Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene Z

Počet nalezených zmínek: 273    

1    2    3    4    5    6    7   
zápas boj, střet, seč, souboj, úpol, zápolení, mač, utkání, soutěžení/ mistrovství, turnaj, duel, měření sil [kdo s koho]
- viz duel
zapírat neříkat/ zapřít/ upírat pravdu, lhát, mlžit
(zapřít dveře aj. vzpěrou
zaprat špinavé prádlo
konat na zapřenou/ pod cizím jménem
záplata přišitý/ přilepený kus látky na prošoup. místo/ díru v oděvu ap.
záplatování = způsob dočasné opravy
- viz flikovat, štepovat
zápletka intrika, nečestné jednáné, lest/ úskok
nesnáze, složitosti/ komplikace
zapouzdřeníuzavření [rány, uzavření vnitřku, zakrytí]
(IT) objekt nemůže přímo přistupovat k „vnitřnostem“ jiných objektů
zápraží vnějšek domovního práhu a blízké okolí
(zápražka = jíška, pražená mouka v loji apod.
vyprahlý)
zápřah = zapřažení [např. koní k povozu]
zapšknutý nazlobený/ ukřivděný nemluva stojící stranou, tlumí vztek v sobě
zapšklý
zápustka kovová forma, zpravidla dvoudílná, s dutinou ve tvaru budoucího výkovku
zapuštění šroubu/ hřebu aj. na/ pod úroveň plochy
zarach, zaracha (slang.) zákaz (pro školáky od rodičů), domácí vězení [„mám zaracha“]
- viz trestnice
zářivka úsporné svítidlo - skleněná trubice či baňka se žhavícími elektrodami, naplněná rtuťovými parami a argonem
- viz svítidla
zásada, zásaditost opak kyseliny/ -losti [např. louh draselný]
mít pevné [mravní] zásady
[zasazovat se o něco]
zasedačka (slang.) jednací, zasedací, soudní apod. místnost/ síň, hala, salon
(podobně přijímačka, učebna, rozmnožovna, strojovna, dílna, výrobní hala aj.)
zásek umělá překážka ze stromů [blokování cesty]
zaseknutí = přerušení čehosi [z. výtah aj.]
zásilky běžné/ obyč, spěšné/ expresní [spěšná, kurýrní, let. pošta], recomando [doporučeně - do vl. rukou]
poste restante na heslo [vyzvedne adresát]
zasnoubeníspolečenský vztah, prostý slib mezi mužem a ženou [snoubenci] o tom, že spolu vstoupí do manželství [zpravidla stvrzený prstýnky] nemá právní následky
zásoba rezerva/ -vní/ -vování [běžná, hotovostní, dostatečná, mobilizační, nedotknutelná, železná z.]
- viz logistika, rezerva, transport
zasran, zasranec (vulg., pejor.) podělanec, nadávka
zastání pomoc/ péče o slabé ap. nestačí-li se sami prosadit [zastat se koho]
zastávat funkci/ práci
zastat koho v práci, více prací
zástava druh historického praporu, např. bojová vojenská zástava 1. Kyjevské brigády
[vždy se nacházela v místě bojů, na ni se připínaly řády a medaile, jež byly brigádě uděleny]
k zástavě náležela skříňka s příslušnými dokumenty
u vystavené zástavy se střídala čestná stráž, jinak musela být uložena v trezoru ap.
pokud by se zástava ztratila, musel být útvar rozpuštěn a viníci postaveni před soud
podobná je standarta
z. srdce [smrt, exitus]
zástava krvácení [škrtidlem aj.]
věcná či peněžní zástava [kauce] při slibu - nedodržením podmínky zástava propadá
- viz fant, kauce, korouhev, standarta, smutek, vlajka
zástavní právo býv. právo odejmout dlužníkovi v přítomnosti strážníka aspoň část peněžního dluhu
obstavení majetku smlouvou/ rozsudkem …
zástěra druh prac. oblečení [v kuchyni, dílně aj.]
(zástěrka = pojem pro zastření/ skrývání špatnosti/ události)
- viz fěrtoch, lacl
zastropováníI. (capping) nastav. horního limitu [např. platového]
podobně dostropovat [daně, platby, podpory - limity, paušály, rozpočty]
limitování max. výdajů/ II. plateb/ srážek/ odměn/ čerpání dotací aj. [stanovení rozpětí/ rozmezí apod.]
zakrytí místnosti stropem
- viz strop
zásuvka šuplík v nábytku
(zdířka = vodivý el. otvor k připoj. konektoru el. zařízení {vidlice/ zástrčky})
kovová vložka/ vedení dírky pro klíč
- viz konektor
zašantročení úmyslné či náhodné ukrytí věci, zaštrachání
(vyštrachat = hledanou věc přece nalézt)
záškolák žák úmyslně, bez omluvitelného důvodu a bez vědomí rodičů nechodí do školy
záškrt mázdřivka, diftérie [závažná infekce, paréza měk.patra, horečky nad 38 °C, šedý povlak v ústech, dift. krup, dušení až náhlé úmrtí]
- viz škrt
zašmodrchat zamotat, oddálit řešení případu
(zasukovat = zauzlovat
šmodrcha = nemotora, kdo cosi kazí/ kazisvět)
- viz zadrmo
zašperovat zalígrovat, zavřít/ zajistit lígrem/ vzpěrou - šprajcem aj.
- viz šprajc, lígr
zaštepovat zalátat (ponožky), zašít/ vyspravit díry
- viz zcelit, onuce, ďuzna, štepování
záštita ochranný štít/ pavéza
závazek k zajištění veřejné akce [pod záštitou ..], zřízení patronátu/ ochrany nad něčím/ někým
- viz štít, kmotr
zatahovánímáčení dřevěných rozeschlých výrobků k nabobtnání/ zpevnění
(zátah = rojnicí/ pátráním; zátah drápů/ drápků šelem; zataženo [o počasí, roletě, oponě])
zátarasy (voj.) silniční bariéry, lesní záseky, protitank. příkopy, valy, stěny, zábrany, zaplavení a rozbahnění terénu, příp. s výbušnými prvky
- viz bariéra
zatepleníizolace stěn/ stropů, strojů, zásobníků, trubkových rozvodů aj. - proti zimě/ chladu neb úniku či účinkům tepla
- viz klimatizace, lednice, termorezistence
zatracení být v nemilosti, odepsaný, nepotřebný/ zbytečný/ překážející, určený k likvidaci/ zničení
zatraceně = zaklení při nezdaru
zatroleně dobromyslné zaklení [nad nezbedností dětí aj.]
zatrubení uzavření toku (např. mlýnského náhonu) do potrubí
zatuchlý páchnoucí, nevětraný [z. vzduch, mouka aj.]
- viz odér
zátylekzadní část hlavy a krku/ týlní důlek hlavy
zavalitý udělaný, pomenší svalovec, ouřezek, silák
závdavek první platba splátkového prodeje při koupi majetku
napití [piva, vína..]
zavdat si
- viz runda
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist