Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene Z

Počet nalezených zmínek: 273    

1    2    3    4    5    6    7   
zvrhlost perverze, úchylnost, zvrácenost, sebeubližování, vilnost
- viz sodomie, homosexualita …
zvuk mech. vlnění v látk. prostředí mezi frekv. 16 Hz až 20 kHz lze vnímat sluchem
(frekv. do 16 Hz jsou infrazvuk a přes 20 kHz ultrazvuk)
- viz amplituda
zvuková bariéraza letu při překonání hranice rychlosti zvuku dochází k třesku (zejména při rychlostech těsně pod touto hranicí)
- viz mach
zvýrazňovačpsací pomůcka ke zvýraznění napsaného nebo vytištěného textu
má různé barvy - zelená, žlutá, oranžová atd.
- viz fix
zení, zetotvírat se, být nápadně viditelný, čišet [např.: tribuny zejí/ zely/ zejou/ čiší prázdnotou; zející díra/ otvor v podlaze; zeji, zeješ, zejeme, zejíce]
viz zvící
zvátněkoho kamsi pozvat/ nějak nazvat
po-/ tak-/ zvaný, zovoucí se = nazývaný
výzva, vyzývání
vzývat = uctívat/ žádat/ dovolávat se boha ap.
zvícívyjadřující velikost [např.: zvící poloviny obce/ celého náměstí/ prázdná nádrž, ap.]
viz zení
zahalenípokrytí, zastření [zahalení ukrytím, oblečením, tajemstvím, mraky, sněhovou pokrývkou, před zraky zvědavců ap.]
(opakem je odhalení, např. nepravostí)
zahálkalenošení, vyhýbání se práci [zahálka - počátek všech hříchů]
základní směry[na těle] odpovídají třem prostorovým osám: horní = superior, dolní = inferior, přední = anterior a zadní = posterior
v každé polovině těla postranní = laterální a směřující ke středu = mediální
ve směru kolmo na povrch těla jsou útvary povrchové = superficialis a hluboké = profundus
z hlediska funkce se užívá periferní = okrajový a centrální = středový
- viz části těla, dlaň
zambomíšenec Číňana s Indiánkou nebo indiána s Číňankou
zamiokulkatéž kulka
dekorativní sukuletní pokojová rostlina čeledi aronovité (Araceae) pův. z jihovýchodní Afriky [je příbuzná třeba s kalou (svatební květina)]
- viz kala
zamlklýtichý, nemluvný, smutný
odmlka - přerušení/ přestávka v řeči ap.
- viz smutek, pauza
zarděnky(rubeola) růžovka - infekční dětská nemoc přenosná vtzduchem mezi lidmi [poškodí plod těhotných - nutné očkování dívek; inkubace 10-20 dní]
zarputilýumíněný, nepoddajný, vzdorovitý [protivník, povaha]
úmorný/ trápící [působení, nemoc]
zařazení, úroveňporovnání/ rovnocennost - sorta, druh, kvalifikace, váha, věk, mentalita [duševní/ myšlenková vyzrálost/ schopnost - reakce/ reagování/ odezvy]
zámišvyčiněná jemná kůže vysoké lovné zvěře, ovcí nebo koz
semiš
- viz velur
zásadazásadní myšlenka, která má vždy platit/ podle níž máme rozhodovat/ řídit
mravní zásada "Co nechceš aby ostatní činili tobě, nečiň ty jim !", ze zásady
alkálie/ báze = chemická látka schopná poutat protony [kationty vodíku H+]
protikladem/ opakem zásady/ alkálie je kyselina
zásadou je každá látka, jež má pH větší než 7 nebo pOH menší než 7 [zásaditost roztoku lze určit acidobazickými indikátory nebo pH-metrem]
- viz acidum, iont, neutralizace, pH
zasmušilýsmutný, zachmuřený, pochmurný, zamračený, zádumčivý
zastupitel státu(ambassador) vyslanec/ vyslanectví, konzul/ konzullát
pověřená osoba/ úřad k zastupování
- viz ambasador
zatykač[soudní, mezinárodní] rozkaz k zatčení
zavilýtvrdošíjný, zatvrzelý, zarputilý [nepřítel]
- viz evoluce, vinout
zájemvýběr čeho k nákupu/ záboru/ zadržení/ exekuce
osobní zájem, obecní zájem, veřejný zájem
zajímat se o poměry/ z potřeby něco zařídit ap.
zajímavá kniha, věc
zajímavost
základ, základy, základní založení/ vznik/ zrod/ počátek něčeho/ grunt - odvození ze základu
zámotek(cocon/ kokon) vláknitý obal chránící vajíčka nebo kuklu některých členovců
- viz hedvábí, kukla
zámožnýbohatý [zbohatlý občan, např. sedlák/ selka, kšeftman apod.]
zápal plic(pneumonie) zánět plicní tkáně. Na jeho vzniku se mohou podílet bakterie, viry, plísně nebo vdechnuté dráždivé chemické látky
- viz astma, rozedma plic
zápolívoj. týl = zásobovací/ doplňovací součásti a civil. síly k týi. zabezpečení čelních bojových jednotek/ frontů
záprtekjalové/ neoplodněné vejce
extrémně malé slepičí vejce
- viz pukavec
zápřahpřipřažení tahouni, přípřež
(provést naráz/ najednou/ na jeden zápřah)
"Zapřahej!"
napřáhnout [ruku vstříc]
- viz falanga, spřežení, potah
zášťzloba, nenávist
- viz odium
zbabělecbázlivec
(vulg. = posera)
zdejchnout sezdekovat se/ utéct/ zmizet/ vytratit se
zdravicepozdravný projev, přípitek, blahopřání jubilantovi ap., přátelská veršovaná sborová rytmodeklamace
- viz recitace, kocourkovští učitelé
zdraví přehled tělních orgánů a jejich funkcí
lékařská poradna a slovník: http://www.ozdravi.org/moje-telo http://www.symbivita.cz/slovnik.php
Zdrávas(Ave Maria) - křesťanská modlitba k Panně Marii
- viz Očenáš
zdrcenýzlomený neúspěchem, smutkem ap.
zdymadloplavební komora slouží k překonání výškového rozdílu hladin
zebra(Equus) koňovitý lichokopytník s černobílou pruhovanou srstí
silniční přechod vyznačený bílými pruhy
zebroidkříženec zebry s koněm nebo oslem
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist