = lidově lékař nebo právník)
- viz akademie, oponent, státnice
magistrakad. hodnost, [pův. Mistr {Jan Hu}]
(magistrát = správní úřad města
magistrála = hlavní dopravní tepna)
- viz akademie
oponentten kdo nesouhlasí
odborník jenž posuzuje věd. či odbornou [dizeratační] práci
oponentura
- viz akademie, dizertace, doktorand, opozice, státnice
SOUStřední odborné učiliště [učňovská škola]
- viz akademie, školy
střední škola
gymnázium, obchodní akademie, lyceum, umělecké [konzervatoř aj.], profesní učňovské [řemeslné] školy ap.
- viz akademie, školy
školyvzdělávací instituce [VŠ - vysoké školy/ akademie, SŠ - střední školy [SOU - učňovské, gymnázia, umělecké ap.], ZŠ – základní š., MŠ – mateřské š.
- viz akademie
utrakvista(z lat. sub utraque speciae = círk. „přijímání podobojí“, t.j. nejen chléb, ale i víno z kalicha/ poháru)
kališník, vyznavač husitství
- viz akademie {JUDr.}, hostie, husité, přijímání
výtvarníkumělec [akadem. malíř, sochař, architekt, fotograf, absolvent AVU [akademie výtvarných umění], též profesionální rytec aj.
- viz akademie
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist