Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene Z

Počet nalezených zmínek: 273    

1    2    3    4    5    6    7   
zhrzený zkrušený/ zkroušený odmítnutím/ obelstěním/ neopětováním lásky apod.
zlomený člověk z krušných/ nesnesitelných poměrů
- viz zkrušený
zhurta obořeně, rázně, příkře, tvrdě, drsně, rozhorleně, hlasitě [osopil se na něj zhurta a potom citlivěji]
- viz bandurská
zimnice třes zimou z nachlazení/ nemoci apod.
(zimomřivý = zesláblý, trpící/ chvějící se zimou či horečkou
tzv. žlutá z. od píchnutí komára bývá smrtelná)
zimoviště (hibernakulum) úkryty/ místa/ objekty [též stáje, ovčíny, terária ap.] pro přezimování živočichů, cirkusů, lodí
ZIP zips/ drc = zdrhovadlo [ZIP/ zips, [„zapín. na drc“]
komprim./ archivační program pro počítač
zipovat = zhušťovat data
- viz RAR, suchý zip, patent (z ruštiny) příbalová souprava [komplet] náhr. dílů dodávaná s výrobkem
- viz rozsyp
zívánímimovolní aktivita následkem únavy [v důsledku nízkého svalového napětí a nesprávného poměru dopaminu a serotoninu, které přenášejí nervové vzruchy v centrálním nervovém systému]
přitom dochází k širokému otevírání úst a hlubokému vdechu s doplněním kyslíku, takže se zvýší vylučování serotoninu a sníží produkce dopaminu [zároveň bývají blokovány smysly a činnosti - motorika, sluch]
zívání nelze zastavit
- viz krkání, kýchání, říhání, serotonin, škytavka
zkasírovat vyřadit/ zrušit věc a užít materiál jinak [přešít oděv ap.]
- viz kasa, kasace, kasírka
zkejsnout (slang.) zbytečně/ dlouho čekat [“zkejsli jsme tam do rána“
„mlíko nám zkejslo“ - zkyslo]
- viz egalitarismus, pasterizace, srazit
zkoprnět překvapením/ leknutím „zůstat paf“= napjatý bez pohybu, příp. s otevřenými ústy
- viz štajf, štont
zkormoucený smutný, utrápený, zachmuřený, zarmoucený až přepadlý, mrzutý, letargický
- viz zkrušený
zkrácená práce(z něm. Kurzarbeit) práce podle dohody mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem v době krize [zaměstnancům {kteří nesmí být propouštěni} se krátí prac. doba a ušlý výdělek jim doplácí stát
zkrušený zdeptaný, sklíčený [válkou, nepřízní událostí], krušný [těžký] život, zkrušená mysl
skleslý/ zkroušený člověk [depresí]
Krušnohoří
- viz zhrzený
zkřehnout chladem ap. ztratit pružnost a nabýt lomivost/ křehkost
- viz křehký
zlámat vaz násilím narušit [zlámat, zakroutit] krk/ krční páteř
zlatka říšský zlatý, platidlo z r. 1561-Jáchymov, Ferdinand I. (1 zl. = 60 krejcarů), obnov. 1856 - platila do zač. 20. století
zlatoušky světelná prasátka na stěně [od světel vánoč. stromku, signály/ záblesky odrazu sluníčka zrcátkem]
120
zletilost hranice z. - (zákon 447 z r. 1919 stanovil z. od dosažení 21 let, ale zákon 266/1949 ji snížil na dosažení věku 18. let)
plná odpovědnost za své činy
zlinýrovat srovnat, uspořádat
spráskat
zlinýrovanej = spráskanej či vožralej
zmar z-/ maření, trop, zklamání, křivda [všechno úsilí přišlo nazmar/ vniveč]
- viz trop
zmatečný zhotoveno chybně/ ve zmatku/ nedbale a tudíž nelze k obsahu přihlížet [zmateční podání/ řízení/ stížnost/ situace]
- viz mela, maglajz, panika
zmatek panika
- viz konsternace, panika, zmatečný, tumpachový ..
zmátořit probrat se k životu, rozhýbat se z umdlení/ ospalosti
zmotořit/ vzchopit se [opět se „postavit na nohy“, uvést znovu do čilosti]
- viz mátoha
zmerčitzahlédnout, zjistit, vytušit/ vycítit, uvidět, zpozorovat, zblejsknout, spatřit, vystopovat, vysledovat, objevit, uslyšet
- viz merkovat
změť různorodá směs věcí, harampádí, nelad
zmetání potrat (abort) u těhotné (zabřezlé/ březí/ stelné) zvířecí samice
zmizík tekutý přípravek se štětečkem k odstraňování tisku/ skvrn/ písma
vyzmizíkovat
zmrd (vulg., pejor.) nadávka, lhář, Napoleon - všehoznalec/ idiot, potížista, podrazák, provokatér se snahou škodit
- viz grázl, bestie
značení menhir, mezník, patník, směrník, kilometrovník, hraniční kámen, sloup/ -ek s odrazovkou, „policajt“ - obílený kámen, rozcestník, tabule, dopravní značky [sloupkové i pozemní], světla/ semafory, zvuková znamení, umělé překážky [závory, uzávěry a zátarasy]
značkovač popisovač [pomůcka s psacím knotem různé velikosti a barvy, stálobarevné]
- viz fix, krajon, propiska
znaková řečdorozumív. prostředek vidoucích neslyšících [za zn.řeč se v ČR rozumí český znakový jazyk a znakovaná čeština dle zákona 155/1998 Sb.]
znárodnění zestátnění nebo vyvlastnění = zákonný převod soukromého majetku do veřejného, tj. především státního vlastnictví
- viz restituce
znásilnění druh sexuálního násilí spočívající ve vynucení si pohlavního styku či jiné sexuální aktivity proti vůli druhé osoby [k potrestání stačí i jen pokus]
znoj pot [pocení = způsob obrany před přehřátím organismu
krůpěje potu, vypotit se z nemoci
lopota/ námaha/ strach
zapocená okna/ brýle]
zob krmivo ptáků
zobák = nástroj ptáka ke krmení, pití, obraně aj.
- viz klovat
zodiak zvířetník/ zvěrokruh [Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby]
- viz horoskop, mléčná dráha
zodpovědnostmravní schopnost stát za svým jednáním a nést jeho následky (= konsekvence)
- viz konsekvence
zóna území se zvláštním režimem [z. průmyslová, parkovací, obchodní, bezcelní aj.]
(trizónie = spojené 3 okupač. zóny [v pováleč. Německu])
zoofilie láska ke zvířatům
sexuální úchylka charakterizovaná ukájením pohlavního pudu pohlavním stykem se zvířaty, sodomie
- viz Sodoma
zoologie věda o živočiších
(fauna = živočišstvo
zootechnika = nauka o chovu a produkci hosp. zvířat
ZOO = zoologická zahrada)
zoonózy nakažl. nemoci přenosné na člověka (až 150 potenc. druhů, např. lymeská borrelióza, tularémie, toxoplasmóza, salmonelóza, vzteklina aj.)
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist