Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene Z

Počet nalezených zmínek: 273    

1    2    3    4    5    6    7   
zouvák dřevěná pomůcka s patním výřezem k zouvání [vysokých] bot
zovat se (archaism) nazývat se, zouti/ zvát se/ zvaný [takzvaný
„… hrad zvoucí se Zbečno“]
- viz slout
zpacifikovat zklidnit, umlčet, přemoct/ zpohlavkovat, debordelizovat, postavit do latě
- viz pacifikovat
zparchantělej (slang.) zdeform./ znetvořený/ neduživý/ mentálně narušený člověk s nenorm./ potměšilým chováním, lazar
nefungující
- viz parkos, bouchoř
zpětná vazbaodezva
elektron. smyčka
obvod nějakého systému v němž výstup zpětně ovlivňuje jeho vstup
využívá se v aut. regulaci [udržuje nastav. teplotu aj.]
z.v. umožňuje sledovat různé zpětné informace a vhodně je využívat
360° zpětná vazba [známá také jako 360-feedback] je metoda anonymního hodnocení pracovního výkonu jednotlivce, pomocí dotazníkového šetření
- viz informace
zpěvné hlasymužské - bas, basbaryton, baryton, tenor, falzet/ fistule
ženské – soprán, mezzosoprán, alt, kontraalt
- viz zpívat, vymiškovat
zpívat pět [písně]
zpěvník [album písní]
(slang.) vypovídat vyšetřovateli aj.
- viz koloratura, notovat, skladba, part, ansámbl, POČ, zpěvné hlasy
zplanělý pův. kultivovaná rostlina bez ošetřování roste divoce a zplaní [pláňata/ zplanělá jablka aj.]
- viz domestikovaný, jalový, kult, pěstění, roubování
zplanýrovaturovnat terén [nerovnosti, muldy/ ruiny aj.]
- viz asanace, brownfieldy, kultivátor, mulda, novina
zplundrovaný zdevastovaný, poničený, zborcený
plundrovat = necitlivě používat bez řádné údržby (dochází k rychlému opotřebení)
zpomalováníretardace, opožďování
(zpomalovací: retardér [hrbol] na vozovce, jízdní pruh se sníženinami, zatáčka „chicane“ šikana)
- viz retardace
zpověď kajícník činí pokání - vyznává se z hříchů, kterých se dopustil, aby mu je Bůh odpustil
- viz desatero, hříchy, pokání, odpustky, Hus Jan
zpražit trefně vynadat/ zkritizovat [bejt zpraženej/ pohaněnej = odejít s „dlouhým nosem“/ brekem]
(prahnout po něčem, vyprahlé/ suché hrdlo/ oblasti)
zprdnout (vulg.) něco vytknout/ vynadat/ vyčinit/ zkérovat/ zpérovat/ zkrouhnout/ zpucovat/ seřvat/ potrestat někoho
zpuchřelý ztrouchnivělý, prohnilý/ zpráchnivělý/ zetlelý/ rozpraskaný/ zhoubovatělý/ rozpadávající se
též zpukřelý
- viz puchýř, bouchoř
zpustlík prostopášník, zahaleč, kdo z vlastní viny pustne [nepracuje, nedodržuje hygienu ani chování, žije nestřídmým, zavrženíhodným životem]
zrnění, zrnitost různé druhy drsnosti povrchů/ brusiv, hrubosti drtě aj.
(celozrnný chléb
dlouhozrnná rýže
rozemletí z. na prášek/ mouku)
- viz krcálek, mlít, mouka
zrno obilka klasu [plod/ -y obilí
zrní, zrnivo, zrniny
zrnko/ zrníčko {drobeček něčeho}, zrnková káva]
ječné z. [hordeolum] = infik . vřídek žlázky oční řasy
zrychtovat seřídit, spravit
(též vyčítavě „no tys to zrychtoval, že to můžeme vyhodit“)
- viz rychtář
zrzek rusý, rusovlasý, ryšavý [má vlasy/ srst rezavé barvy]
ztečútočný boj muže proti muži na bodáky [pův. voj. seč šavlemi; ztéci hradby]
povel „Na zteč“
- viz atak, rojnice ap.
ztepilý pěkně urostlý [strom, chlapík, živý tvor]
(podobně rozsochatý = rozkošatělý [strom, koruna stromu])
ztláskat sníst všechno možné dohromady a ztláskat/ zkazit si žaludek až k nevolnosti
ZTP druh průkazu osoby tělesně poškozené, zajišťující jí mimořádné výhody - upřednostnění aj. [průkazy TP, ZTP, ZTP/P]
Do konce r.2012 budou staré karty nahraženy „sKartou“, která kromě výhod ZTP má umožnit sledování čerpání sociálních dávek a používání bankomatů
ztroskotání totální pohroma, ničivá událost
(vrak/ troska/-y/ zával, trosečníci = následky ztroskotání/ havárií)
- viz ruina, vrakoviště, katastrofa, apokalypsa
zubačkahorská ozubená dráha (vlak)
(zubák = zdrsňovací hoblík [se zubatým želízkem]
mechanizmy – ozuby/ táhla aj.
- viz zubatá, zubař
zubatá smrtka
zubatý – s převislými zuby, zubatá pila, ozubené kolo ap., bezzubý
- viz zemřít
zubožený přírodou či jinak poškozený, pomlácený, nemocný či hladový tvor, trpící ubožák
(pejor.) chcípák
- viz ZTP
zupák býv. délesloužící voják [např. ve funkci skladníka, účetního, správce střelnice aj.]
- viz veterán
zurčení crčivý zvuk potůčku, crkot, čůrky
- viz crčení, kolot, fermentace, bunzírování, řinout
zuřivost amok, ztráta soudnosti a sebekontroly, divokost, vztek, zlost, zběsilost/ běs
zvarhanit pomačkat, nakrepovat [krepový papír], zvrapovat
- viz vrap, krabacení
zveličování mít velký oči - chtít/ brát víc než spotřebuje, nenasyta
megalománie, velikášství
zvětralý drobivý povrch či rozpraskání skal aj. vlivem počasí
zvětralé pivo (špatně ošetřené , odkryté), či jiné potraviny aj.
- viz větrání, denudace
zviklat přemluvit, rozmluvit názor/ přesvědčení
(rozviklat = porušit stabilitu [např. židle]
- viz viklání
zvon bicí hudební nástroj, houpací věžní z. [ze zvonoviny] má bicí srdce
zvonkohra [klávesová sada zvonů, výstražná souprava]
- viz rolničky, xylofon
zvonice, zvonička věž se zvony, zvonkohrou ap.
zvonička = vesnický zvon na vidlicovém sloupu apod.
kampanila = zeď se zvony v „oknech“
zvorat(slang.) vymňouknout, zmařit, zbabrat, poškodit, pošramotit, zmrsknout = pokazit
- viz smrsknout se, lícha, brázda
zvostat zůstat
(zvostatek/ vostatek = zůstatek)
[„všecko probendil na flámu, nic mu nevostalo, jenom voči pro pláč, tak se šel voběsit“]
zvrat převrat (polit.)/ obrácení/ zlom/ vrácení
vratky (peněžní), zvracení, zvratky
- viz puč, vratkost
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist